Vo vesmíre doteraz existovali štyri základné sily: gravitácia, elektromagnetizmus a silná a slabá jadrová sila. Výskumníci z maďarského inštitútu pre jadrový výskum sú však presvedčení o tom, že objavili novú piatu silu. Prvé náznaky o jej existencii pritom pochádzajú ešte z roku 2016 – píše Science Alert.

V roku 2016 objavili maďarskí vedci pri jadrovom rozpade berýlia zaujímavý úkaz, ktorý sa odlišoval od normálu. Počas tohto rozpadu je emitované svetlo, ktoré ak má dostatočnú energiu, premieňa sa na elektróny a pozitróny. Tieto dve častice sa od seba následne vzdiaľujú v uhle, ktorý možno predvídať. Počas experimentu sa však stalo niečo neočakávané. Počet elektrónov zrazu výrazne vzrástol a zmenil sa aj uhol, pod ktorým sa jednotlivé častice od seba vzďaľovali.

Podľa portálu IFL Science, vedci už v tej dobe uvažovali o tom, že by sa mohlo jednať o novú časticu, prípadne novú silu. Anomália v jadrovom rozpade berýlia naznačovala, že by sa tam mohla nachádzať častica s veľkosťou až 30 – násobku hmoty elektrónu. Na základe týchto zistení bola publikovaná štúdia, ktorá rozšírila súčasnú teóriu známu ako Štandardný model časticovej fyziky.

Objav by mohol zmeniť chápanie vesmíru

Štúdia čoskoro pritiahla pozornosť viacerých svetových odborníkov, ktorí sa viac-menej zhodli na tom, že ide pravdepodobne o novú časticu. A nie len tak hocijakej. Mohlo by ísť o nový druh základného bozónu s hmotnosťou približne 17 MeV. Attila Krasznahorkay, ktorý za celým projektom stojí od roku 2016 vykonal ďalších niekoľko experimentov, pri ktorom sa mu podarilo dosiahnuť podobné výsledky ako na začiatku.

Ilustračná fotografia Zdroj: Pixabay

Vedecká obec ale zatiaľ neoslavuje. Objav novej častice je veľká vec a predtým, než dôjde k oficiálnemu vyhláseniu, musí byť jasné a zreteľné, že sa nejedná len o chybu či náhodu, ale daná častica skutočne existuje. Závery sú preto ešte stále otvorené, no ak by sa podarilo potvrdiť tento zvláštny bozón, išlo by o veľkú vo svete vedy.

Sila tejto častice pôsobí totiž inak než zvyšných štyroch. Predpokladá sa, že nová častica dokáže reagovať s temnou hmotou, ktorá má tvoriť až tretinu vesmíru, no vďaka tomu, že nevyžaruje žiadne elektromagnetické žiarenie, jej existencia ešte nebola priamo potvrdená.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom