Vlastníkom novej alebo významne obnovovanej budovy, ktorá má viac ako 10 parkovacích miest, respektíve nebytovej budovy s viac ako 20 parkovacími miestami, by mala pribudnúť povinnosť zabezpečiť nabíjacie stanice elektrických vozidiel a infraštruktúru vedenia. Uvádza to novela z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorú v piatok posunul parlament do druhého čítania.

Dôvodom jej spracovania je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie (EÚ) 2018/844 z mája 2018 do slovenského práva v pôsobnosti ministerstva.

Zaujímavé plány do budúcna

Nové a významne obnovované existujúce budovy s viac ako desiatimi parkovacími miestami by mali zabezpečiť infraštruktúru vedenia, najmä rozvody pre elektrické káble s cieľom zabezpečiť neskoršiu inštaláciu nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá. Nové a obnovované nebytové budovy by zároveň mali mať najmenej jednu nabíjaciu stanicu pre elektromobily. Tieto požiadavky sa nevzťahujú na budovy, pri ktorých žiadosť o stavebné povolenie alebo žiadosť o povolenie zmeny stavby je podaná do 10. marca 2021.

Zobraziť celú galériu (1)
Printscreen/YouTube

Nevzťahujú sa ani na významne obnovované existujúce budovy, ak náklady na nabíjacie stanice a infraštruktúru vedenia presahujú 7 % celkových nákladov významnej obnovy budovy. Podľa návrhu každá nebytová budova s viac ako 20 parkovacími miestami musí mať od 1. januára 2025 najmenej jednu nabíjaciu stanicu elektrických vozidiel.

Nový systém automatizácie

Právna norma zavádza novú definíciu systému automatizácie a riadenia budovy, rozširuje požiadavku na obsah dlhodobej stratégie obnovy fondu budov. Hĺbkovou obnovou budovy je významná obnova a významná obnova jej technického zariadenia, ktorou sa dosiahne zatriedenie do energetickej triedy požadovanej pre kategóriu budovy, pri ktorej sa zohľadní ekonomický životný cyklus jednotlivých prvkov budovy.

„Významnou obnovou technického zariadenia budovy je obnova technického systému budovy, ktorej investičné náklady sú vyššie ako 50 % investičných nákladov na obstaranie nového porovnateľného technického zariadenia budovy,“ konštatuje materiál. Novela sa podrobne venuje obsahu stratégie obnovy budovy. Jej cieľom je dosiahnuť do roku 2050 vysoko energeticky efektívny a dekarbonizovaný fond budov a uľahčiť transformáciu existujúcich bytových budov a nebytových budov na budovy s takmer nulovou potrebou energie.

Energetická hospodárnosť

MDV SR má na účely optimalizácie využívania energie technickými systémami budov určovať systémové požiadavky na celkovú energetickú hospodárnosť, správne zabudovanie a primerané dimenzovanie, nastavenie a reguláciu technických systémov budov, ktoré sú zabudované v existujúcich budovách.

Zmeny v zákone o energetickej hospodárnosti budov sa majú dotknúť aj realitného trhu. Vlastník budovy musí ako súčasť zverejnenej ponuky na predaj alebo prenájom budovy, alebo jej samostatnej časti, na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát, uviesť aj ukazovateľ integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu. To platí aj na predaj alebo prenájom s využitím služieb realitnej kancelárie, ktorej zverejnená ponuka musí obsahovať takýto údaj.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom