banner-nubia-z11Aj rok 2016 priniesol zaujímavé inovácie v segmente smartfónov, ktorý opä? narástol a pod?a analytikov ani z?aleka nebude tento rozvoj spoma?ova? ?i stagnova?. Ka?dý jeden výrobca nám ukázal, ako vyzerá jeho predstava o dokonalom smartfóne.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Sú?a?ivos? gigantov je v?ak rozhodne ve?ká, a tak sa radi chopia ka?dej jednej príle?itosti ukáza? konkurentovi, ?e sú v nie?om lep?í. Známy benchmark AnTuTu nevynechal vyhlasovanie najlep?ích smartfónov ani po?as roka 2016, pri?om ich rozdelil do nieko?kých kategórií. Medzi ví?azmi tak nájdeme napríklad Xiaomi, Meizu, Samsung, no aj v na?ich kon?inách menej známe Vivo, ktoré je ale na ve?kom vzostupe a onedlho budeme o tomto výrobcovi ur?ite e?te ve?a po?u?. Ví?azi sú teda jasne daní a my si ich teraz predstavíme presne pod?a toho, ako ich AnTuTu rozdelilo.

Najlep?í výkon

Toto významné ocenenie si odniesla mladá vlajková lo? OnePlus 3T, ktorá trochu kontroverzne nahradila slávny OnePlus 3 zo za?iatku leta. Medzi k?ú?ové ?pecifikácie patrí procesor Snapdragon 821, 6 GB RAM, ultra-rýchly skener odtla?kov prstov, 16 MPx fotoaparát ?i rýchlonabíjanie Dash Charge, ktoré nemá vo svete konkurenciu. Skóre v tomto slávnom benchmarku sa vy?plhalo cez vysokých 162 000 bodov.

oneplus-3t-foto-2zdroj fotografie: Dgtle

Najú?innej?í marketing

Po marketingovej stránke ovládol minulý rok high-end z dielne Huawei – phablet Mate 9. Ten priniesol vskutku po?ehnané mno?stvo inovácií, ktoré doprevádza krásny dizajn z prémiových materiálov. Tretí najvä??í výrobca smartfónov na svete sa v?ak rozhodol, ?e celkovo prinesie hne? nieko?ko verzií, ktoré od seba zna?ne odlí?i a zasype teda trh poriadne luxusnými vlajkovými lo?ami.

mate-9-na-slovensku-foto-nahladzdroj fotografie: Dgtle

Najdokonalej?í multimediálny zá?itok

V tomto prípade si prvenstvo odniesla vlajková lo? progresívnej spolo?nosti Vivo, model Xplay 6. Ten je vybavený nádherným displejom so zakrivením po okrajoch, ktorý disponuje jemným 2K rozlí?ením a ú?asnou Super AMOLED technológiou. K dokonalosti prispieva aj ?pi?kový HiFi audio ?ip ES9038.

vivo-xplay6-oficialnezdroj fotografie: Vivo 

Najvä??ie inovácie

Asi sa netreba ve?mi nad touto kategóriou pozastavova?, ked?e má jasného ví?aza. Xiaomi Mi MIX je jedine?ným prístrojom, ktorý tento rok zo?al v?etku slávu technologického sveta. ?i u? je to nádherné kon?truk?né spracovanie, alebo displej s pomerom a? 91,3 % k prednej strane, v?etko spolu krásne ladí a vytvára takmer dokonalý koncept. Viac u? ale neprezradíme a presved? sa rad?ej na vlastné o?i v na?ej exkluzívnej recenzii.

TIP: Recenzia | Xiaomi Mi MIX: Dámy a páni, privítajte budúcnos? smartfónov

xiaomi-mi-mix-recenzia-topnahlad

Najkraj?í dizajn

Rok 2016 nebol pre jedného z najvä??ích ?ínskych výrobcov práve úspe?ný. Finan?né komplikácie, súdne spory a nezáujem fanú?ikov vyústili do poslednej príle?itosti na zaujatie v podobe vlajkového modelu Pro 6 Plus, ktorý to kone?ne rozbalil vo ve?kom ?týle. Pod?a AnTuTu sa dokonca jedná o najkraj?ie zariadenie minulého roka, ?o len opä? dokazuje, ?e Meizu je na správnej cesta, aby sa dostalo do starých dobrých ko?ají.

meizu-pro-6-plus-fotografie-1zdroj fotografie: Anzhuo 

Najlep?í smartfón v roku 2016 

Najhodnotnej?ie ví?azstvo si pripisuje Samsung Galaxy S7 edge, ktorý získava titul najlep?ieho smartfónu v roku 2016. Významné prvenstvo giganta z Ju?nej Kórei je ako-takou náplas?ou na zbabraný rok. Problémy s Note 7-?kou nás nikdy neopustia a na tento neslávny phablet sa bude v kruhoch fanú?ikov spomína? e?te ve?mi dlho.

s7-edge-top-v-antutuzdroj fotografie: Dgtle

TIP: Tím Fónyz?íny: Toto sú smartfóny, ktoré pou?ívame

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
19%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
11%
Nepáči sa mi to
11%
Neznášam to
26%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]