Ak ti zále?í na súkromí a chcel by si zvý?i? úrove? zabezpe?enia svojho notebooku, mal by si zbystri? pozornos?. Tento skvelý gadget posunie úrove? zabezpe?enia tvojho notebook na vy??iu úrove?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ak sa ti sníma? odtla?kov odtla?kov prstov na tvojom smartfóne zapá?il a chcel by si rovnaký spôsob zabezpe?enia pre tvoj notebook, je tu pre teba ?ikovný gadget od spolo?nosti COBO. Vo ve?mi malom tele s dizajnom klasického USB k?ú?a sa skrýva sníma? odtla?kov prstov, ktorý k svojmu notebook pripojí? pomocou klasického USB konektoru. Ide u? o druhú verziu tohto zariadenia od spolo?nosti. COBO C2 tak priná?a viacero vylep?ení. V prvom rade je to rýchlos? odomknutia, ktoré trvá lenn 0,25 sekundy. Výhodou je aj 360 stup?ová rozoznate?nos? odtla?ku, v?aka ?omu sta?í prst jednoducho prilo?i? v akomko?vek uhle a zariadenie ho rozozná.


Zdroj fotografie: gearbest.com

Sníma? odtla?kov prstov od COBO podporuje opera?né systémy Windows 7 a vy??ie, pri?om si sta?í stiahnu? potrebné ovláda?e a zabezpe?enie tvojím odtla?kom mô?e? za?a? smelo vyu?íva?. Nízka váha a rozmery zas zaru?ujú, ?e pri be?nom pou?ívaní nebude absolútne preká?a?.

?íta?ka odtla?kov prstov
Zdroj fotografie: gearbest.com

Kúpi? sníma? odtla?kov prstov pre notebook za 22 ?

Ak ?a tento skvelý pomocník zaujal, musí? sa poponáh?a?. Zvýhodnená cena necelých 22 ? je ?asovo obmedzená a k dispozícii je len nieko?ko kusov. Po?tovné ?a pritom bude stá? len zanedbate?ných 21 centov.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
13%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
25%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
13%
O autorovi
Martin Lajčák
Volám sa Maťo a momentálne som študentom vysokej školy. Medzi moje záľuby patria nové technológie, športovanie a nepohrdnem ani dobrou knihou. Môžeš ma sledovať aj na Instagrame - @matolajcak