Elektrické skútre sú skvelým dopravným prostriedkom najmä v za?udnených ve?komestách, kde je doprava skuto?ne kritická. Mo?no to tak na Slovensku nepoci?ujeme, no v zahrani?í sú autá len sporadicky vyu?ívané pri rýchlych cestách niekam do mesta na kávu ?i men?ie nákupy. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Na scénu tak ?oraz viac nastupujú elektrické skútre. V?aka nim si toti? nemusí? príli? láma? hlavu nad parkovaním a navy?e pomáha? ?ivotnému prostrediu. Samé pozitíva, ktoré sa sna?í pretavi? do výsledného produktu aj ?ínska spolo?nos? NIU. Z radov tohto výrobcu tak teraz vzi?li nové elektrické skútre, ktoré bude? chcie? ma? doma aj ty. Celkovo sú dostupné tri modely, ktorých odli?uje maximálny dojazd. Základný variant Lite doká?e na jedno nabitie prejs? 40 km.

zdroj fotografie: NIU

Stredný s ozna?ením Civic potom 45 a najvýkonnej?ia verzia Sport a? 60 km. Rám je vyrobený z kvalitnej ocele, mô?e? si vybra? z nieko?kých farebných prevedení a aby toho nebolo málo, pre zaistenie maximálnej bezpe?nosti má? k dispozícii plnohodnotné LED svetlá vpredu aj vzadu. Samotná batéria zabudovaná v kon?trukcii vá?i 6,5 kg a maximálna nosnos? skútra je situovaná na 160 kg. Kapacity batérií je potom nasledovaná (od najni??ej po najvy??iu verziu) – 10, 12  a 16 Ah. Doba nabíjania je v rozmedzí 5 a? 6 hodín. Systém rekuperácie EBS zas posiela energiu z brzdenia spä? do batérií a zais?uje tak skuto?ne efektívne hospodárenie.

zdroj fotografie: NIU

Nesmierne praktickou funkciou je v?ak aj bezk?ú?ové ?tartovanie. Akonáhle si teda od skútra vzdialený na menej ako 50 metrov, mô?e? ho uvies? do pohotovostného re?imu, aby bol pripravený na jazdu. Maximálna rýchlos? ?iní 30 km/h v prípade Lite verzie, respektíve najvy??í variant doká?e ís? maximálnou rýchlos?ou a? 38 km/h. Skrz aplikáciu pre smartfóny si potom vie? dokonca prezrie? aj dôle?ité vlastnosti skútra a zabudované GPS zas ur?í jeho polohu s presnos?ou a? do pol metra.

zdroj fotografie: NIU

Tieto novinky sú tak horúcimi kandidátmi na kúpu a záujemcovia v ?íne ich mô?u ma? u? od 409 ?, teda za cenu, ktorou sa be?ne prezentujú skôr smartfóny a nie takéto dopravné prostriedky. Cena potom ?alej pokra?uje na ?iastke 478 ? za stredný variant a kon?í pri 532 ? za najvýkonnej?iu verziu. Ako si na tom ty? I?iel by si do nie?oho takéhoto napríklad v Bratislave? Daj nám vedie? v komentároch.

zdroj fotografie: NIU

zdroj fotografie: NIU

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
16%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
16%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
2%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]