Hranica medzi profesionálnymi fotoaparátmi a sníma?mi pou?ívanými v smartfónoch sa neustále zu?uje. Telefóny tak fotia ka?dým rokom lep?ie a lep?ie, no, bohu?ia?, nie ka?dý má pre vytváranie kvalitných snímok nadanie. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ak teda náhodou aj ty patrí? do tejto ne??astnej skupiny a svoje schopnosti by si chcel zlep?i?, rozhodne ?ítaj ?alej. U? pomaly ka?dý smartfón ponúka okrem klasického automatického re?imu aj re?im manuálny. Ten ponúka pou?ívate?ovi mo?nos? manuálne pozmeni? aspekty zachytávaného objektu. Je síce od výrobcov ve?mi pekné, ?e tieto manuálne re?imy do telefónov integrujú, no pravdou je, ?e sa v nich be?ný smrte?ník nevyzná. Predsa len, nie ka?dý pozná pojmy ako napríklad ISO ?i expozícia a z tohto prostého dôvodu rad?ej nechávajú nastavenie na samotnom smartfóne.

Fotoaparátzdroj fotografie: Pexels

Kúpi? jedine?ný kurz fotografovania len za 10 ?

Ten ale nie v?dy vyhodnotí situáciu najlep?ie a manuálny re?im by si sa mal preto ur?ite nau?i? pou?íva? aj ty. Ak by si aj chcel, no nevie? ako, nezúfaj. Na?li sme toti? pre teba vynikajúci kurz. Sta?í ti k tomu 10 ?, základná znalos? angli?tiny a hlavne chu? nau?i? sa nie?o nové. Kurz, ktorý ti vo vytváraní kvalitných snímok doká?e pomôc?, je síce primárne ur?ený na fotografovanie produktov, no okrem toho vynikajúco poslú?i aj pri fotení za hor?ích svetelných podmienok. Ak sa toti? raz manuálny re?im nau?í? pou?íva?, svoje znalosti bude? môc? uplatni? pri fotografovaní ?ohoko?vek.

Po absolvovaní kurzu doká?e? vytvára? aj takéto perfektné no?né zábery:

Xiaomi Mi5C – f/2.2, ?as expozície 32 sekúnd, ISO 400

zdroj fotografie: Kristián Hru?ovský / FonTech

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
25%
Chcem to
50%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
25%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]