Gadgety z Číny #62

banner-umi-super
Okrem historicky prvého zápasu Slovenska na futbalových Majstrovstvách Európy sa dnes mô?ete te?i? aj na nový diel Gadgetov z ?íny. Sna?ili sme sa pre vás opä? vybra? u?ito?né gadgety, ktorých vyu?itie oceníte. Vychutnajte si teda u? 62. diel a prajeme príjemné ?ítanie. 

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Multifunk?ný nástroj (11,57 ?)

Nieko?ko ?astí dozadu sme tu mali ve?mi ?ikovný multifunk?ný nástroj s mno?stvom vymo?eností a hlavne nízkou cenou. Objavili sme v?ak pod?a nás e?te lep?í, ktorý vyzerá naozaj ve?mi dobre a má v sebe hne? nieko?ko nástrojov. Domáci kutili budú môc? vyu?íva? vstavaný skrutkova?, klie?te, nô? a e?te omnoho viac.

Kúpi? v Banggood.com

Mini PC s podporou 4K videa a Androidom 5.1 Lollipop (26,21 ?)

Malé po?íta?e k televízorom sú v dne?nej dobe ve?mi populárne a doká?u za relatívne málo pe?azí spravi? z „hlúpeho“ televízora smart televízor so v?etkým, ?o k tomu patrí. Do tejto kategórie sa radí aj druhý gadget s podporou ?pi?kového 4K videa v najnov?om kodeku H.265, s Androidom 5.1 Lollipop, ktorý obsahuje plnohodnotné Google slu?by a podporou medzinárodných jazykov, 4 jadrový procesor Amlogic S90, 1 GB RAM a 8 GB interné úlo?isko. Ak sa rozhodnete pre kúpu tohto boxu, ur?ite si doin?talujte slu?bu Kodi, ktorá ponúka tisíce svetových TV staníc a va?e multimediálne centrum bude dokonalé.

Kúpi? v Banggood.com

Cestovate?ský set na leto od BlitzWolf (4,51 ?)

Niet pochýb o tom, ?e to pravé leto u? klope na dvere a na horúce letné dni sa treba dôkladne pripravi?. Toto v?etko si povedala známa spolo?nos? BlitzWolf, ktorá priná?a praktický set za lákavú cenu. V sete nájdeme microUSB kábel, ventilátor a malé LED svetlo, no so zna?nou svietivos?ou 1.2 W. Táto výbava vás bude stá? menej ako 5 ?, ?o je ur?ite ?al?í faktor ku kúpe.

Kúpi? v Banggood.com

Inteligentné ovládanie domácnosti (11,29 ?)

Mnohé domácnosti ponúkajú mno?stvo produktov, ktoré je v?ak nutné ovláda? cez viacero ve?kých a ne?ikovných IR ovláda?ov. ?tvrtý gadget rie?i tieto problémy a je to akési zariadenie, ktoré zdru?í v?etky IR zariadenia v domácnosti ako klimatizácia, satelitný príjma?, televízor a DVD prehráva?, aby sa dali ovláda? cez jednu aplikáciu a hlavne intuitívne. Ovládacia aplikácia je v angli?tine a mô?ete da? jednotlivým zariadeniam automatické spú??anie úkonov cez známu aplikáciu IFTTT. Nespornou výhodou sú aj dizajn a rozmery tohto malého smart ovláda?a domácnosti.

Kúpi? v Banggood.com

Nezvy?ajný zámok bicykla s cenou Red Dot Awards pre najlep?í dizajn (33,44 ?)

?o v?etko nevymyslia a nevylep?ia ?í?ania. V poslednom gadgete si trochu priblí?ime jedine?ný produkt, ktorým je zámok bicykla s novým, inovatívnym systémom uzamykania, za ktorý si spolo?nos? vyslú?ila cenu Red Dot Awards pre najlep?í dizajn. Princíp funk?nosti je ve?mi jednoduchý a zámok sa upevní pod sedadlo. Vytiahnutím strednej ?asti sa otvorí zámok, ktorý obmotáme cez vnútro kolesa. Zabezpe?enie je naozaj príkladné a prenos tohto zámku je ve?mi praktický, nako?ko má rozmery ako hamburger.

Kúpi? v Banggood.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]