?í?ania opä? vyprázd?ujú sklady a ponúkajú kúpu kvalitného drona s viacerými výhodami. Jedná sa o DJI Phantom 3 SE so 4K kamerou.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Hlavnými lákadlami tohto drona je dodávaná 4K kamera, dosah a? na ?tyri kilometre a 25-minútová výdr?. Samotná 4K kamera doká?e nahráva? videá v [email protected] a vytvára? 12 MPx fotografie s bohatými detailami a nízkym skreslením. ?al?ou perfektnou vlastnos?ou, ktorú mnoho pou?ívate?ov ocení, je dosah ovládania a prená?ania obrazu a? na ?tyri kilometre. To ale závisí aj od prostredia, tak?e napríklad pri vä??om mno?stve preká?ok mô?e by? dosah o ?osi ni??í. Dron je vybavený aj technológiou inteligentného riadenia letu, ?ím je jeho riadenie jednoduch?ie, ne? sa mô?e zda?. Na presné polohovanie slú?i GPS a nechýba ani vizuálny polohovací systém.

dji phantom 3 se
zdroj fotografie: DJI

DJI Phantom 3 SE narozdiel od ?ínskych dronov za pár eur nevydr?í lieta? iba pár minút. Batéria a pokro?ilý systém pre správu napájania toti? doká?e zabezpe?i? a? 25 minút pri ideálnych podmienkach. Dron vie lieta? maximálnou rýchlos?ou do 57 km/h a pou?ívate? sa nemusí bá?, ?e by mu dron pri strate signálu alebo nedostatku energie utiekol. V takýchto prípadoch sa automaticky vráti k bodu, z ktorého vzlietol. Pri dobrom GPS signále sa doká?e pohybova? v stabilnej polohe pre ?akanie na ?al?ie in?trukcie alebo nastavovanie kamery. Na prepojenie so smartfónom alebo tabletom slú?i Wi-Fi s výborným dosahom a aplikácia DJI Go, ktorá je dostupná na stiahnutie v obchode Play.

dji phantom 3 se
zdroj fotografie: DJI

Kúpi? DJI Phantom 3 SE za 449 ?
?iadne DPH

Mohlo by sa zda?, ?e nákup drona z ?íny nie je jednoduchý a mô?e ho skomplikova? drahé doru?enie ?i platba cla a DPH. E-shop TomTop sa v?ak, na??astie, zachoval férovo a ve?mi výhodnú kúpu ponúka aj zákazníkom mimo ?íny. DJI Phantom 3 SE ich vyjde na fantastických 449 ?. Pri takejto sume je potrebné platenie cla a DPH, ktoré by bolo pomerne vysoké. Av?ak, e-shop garantuje, ?e sa so v?etkými colnými poplatkami vysporiada a k zákazníkom tak dron dorazí bez navý?enia ceny. Doru?enie je taktie? bezplatné, pri?om nejedná sa iba o klasickú pomalú po?tu, ale o urýchlené doru?enie kuriérom.


zdroj fotografie: TomTop

Ke??e sa DJI Phantom 3 SE na Slovensku nikde nepredáva, jeho kúpa z ?íny je nielen exkluzívna, ale aj extrémne výhodná. Zoberme si preto do porovnania napríklad Phantom 3 Advanced, ktorého maximálna rýchlos? je rovnaká, výdr? taktie?, no maximálne rozlí?enie nahrávaného videa je ni??ie – 2.7K. Jeho cena na Slovensku ?iní a? 765 ?, ?o je a? o pribli?ne 315 ? vy??ia suma v porovnaní s lep?ím Phantom 3 SE.

Poznámka redakcie: ?lánky ozna?ené ako ?Sponzorované? a publikované autorom ?Inzercia? sú ur?ené na propagáciu aktuálnych zliav a akcií na produkty predávané ?ínskymi e-shopmi. Za predaj nezodpovedáme, len informujeme o akcii.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
50%
O autorovi
Inzercia
Sponzorované články.