AMD si tento rok robí zálusk na dotiahnutie Nvidie a plánuje pritiahnu? k sebe mno?stvo hrá?ov. Pomôc? by v tom mali najmä herné grafiky Radeon RX Vega, av?ak spolo?nos? má e?te jeden tromf v rukáve.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

AMD po?as technologickej konferencie Siggraph 2017 oznámila novinky, akými sú napríklad herné grafické karty Vega ?i výkonný procesor Ryzen Threadripper. V talóne si v?ak nechala aj jeden tromf v podobe dvoch nových profesionálnych grafických kariet Radeon Pro WX 9100 a Radeon Pro SSG.

Extrémne výkonné grafické karty

Séria grafických kariet Radeon Pro vy?la u? minulý rok a AMD tvrdí, ?e nový Radeon Pro WX 9100 je dvakrát tak výkonný ako jeho predchodca Radeon Pro W9100. Novinke by mali v tomto smere pomôc? nové vylep?ené funkcie a architektúra kariet Vega.


zdroj fotografie: AMD/Radeon

Radeon Pro WX 9100

Radeon Pro WX 9100 v sebe spája 16 GB ultra-rýchlej vysokokapacitnej vyrovnávacej pamäte HBM2 ECC a vyu?íva revolu?nú vyrovnávaciu pamä? HBCC. Taktie? bude obsahova? 64 výpo?tových jednotiek a 4096 stream procesorov. Ako bolo spomenuté, Radeon Pro WX 9100 dosiahne dvojnásobné zlep?enie výkonu oproti predchodcovi aj v?aka 51 % vä??ej ?írke pamäte, ktorá dosahuje prietok 483,84 GB/s. Nebude chýba? ani ?iroká podpora Vulkan 1.0, OpenGL 4.5, OpenCL 2.0 a DirectX 12.1, respektíve zobrazovania 8K pri 60Hz, 4K pri 120Hz a DisplayPort 1.4 HDR s podporou a? ?iestich displejov pomocou technológie AMD Eyefinity.


zdroj fotografie: AMD/Radeon

Radeon Pro SSG

?al?ou novinkou je profesionálna grafická karta Radeon Pro SSG, ktorá je úplne identická, no rozdielom bude vstavaná 2 TB NAND flash  pamät zapojené do dvojice portov M.2 pre podporu roz?írenej pamäte. Tak?e v zásade bude podporova? dvojicu NVMe SSD diskov. Rýchlos? ?ítania dosiahne a? 8 GB/s a zápis 6 GB/s. To síce je ove?a pomal?ie ako rýchlos? vyrovnávacej pamäte HBM2 grafickej karty Vega, ale stále rýchlej?ie, ako prechod dát cez PCIExpress do systémovej pamäte a spä?.


zdroj fotografie: AMD/Radeon

Cena a vyu?itie

Tieto grafické karty poskytnú mon?truózny výkon, a tak nie je ve?mi prekvapujúce, ?e sú ur?ené pre developerov a pracovné stanice. Zatia? ?o minuloro?né modely boli dostupné len pre developerov a neobjavili sa na pultoch obchodov, tohtoro?né modely by mohli v?etko napravi?. Ka?dému v?ak musí by? hne? jasné, ?e za tento ohromný výkon si AMD vypýta aj slu?nú sumi?ku. Radeon Pro WX 9100 bude stá? pribli?ne 1860 ? a Radeon Pro SSG pribli?ne 5915 ? a obe tieto profesionálne grafické karty budú k dispozícii u? 13. septembra. ?o s o týchto nadupaných grafických kartách myslí??

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
7%
Páči sa mi to
43%
Chcem to
7%
Mám to
7%
Nepáči sa mi to
21%
Neznášam to
14%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.