banner-galaxy-a3-a5Ak si aj ty majite?om jednej z vlajkových lodí Samsungu, poriadne zbystri pozornos?. Na ceste je toti? to?ko o?akávaná aktualizácia na najnov?í Android 7.0 Nougat s mno?stvom inovácií.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Majitelia vy??ie spomínaných smartfónov po celom svete obdr?ia v najbli??ích d?och významný aktualiza?ný balí?ek, ktorý prinesie to?ko o?akávaný Android Nougat. V prípade, ?e si sa zapojil do beta testovania, ve?kos? aktualizácie bude 215 MB, no pou?ívatelia so star?ím systémom sa musia pripravi? na ove?a vä??í súbor. V novom systéme je dovedna viac ako 20 rôznych vylep?ení ?i u? po vizuálnej, alebo funk?nej stránke.

Samsung Galaxy S7 edge mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

Vizuálne zmeny sú rozhodne krokom vpred, za ktorý sa gigant zaslú?i ve?kú pochva?u. Medzi najvä??ie inovácie po funk?nej stránke v?ak patrí najmä mo?nos? zmeny rozlí?enia displeja, ?o docieli zní?enie zá?a?e na batériu a zvý?i celkový výkon smartfónu. Ak sa ti e?te aktualizácia neobjavila, nezúfaj, Samsung toti? rozposiela súbor cez OTA postupne do rôznych kútov sveta, a tak si Slovensko mô?e e?te nieko?ko hodín ?i dní po?ka?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
75%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
25%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]