banner-asus-zenfone-3-deluxe
?asy, ke? slovné spojenie dostupný smartfón predstavovalo synonymum pre zariadenie bez ?tipky výkonu, s neodladeným opera?ným systémom, ?karedým dizajnom, ale aj otrasnou kvalitou nasnímaných fotografií sú na??astie definitívne za nami. Dnes u? aj tie najlacnej?ie zariadenia, teda aspo? tie od ?ínskych výrobcov, ponúkajú pou?ívate?ovi dostato?nú dávku komfortu. Azda najlep?ím príkladom je smartfón Cubot Manito, ktorý doslova rúca bariéry.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Výrobcovia z na?ej ob?úbenej ázijskej krajiny nám opä? dokazujú svoju silu. Prístroje, ktoré svoj pôvod na?li priamo v ?íne posúvajú hranice a ich dominanciu v pomere cena / výkon podporuje aj fakt, ?e ve?kú vä??inu rebrí?ka najvýkonnej?ích smartfónov sveta si dokázali podmani? práve ?ínske spolo?nosti. Dnes v?ak u? nie sú zaujímavé len tie zariadenia, ktoré svojim výkonom prekra?ujú u? ?asto nezmyselné a nepotrebné hodnoty, ale i smartfóny, ktoré síce toho výkonu ponúkajú o ?osi menej, no ich cena je priam neuverite?ná. Spolo?nos? Cubot je známa hlavne produkciou takýchto prístrojov. Zo zau?ívaných tradícií výrobcu nevybo?uje ani Cubot Manito, ktorý ohuruje v nejednom aspekte.

manito-p

Kúpi? Cubot Manito za 81 ?

Azda naj?astej?ie pou?ívaný prvok smartfónov, displej, dostal uhloprie?ku 5-palcov, na ktorých sa rozprestiera klasické HD rozlí?enie. Skvelé podanie farieb ako aj prvotriedne pozorovacie uhly sú zaru?ené v?aka IPS technológii. Celá predná strana je krytá odolným sklom s 2.5D zaoblením, ktoré má za úlohu chráni? spomínaný zobrazova? pred po?kodením. Priestor pod ním vyplnila trojica senzorových tla?idiel a priestor nad ním zaberá hovorový reproduktor spolu s prednou selfie kamerou. Tá dostala síce o nie?o slab?ie rozlí?enie 1,3 MPx, no v?aka softvérovej interpolácii disponujú výsledné snímky 5 MPx rozlí?ením. Rovnaký jav nastáva aj pri fotografiách z hlavného sníma?a umiestneného na zadnej strane, kde zábery z 8 MPx fotoaparátu s výpomocou softvéru ponúkajú rozlí?enie 13 MPx.

cubot-manito-2

 

Zadná strana smartfónu ponúka mierne prekvapenie, ktorým je snímate?ný zadný kryt. Ten je vyrobený z kvalitného plastu a chráni v?etky vnútornosti prístroja. Menovite tak ide o procesor MediaTek MT6737 so 4 jadrami, 16 GB internú pamä?, ale aj poriadne slu?nú hodnotu RAM pamäte, ktorá sa vy?plhala na 3 GB. Aby toho nebolo málo, zadný kryt rovnako ukrýva 3 sloty, z ktorých dve doká?u po?a? SIM karty s plnou podporou slovenských LTE sietí a jeden zasa microSD kartu do ohromnej ve?kosti 256 GB. Pote?í aj posta?ujúca kapacita batérie, ktorá sa vy?plhala na 2350 mAh a takmer ?istá verzia systému Android 6.0 Marshmallow. Teraz v?ak zbystrite pozornos?, preto?e smartfón s týmito parametrami, Cubot Manito, stojí v na?om partnerskom e-shope Gearbest.com fantastických 81 ?. Aj s pripo?ítaním povinných poplatkov sa jedná o skuto?ne lákavú ponuku, ?o0 myslíte?

cubot-manito-1

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
40%
Chcem to
10%
Mám to
10%
Nepáči sa mi to
20%
Neznášam to
20%
O autorovi
Inzercia
Sponzorované články.