Čínske smartfóny ovládli rebríček najvýkonnejších zariadení v benchmarkovej aplikácii AnTuTu

banner-mi5-pro

Najpopulárnej?í mobilný benchmark na svete práve vydal zoznam 10 najvýkonnej?ích zariadení za mesiac máj. Na ?ele tohto rebrí?ka stojí nieko?ko ?ínskych zariadení, ktoré disponujú 6 GB RAM pamä?ou. V mesiaci máj sa preukázala nesmierna dominancia smartfónov z ?íny, ke? dokázali obsadi? a? 6 miest z 10.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Top trojka pozostáva zo smartfónov Vivo Xplay 5, LeEco Max 2 a ZUK Z2 Pro. V?etky tri zariadenia majú rovnakú konfiguráciu v podaní procesora Snapdragon 820, ktorý dop??a 6 GB opera?nej pamäte RAM. Zaujímavé je, ?e procesor od spolo?nosti Qualcomm sa nachádza aj v zariadeniach, ktoré sú umiestnené na 4. a 5. pozícii. Tie v?ak majú men?iu opera?nú pamä?, konkrétne 4 GB a sú to zariadenia Xiaomi Mi5, ktorému dýcha na krk kórejská spolo?nos? Samsung so svojim smartfónom Samsung Galaxy S7 Edge. AnTuTu nám taktie? ukazuje rozdiel, aký doká?e vytvori? 2 GB RAM navy?e. Tento rozdiel ?iní presne 1,6 % v prospech prístrojov s vy??ou pamä?ou RAM, no viac menej je tento rozdiel nepodstatný a zanedbate?ný. Na druhú stranu v?ak zariadenia s vy??ou  RAM-kou doká?u spusti? viacero aplikácií bez ne?elaných ukon?ení.

AnTuTu máj

Je nutné poznamena?, ?e napriek ve?kému mno?stvu benchmarkových aplikácii, neexistuje ?iadny ?tandard na zistenie výkonu zariadení. Nedá nám nespomenú? minuloro?nú kauzu umelého navy?ovania skóre v týchto aplikáciách, do ktorej bolo zapletených viacero svetových spolo?ností. Treba ma? na pamäti, ?e AnTuTu berie pri hodnotení do úvahy viacero aspektov ako je výkon procesora spolu s výkonom grafického ?ipu, ?o sú vä??inou dôle?itej?ie parametre pri hrubom výkone ako ve?kos? RAM pamäte. ?al?ie prekvapenie v rebrí?ku nastane pri poh?ade na smartfóny od spolo?nosti Apple. iPhone SE získalo ni??ie skóre ako jeho vä??í brat iPhone 6S. Vzh?adom na pou?itý hardvér a men?í rozmer displeja spolu s ni??ím rozlí?ením sa o?akával presne opa?ný výsledok. Rebrí?ek zariadení za máj nám ukazuje presne to, ?o u? v?etci dávno tu?ia, no boja sa to vyslovi? nahlas. Fóny z ?íny jednozna?ne ovládli mobilný trh a bude zaujímavé sledova? ako sa s tým pokúsi vyrovna? konkurencia.

Zdroj: Phonearena.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]