Ako sa hovorí, bezpe?nos? musí by? v?dy na prvom mieste. To platí aj pri zabezpe?ení domácnosti, kde je naj?astej?ím zabezpe?ovacím prvkom okrem alarmu aj kamera.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Vä??ina ?udí sa pri zmenke slovného spojenia „IP kamera“ z?akne, ?e sa jedná o drahé zlo?ité zariadenie, ktoré vy?aduje zlo?itú in?taláciu a nejakého ?loveka, ktorý bude robi? pravidelnú údr?bu. V sú?asnosti to u? neplatí a IP kamera mô?e nájs? svoje uplatnenie takmer v ka?dej domácnosti. Výrobou IP kamier sa zaoberá ?ínsky výrobca KKmoon, ktorého ?pecialitou sú predov?etkým zabezpe?ovacie systémy.

   zdroj fotografie: KKmoon

Ich vnútorná bezpe?nostná kamera KKmoon® HD 720P je jednoduchá na in?taláciu. sta?í ju pripoji? k internetu pomocou bezdrôtového pripojenia Wi-Fi, prípadne pomocou ethernetového káblu. Kamera je vybavená CMOS senzorom, ktorý doká?e zaznamenáva? HD video. V noci kamera automaticky prechádza do infra?erveného re?imu, kedy vy?aruje ?udským okom nevidite?né svetlo. Toto svetlo sa následne zmení na ?iernobiely obraz. Záznam je mo?né uklada? na microSD kartu s kapacitou a? 128 GB.

zdroj fotografii: KKmoon

Vysielanie z kamery je mo?né prehra? pomocou mobilnej aplikácie KKmoon. Aplikácia je dostupná ako pre Android, tak aj pre iOS zariadenia. K dispozícii je aj PC verzia. Okrem sledovania obrazu v reálnom ?ase je mo?né pomocou smartfónu kameru otá?a? a zmeni? uhol naklonenia. Aby toho nebolo málo, k dispozícii je aj obojsmerný prenos zvuku. Ten mô?e? vyu?i? v prípade, ke? bude? chcie? prehovori? do du?e ne?akanej náv?teve. Výborné uplatnenie nájde táto IP kamera aj ako vzdialená kontrola malých detí, kedy sa im mô?e rodi? aj na dia?ku prihovori?.

zdroj fotografií: KKmoon

Kúpi? KKmoon 720p IP kameru za 11 ?

Kamera disponuje detekciou pohybu a zvuku, ?o mô?e napríklad slú?i? ako spú??a? záznamu videa. Tie? pomocou u? spomínanej aplikácie dostane pou?ívate? instantné upozornenie o tom, ?e v jeho dome sa nie?o deje. ?i u? bude? chcie? zabezpe?i? svoju nehnute?nos? alebo strá?i? deti, táto viacú?elová IP kamera mô?e by? tvoja za 11 ? z európskeho skladu s pou?itím z?avového kupónu S435S. K objednávke je e?te pripo?íta? dopravu kuriérom z európskeho skladu, ktorá stojí 10 ?. Celková suma s dopravou sa tak vy?plhá iba na 21,20 ?.

Z?avový kupón uplatní? v ko?íku:

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Juraj Vasek
Som študent Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Venujem sa výrobe programov a webových stránok. Vlastnil som mobily ako iNew V3, Doogee DG550 a UMI Zero, Elephone P9000 a veľa ďalších. Aktuálne používam Xiaomi Mi5. V prípade akýchkoľvek otázok sa ma nebojte kontaktovať na [email protected]