Predplatné PREMIUM na mesiac ZDARMA.

Je nespochybniteľné, že klimatické zmeny majú negatívny dopad na život po celom svete. Otepľovanie oceánov, stále častejšie a extrémnejšie výkyvy počasia, ku ktorým intenzívne dochádza aj na Slovensku, sú len niekoľkými z dôkazov zhoršujúcej sa situácie na našej planéte.

V súvislosti s dopadom klimatických zmien na každodenný život ľudí, aj v súvislosti s dianím na Ukrajine, vyvstáva obrovské množstvo otázok. FonTech.sk preto oslovil špičkových slovenských a českých odborníkov, ktorí zodpovedali otázky o možnom smerovaní klimatických zmien a ich dopadu na našu spoločnosť. Na otázky odpovedali:

  • Generálny riaditeľ Ústavu vied o Zemi SAV v.v.i., RNDr. Ján Madarás, PhD.
  • Vedecký pracovník Ústavu výskumu globálnej zemny, AV ČR v. v. i.,  Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D.
  • Významný slovenský vedec z Oddelenie meteorológie a klimatológie na FMFI UK, prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.
  • Vedúci Geofyzikálneho odboru v Ústave vied o Zemi SAV v.v.i., RNDr. Pavol Nejedlík, CSc.
Ako, ak vôbec, zmenila vojna na Ukrajine klimatické ciele?
Tento článok je dostupný členom Fontech PREMIUM

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú