banner-pro-6
Smartfóny vyrábané spolo?nos?ou Meizu sú známe svojím prepracovaným dizajnom, na ktorý je pri ka?dom jednom zariadení kladený skuto?ne ve?ký dôraz. Po predstavení revolu?ného bezrámikového zariadenia od konkuren?nej spolo?nosti Xiaomi bolo len otázkou ?asu, kedy Meizu ?dorovná karty? a prinesie svojim priaznivcom podobné prekvapenie, aké zavládlo po predstavení phabletu Mi MIX.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Hoci stále nie je jasné, ?i sa takéhoto zariadenia od Meizu do?káme v doh?adnej dobe, tak treba uzna?, ?e by to rozhodne nebolo na ?kodu. Spojenie takmer neexistujúcich rámikov a prvotriedneho dôrazu na detail by vnieslo do vôd bezrámikových smartfónov prvú konkurenciu, ktorá sa v?dy priaznivo prejaví na cene samotných prístrojov. Konkurencia rovnako posúva výrobcov vpred, nako?ko sú nútení priná?a? zaujímavej?ie rie?enia ?i inovácie, ktoré im tak pomô?u prekona? svojich súperov. Podobná zdravá sú?a?ivos? panuje aj medzi týmito dvoma ?ínskymi spolo?nos?ami, ?o dokazuje neustále predstavovanie nových a výkonnej?ích smartfónov.

meizu-bezel-less-phone

Najnov?í koncept bezrámikového Meizu smartfónu

Napriek tomu, ?e Meizu len nedávno prekvapilo výkonným modelom Meizu Pro 6 Pus, tak v útrobách spolo?nosti sa zrejme pripravujú na predstavenie nie?oho omnoho zaujímavej?ieho. Malo by ís? o práve bezrámikový smartfón, ktorý by mal zauja? lep?ím pomerom ve?kosti zobrazovacieho panela k ve?kosti samotného zariadenia, ako tomu bolo pri phablete Xiaomi Mi MIX. Konkrétne by mal displej tvori? viac ako 91% celej prednej plochy, pri?om by sa na ?u okrem iného malo dosta? aj ikonické tla?idlo mTouch so zabudovaným skenerom odtla?kov prstov.

meizu-pro-7-koncept-bezramikovy-fonnahlad

Predobjedna? revolu?ný Xiaomi Mi MIX

Prekrásny dizajn umoc?uje odolné sklo s 2.5D zaoblením hrán, ktoré ochráni aj prednú selfie kameru. Tá dostala rovnaké umiestnenie ako pri smartfóne Xiaomi Mi MIX. ?pecifikácie tohto nesmierne zaujímavého a lákavého prístroja, bohu?ia?, známe nie sú. S ve?kou pravdepodobnos?ou sa v?ak do?ká tej najlep?ej výbavy, aká je momentálne k dispozícii. Faktom v?ak zostáva, ?e Meizu nemá úplne ideálne vz?ahy so spolo?nos?ou Qualcomm, ?o znamená, ?e novinku bude pravdepodobne pohá?a? procesor od MediaTeku alebo Samsungu. Na podrobnej?ie informácie si budeme musie? e?te chví?u po?ka?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
20%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
7%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
7%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]