V?etci ur?ite poznáme starý dobrý Facebook s jedinou mo?nou reakciou v podobe zdvihnutého palca. Neskôr v?ak pridal nové reakcie, ktoré roz?irujú mo?nosti pou?ívate?ov, ako ohodnoti? príspevok ?i fotografiu. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Av?ak teraz kreatívne oddelenie Facebooku pridalo ?al?ie emoji, ktoré bude predstavova? symbol hrdosti vo forme dúhovej vlajky. K dispozícii po?as celého júna. Ten je tradi?ným mesiacom, v ktorom sa konajú takzvané dúhové ?pride? pochody LGBT. Facebook v piatok pridal na svojich stránkach príspevok: „Veríme, ?e budeme vytvára? platformu, ktorá podporuje v?etky komunity, a tak oslávime lásku a rozmanitos? tejto udalosti tým, ?e vám poskytneme ?peciálnu reakciu.“


zdroj fotografie: Screenshot/Facebook

Táto reakcia v?ak e?te nie je k dispozícii. Musí? si ju aktivova? týmto jednoduchým postupom:

  1. Prihlás sa do Facebooku
  2. Daj lajk na [email protected] stránku
  3. Odteraz by si mal by? schopný reagova? na príspevky vlajkou dúhy

Facebook dokonca umo??uje prida? si na svoju titulnú fotografiu dúhovú vlajku. Sta?í, ak do vyh?adávania napí?e? ?Pride? a Facebook ti ponúkne výsledok v podobe ?Oslávme pride?. Po kliknutí si bude? môc? vybra? z viacerých návrhov. Mnoho ?udí túto reakciu privítalo z nad?ením, iní zas len neveriacky krútili hlavami. V ktorej kategórií si ty? Pá?i sa ti, ?o si pre nás Facebook prichystal tentokrát?


zdroj fotografie: Screenshot/Facebook

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
2%
Páči sa mi to
10%
Chcem to
5%
Mám to
2%
Nepáči sa mi to
24%
Neznášam to
57%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.