Aj ty ve?mi rád v ?ínskych e-shopoch nakupuje? lacné smartfóny alebo inú elektroniku s hodnotou nad 22 eur? Po minuloro?nom májovom zavedení novej legislatívy sa colná správa rozhodla tento rok v rovnaký ?as zavies? ?al?iu ?novinku?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Objednáva? si kuriérom zásielky z Ameriky ?i Ázie? Od mája tohto roka colné papiere vybaví? u? len elektronicky. Nevyhnutnos?ou je ma? kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) a by? zaregistrovaný na finan?nej správe. Za teba to v?ak stále mô?e vybavi? aj prepravca.

colná správazdroj fotografie: China Daily

Od mája sa menia podmienky pre colné konanie v dovoze pre firmy aj pre ob?anov. Ak si ob?an objedná tovar pre vlastnú potrebu:

  • z tretej krajiny,
  • v hodnote nad 22 eur,
  • prostredníctvom súkromnej kuriérskej spolo?nosti,

colné konanie bude môc? vykona? u? len elektronicky. V praxi to znamená, ?e ak si objedná? napríklad elektroniku ?i oble?enie z Ázie ?i Ameriky, podklady, ktoré teraz osobne dokladá? colníkom v papierovej forme, budú od mája u? len elektronicky. Ide o zásielky, ktoré na Slovensko prídu inak ako Slovenskou po?tou, ?i?e prostredníctvom súkromných kuriérskych spolo?ností (FedEx, DHL, UPS, DPD, a iné). Ak teda preferuje? lacnú prepravu, poprípade prepravu, ktorú ponúkajú e-shopy úplne zadarmo, ni? sa pre teba nemení. Nové elektronické podávanie colného vyhlásenia platí tie? len pre tých, ktorí si colné konanie vybavujú sami, teda osobne a nevyu?ívajú spoplatnené slu?by kuriérskych spolo?ností. Staré zákony sa nijak nezmenili a tak smartfóny v akejko?vek hodnote (aj nad 150 eur) stále zostávajú od cla oslobodené, tak ako to bolo doteraz.

?ína
zdroj fotografie: DHL

Základom pre colné konanie bude kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Ten je zadarmo napríklad sú?as?ou nového elektronického ob?ianskeho preukazu. KEP je potrebné si aktivova? na stránke www.slovensko.sk, následne je potrebné zaregistrova? sa v Centrálnom elektronickom prie?inku a tie? poda? ?iados? o zápis do Centrálneho registra finan?nej správy.

V prípade ak ob?an nebude chcie? elektronické colné konanie absolvova? sám, mô?e to za neho urobi? súkromný prepravca, ktorý mu doru?uje zásielku. Obvykle je táto slu?ba spoplatnená. Povinné elektronické colné konanie v dovoze sa týka aj firiem. V?etky informácie nájde? v Centrálnom elektronickom prie?inku.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
3%
Páči sa mi to
14%
Chcem to
3%
Mám to
10%
Nepáči sa mi to
7%
Neznášam to
62%
O autorovi
Kristián Hrušovský
Zakladateľ portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli či dobrým jedlom. Kontaktovať ma môžete na [email protected]