gadgety

Gadgety z Číny #124


?al?í augustový tý?de? sa pomaly chýli ku koncu, a teda je znova ?as na ná? seriál Gadgety z ?íny. V tomto výbere nájde? rôzne doplnky do domácností, ale aj známu hra?ku v inteligentnom prevedení. Dopraj si po dlhom tý?dni trochu oddychu a nenechaj si ujs? dne?nú päticu skvelých gadgetov. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Inteligentný fidget spinner

Cena: 10 ?

V dne?ných d?och je fidget spinner extrémne populárnym gadgetom, ktorý si získal pozornos? mnohých mladých ?udí. Doposia? bol tento doplnok modifikovaný tými najrôznej?ími spôsobmi, pri?om dostal do vienka u? aj Bluetooth reproduktor. Tento fidget spinner je v?ak iný. Pou?ívate? ho toti? mô?e ovláda? cez aplikáciu vo svojom smartfóne, kde si vyberie, aké slovo sa po?as rotácie bude na ?om zobrazova?. Sta?í len oskenova? QR kód a svetelná ?ou sa mô?e za?a?.

Kúpi? inteligentný fidget spinner

zdroj fotografie: Banggood

Inteligentná Xiaomi váha

Cena: 36 ?

Stále sa sna?í? schudnú? do plaviek, no nedarí sa ti to? Pomôc? ti s tým mô?e ?ikovná váha od Xiaomi, pomocou ktorej zistí? nielen svoju aktuálnu hmotnos?, ale v?aka aplikácii Mi Fit si mô?e prezrie? celý pokrok v zhadzovaní kíl naozaj do detailov. V nej si tie? mô?e? zisti? svoj BMI index. Samozrejme tejto váhe nechýba elegantný dizajn vhodný do ka?dej domácnosti so ?týlovým LED displejom. Napájanie zabezpe?uje ?tvorica AA batérií.

Kúpi? inteligentnú Xiaomi váhu

zdroj fotografie: Xiaomi

Proti?mykový gélový dr?iak

Cena: 1 ?

?oféruje? a nemá? dr?iak pre svoj smartfón? Varí? a potrebuje? vidie? na recept v tablete? Mnohým ?udom chýba poriadny dr?iak, ktorým by mohli ma? priamy doh?ad na svoje zariadenie, no pritom nie je drahý. Tento problém v?ak mô?e vyrie?i? ?ikovná a nenápadná gélová podlo?ka, ktorá svojou pri?navos?ou u? nepustí ?iaden predmet. Sta?í ju polo?i? na ur?ené miesto, ktorým mô?e by? pokojne aj vertikálna plocha a ?prilepi?? k nej svoje veci.

Kúpi? poti?mykový gélový dr?iak

zdroj fotografie: Banggood

LED hodiny z dreva

Cena: 8 ?

Ak potrebuje? do svojej kancelárie ?i izby dizajnové hodiny v elegantnom prevedení, máme pre teba tip. Tieto LED hodiny z dreva rozhodne neu?kodia svojim spracovaním v ?iadnom priestore a navy?e majú mnoho funkcií, ktoré by si od nich mo?no ani ne?akal. Okrem zobrazovania ?asu a dátumu doká?u toti? prinies? informácie aj o aktuálnom po?así na LED displeji. Podsvietenie je mo?né nastavi? v troch úrovniach a nechýba ani mo?nos? budíka ?i dokonca ovládania hlasom.

Kúpi? drevené LED hodiny

zdroj fotografie: Banggood

Najnov?ia Xiaomi bezpe?nostná kamera

Cena: 17 ?

Zabezpe?enie domácnosti je dnes ve?mi dôle?ité, no zariadenia na to ur?ené sú mnohokrát príli? drahé. To ale neplatí o tejto kamere od Xiaomi, ktorá okrem skvelej ceny dostala do vienka aj mnoho funkcií. V ponuke je tak no?né videnie, ovládanie pomocou aplikácie Mi Home v smartfóne ?i podpora microSD kariet a cloudového NAS úlo?iska. V?etky záznamy doká?e uklada? v HD kvalite a ponúka 120-stup?ový uhol záberu. V?aka nízkej hmotnosti a lepiacej ploche sa mô?e umiestni? naozaj kdeko?vek.

Kúpi? najnov?iu bezpe?nostnú Xiaomi kameru

zdroj fotografie: Banggood

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]