Gadgety z Číny #63

banner-mi-band-2
Hlavne pre niektorých ?tudentov sú toto posledné tý?dne zo ?kolského roka a pripravujú sa na dvojmesa?né letné prázdniny. Ostatní si spríjem?ujú pomaly letné po?asie sledovaním futbalu a pevne veríme, ?e aj my s na?ím seriálom Gadgety z ?íny patríme k va?im tradi?ným sobotným aktivitám, ktorý má aj dnes v ponuke zaujímavé novinky. 

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

BlitzWolf Type-C->Type-C napájací kábel (7,21 ?)

Nový USB ?tandard, USB Type-C, sa pomaly dostáva do takmer v?etkých kútov elektroniky a pou?ívatelia sa musia pripravi? na to, ?e v doh?adnej budúcnosti budeme kupova? zariadenia len s týmto typom napájacieho konektora. Spolo?nos? BlitzWolf má v rukáve hne? nieko?ko takýchto káblov s Type-C koncovkou, no dne?ný prvý gadget má Type-C na obidvoch koncoch. Táto kombinácia síce e?te nie je taká populárna, no exituje u? mno?stvo produktov, ktoré vyu?ívajú na napájanie len konektor USB typu C.

Kúpi? v Banggood.com

Sada pre opravu smartfónov, tabletov alebo notebookov (14,33 ?)

Ur?ite je mnoho pou?ívate?ov, ktorí u? stihli rozbi? svoj smartfón alebo iné zariadenie s vysokou hodnotou. Servisy sú vä??inou drahé a jedinou mo?nos?ou je kúpa nového prístroja, teda ak nie ste zru?nej?í jedinec, ktorý zvládne opravu aj doma. Pre tých vyvolených sme na?li parádny gadget, ktorý je pripravený pre akýko?vek zariadenie. Jedná sa o opravárenskú sadu s najpou?ívanej?ími hlavami skrutkova?ov. Ako plus, v balení nájdeme aj pinzetu a ohybný skrutkova?. Jedno je isté, s týmto gadgetom vám u? ?iadne zariadenie nebude robi? problémy.

Kúpi? v Banggood.com

Elegantná ta?ka pre príslu?enstvo (10,73 ?)

Nepochybne naj?astej?ie k smartfónom pou?ívame externé batérie, slúchadlá a napájacie káble. Kam v?ak toto v?etko nabalíme, ke? sa chceme vybra? na men?í výlet? Nevkusné ta?ky pre príslu?enstvá ur?ite nepova?ujeme za adekvátne do be?nej spolo?nosti. ?al?í gadget je vynikajúci hne? z nieko?kých dôvodov. Tým prvým je jednozna?ne moderný a elegantný dizajn a druhým je praktickos?, nako?ko sa do ta?ky zmestí v?etko potrebné príslu?enstvo a nejaké miesto e?te ostane nazvy?.

Kúpi? v Banggood.com

Solárna nabíja?ka s kapacitou 8000 mAh (15,51 ?)

Externé batérie sú ?iadaným tovarom a výrobcovia sa sna?ia predbieha? v tom, kto predstaví lákavej?í produkt. Predposledný gadget je v?ak trochu ?peciálny a ponúka dobíjanie pomocou solárnych panelov, ktoré berú energiu zo Slnka. Samozrejme, tento nápad nie je nijak extra inovatívny, no pá?i sa nám dizajnové prevedenie a 2 USB výstupy. Nevýhodou je podpora výstupného napätia 5V a prúdu 2A., ?o sú v dne?nej dobe len základné hodnoty.

Kúpi? v Banggood.com

LED zadná svetlo na bicykle (17,67 ?)

Bezpe?nos? cyklistov je ?asto diskutovanou témou. Jednou z mo?ností je namontova? na bicykel zadné svetlo, ktoré bude vidie? vodi? za cyklistom aj nieko?ko stoviek metrov dopredu. A práve v tejto oblasti je posledný gadget dokonalý. Svetlo je jasne vidie? z a? 200 metrovej vzdialenosti, je vodeodolné, doká?eme ho vzdialene ovláda? cez ovláda?, ktorý sa dá pripevni? na riadidlá, doká?eme nastavi? uhol sklonu svetla a napájanie obstaráva 2200 mAh batéria. Svetlo integruje aj smerovky, ktoré rovnako doká?u produkova? jasné svetlo.

Kúpi? v Gearbest.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
50%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]