Ak si niekedy ?ítal ?ivotopis bývalého spoluzakladate?a spolo?nosti Apple, Steva Jobsa, tak si mo?no netu?il, ?e ho napísal Walter Isaacson. Jedná sa o oficiálneho ?ivotopisca tohto významného podnikate?a, ktorý nav?dy zmenil dejiny technológií.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Isaacson strávil po boku Jobsa dlhú dobu a o fungovaní spolo?nosti má tak skuto?ne perfektný preh?ad. V nedávnom rozhovore sa pritom vyjadril, ?e Apple u? viac nepova?uje za inovatívnu spolo?nos?. ?Apple u? nie je najinovatívnej?ou spolo?nos?ou. Ale sú dobrí v realizáciách. Napríklad inovácie v segmente virtuálnych asistentov pochádzajú od Googlu a Amazonu, nie od Apple.?, povedal Isaacson. ?alej pod?a neho spravil Apple chybu v tom, ?e hlasovú asistentku Siri nepriniesol do domácností ako konkurenta pre Google Home a Amazon Echo.

apple
zdroj fotografie: Talks at Google / YouTube

nenechaj si ujs?
Ak zvládne? zodpoveda? týchto 15 zákerných otázok, ktoré sa Apple pýta na pohovoroch, okam?ite posielaj svoj ?ivotopis!

Teda aspo? zatia?. Pod?a ?pekulácií toti? mô?e by? podobné zariadenie predstavené na blí?iacej sa konferencii WWDC 2017, ktorá za?ína u? o menej ako mesiac. Isaacson v?ak nakoniec priznal, ?e Apple nepotrebuje nutne inovova?, aby bol dobrou spolo?nos?ou. Sved?ia o tom aj nedávno zverejnené ?tatistiky predajov za uplynulý druhý ?tvr?rok.


zdroj fotografie: Techcrunch

Celkové zisky sú odhadované a? na 11,03 miliárd dolárov, pri?om 50,76 miliónov z toho tvoria iba iPhony. Ak sa teda na giganta z Cupertina pozrieme z tohto h?adiska, je nám jasné, ?e na?alej patrí na ?picu technologického sveta. No aký má? názor na Apple ty? Doká?e e?te dostato?ne dobre inovova?, aby zaujala aj tých najnáro?nej?ích zákazníkov?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
20%
Páči sa mi to
20%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
60%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.