Elon Musk je kontroverznou postavou. Jeho ovládnutie Twitteru a zásahy do fungovania celej tejto sociálnej siete, ako aj kontroverzné vyjadrenia na margo Ukrajiny vo vojne proti Rusku neslávne zarezonovali v celosvetovom meradle. Do skupiny takýchto výrokov môžeme zaradiť aj ten najnovší ohľadne umelej inteligencie, na ktorý upozornil Reuters.

Odvážne tvrdenie

Vizionársky podnikateľ, ktorý vedie Teslu či SpaceX vyslovil v najnovšom rozhovore vskutku odvážne predpovede o budúcnosti umelej inteligencie. Ten najvážnejší núti ľudstvo uvedomiť si potenciál a ohromnú silu tejto významnej technológie.

Musk naznačil, že významný míľnik AI sa blíži. „Myslím si, že pravdepodobne v budúcom roku, najneskôr do dvoch, bude umelá všeobecná inteligencia (AGI) inteligentnejšia ako najinteligentnejší človek,“ odpovedal miliardár na otázku o časovom pláne vývoja tohto druhu umelej inteligencie.

Bing Image Creator/Pixabay

Čo je to AGI?

Umelá všeobecná inteligencia je forma AI, ktorá by mohla v blízkej budúcnosti vyriešiť akúkoľvek úlohu, nielen špecificky tú, na ktorú bola vytvorená. Súčasná AI totiž vyniká obvykle len v niekoľkých sférach, napríklad rozpoznávanie tvárí. AGI by mohla disponovať viacerými ľudskými schopnosťami akými sú jazyk, logika, kreativita či dokonca emócie.

Ak by sa ľuďom skutočne podarilo posunúť hranice umelej inteligencie na takúto úroveň, de facto by sme AI dovolili prekonať našu ľudskú inteligenciu.

A to už sa hýbeme na pomerne tenkom ľade. Preto sa ozývajú hlasy, ktoré sú skeptické voči umelej všeobecnej inteligencii a varujú pred etickými a tiež existenčnými rizikami vytvorenia takejto zručnej a svojím spôsobom možno aj nepredvídateľnej koncepcie.

Samozrejme, existujú aj opozičné hlasy. Vedci veria, že povýšenie AI na AGI je nevyhnutné, svojím spôsobom aj otázkou času, a tiež, že povedie k započatiu novej éry technologického pokroku. Musk predpovedá, že sa tak stane už naozaj čoskoro, keďže pokrok v technológiách AI je extrémne rýchly. Zdôrazňuje tiež exponenciálny rast výkonu výpočtových a softvérových systémov, ktoré poháňajú posúvajú AI míľovými krokmi vpred.

Bing Image Creator

Výzvy, ktoré je potrebné prekonať

Azda tiež treba dodať, že Muskova spoločnosť xAI je v popredí vývoja umelej inteligencie. Jej cieľom je vytvoriť superinteligentnú AI, ktorá bude môcť konkurovať ľudskej inteligencii a potenciálne ju prevýšiť. 

Napriek veľkému pokroku existujú v súčasnosti výzvy, ktoré musí start up prekonať. Obmedzenia čipov, dát, určité problémy s hardvérom, to všetko predstavuje prekážky pre plnú realizáciu potenciálu AI. Musk tiež poukázal na kritickú úlohu dostupnosti elektrickej energie ako na budúcu prekážku vo vývoji AI.

To naznačuje potrebu väčšieho množstva energetických zdrojov, keďže technológie AI sa stávajú čoraz sofistikovanejšími a nákladnejšími, čo sa týka prevádzky. Musk však nezabudol vyjadriť obavy zo spoločenských dôsledkov superinteligentnej AI. Poukázal na potenciálne riziká pre ľudstvo spojené s pokročilými systémami AI, ktoré pripomínajú katastrofické scenáre zobrazené v sci-fi filmoch.

Muskov varovný postoj podčiarkuje dôležitosť etických úvah a zodpovedného vývoja AI na zabezpečenie bezpečnej a prospešnej integrácie AI do spoločnosti. Vedci a vývojári musia nájsť zlatý stred, aby využili plný potenciál umelej inteligencie, no zároveň zmiernili potenciálne riziká pre ľudskú spoločnosť.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú