Nova Launcher patrí do skupiny aplikácií určených na prispôsobenie smartfónu. Ponúka široké možnosti prispôsobenia domovskej obrazovky, tapiet, ikon, akcií jednotlivých elementov či dokonca giest. Navigovať sa však v jeho širokej palete nastavení nemusí byť pre nováčika úplne jednoduché.

Prinášame preto tipy a triky, ktoré pomôžu nastaviť si Nova Launcher podľa svojich preferencií a pomôžu sa ti zorientovať sa v jednotlivých nastaveniach. V tomto článku používame základnú aplikáciu Nova Launcher spolu s jej nadstavbou Nova Laucher Prime za 5,25 €, ktorá dokáže odmoknúť dodatočné prémiové funkcie.

1. Skryté priečinky

Nova Laucher okrem základného prispôsobenia aplikácií umožňuje vyžitie aj tzv. priečinkov, do ktorých je možné na domovskej obrazovke vložiť viacero aplikácií. Tieto priečinky je však možné prispôsobiť tak, aby ukazovali ikonu len jednej zvolenej aplikácie, pričom pri ich otvorení rozbalia zoznam ďalších ukrytých aplikácií bez potreby ich hľadania v katalógu aplikácií.

  1. V prvom kroku pridaj požadované aplikácie do priečinka, napríklad aplikácie od Google, tak, že posunieš jednotlivé aplikácie na seba
  2. Dlhším pridržaním na ikonu priečinka sa otvorí menu, kde klikni na Upraviť
  3. V podmenu si môžeš zvoliť, ako sa bude priečinok volať. Dôležité je však zapnúť možnosť Posunutím otvoriť priečinok
  4. Následne stačí ako Akciu kliknutia zvoliť Prvá položka v priečinku

Výsledkom je jedna ikona na domovskej obrazovke, na ktorú keď klikneš, otvorí sa prvá aplikácia v zozname. Pokiaľ chceš pristúpiť k ostatným skrytým aplikáciám, stačí použiť gesto potiahnutia po ikone smerom nahor, čím sa otvorí priečinok.

2. Dvojité poklepanie pre uzamknutie obrazovky

Toto gesto je vo väčšine smartfónov dostupné v základom nastavení. Ak by si ho chcel použiť aj v Nova Launcheri, stačí dlhším podržaním základnej obrazovky prejsť cez Nastavenia na Gestá a vstupy a v položke Dvojitý dotyk zvoliť Zamknúť obrazovku

Poznámka: v tomto menu si môžeš všimnúť širokú paletu ďalších giest potiahnutím či kliknutím, pre ktoré si môžeš nastaviť ľubovoľné akcie.

3. Akcia potiahnutím na domácej obrazovke

Začali sme gestami a v rámci nich je možné zvoliť aj ďalšiu šikovnú akciu. Dlhším podržaním základnej obrazovky a prejdením cez Nastavenia na Gestá a vstupy si môžeš pre gesto Posun hore nastaviť ľubovoľnú akciu z ponuky, prípadne vybrať otvorenie dostupných aplikácií alebo odkazy ponúkané aplikáciami. My sme nastavili rýchle otvorenie fotoaparátu.

4. Akcia potiahnutím po ikonách

Ide o šikovnú akciu pomocou giest, ktorú je možné nastaviť pre každú ikonu aplikácie osobitne. Napríklad je možné pre aplikáciu Google Mapy nastaviť akciu potiahnutím, ktorá aktivuje vopred nastavené navigovanie k zvolenému cielu. Stačí dlhšie podržať zvolenú ikonu, kliknúť na ikonku Editácie a v podmenu vybrať Akcia potiahnutia. Následne si môže používateľ vybrať akúkoľvek akciu chce. V tomto prípade boli vybrané akcie z možností Odkazy a konkrétne zvolená trasa aplikácie Google Máp.

V ďalšom menu je možné priamo v Google Mapách nastaviť požadovaný cieľ, pre ktorý sa bude hľadať trasa po použití gesta. Až je všetko nastavené, jednoduchým kliknutím sa otvorí aplikácia, gestom potiahnutia sa vykoná požadovaná akcia, v tomto prípade sa nájde zvolená trasa v Google Mapách.

5. Karty v katalógu aplikácií

Nova Launcher umožňuje v rámci katalógu s aplikáciami zjednodušenie jeho prehľadnosti tým, že doň dovolí pridať karty, respektíve skupiny, ktorými je možno jednotlivé aplikácie odseparovať. Namiesto jediného katalógu je ho tak možné rozdeliť na viacero tematických podkatalógov, kde je jednoduchšie nájsť jednotlivé aplikácie.

Stačí prejsť do Nastavení a cez položku Menu zamieriť do kategórie Aplikácie a zvoliť Skupiny v menu. Následne sa stačí prepnúť na záložku TABS, kde je možné vidieť jediný katalóg – Aplikácie. Pomocou ikonky „+“ v pravom hornom rohu je možné vytvoriť ďalšie katalógy a po kliknutí na ikonu ceruzky cez možnosť Vyberte aplikácie zvoliť jednotlivé aplikácie, ktoré chceš mať v katalógu. Môžeš tak vytvoriť katalóg, kde budú všetky hudobné aplikácie alebo všetky Google aplikácie.

6. Popis kariet emotikonmi

Ak si si pri predchádzajúcom tipe vytvoril karty aplikácií, existuje tiež možnosť ich zobrazenia a dokonca aj šikovného oživenia. Ak zamieriš do Nastavení launchera a cez Menu prejdeš k nastaveniu Horná lišta, môžeš si zvoliť položku Lišta kariet. Následne ak prejdeš do katalógu, v hornej časti uvidíš lištu, ktorá ukáže aktuálnu kartu katalógu aplikácií.

Existuje ale aj malý trik, ktorým môžeš túto lištu oživiť. Stačí zmeniť názov jednotlivých kariet a použiť namiesto písmen emotikony. Namiesto karty Hudba tak môžeš použiť prislušný emotikon. Emotikon uvidíš v názve lišty kariet.

7. Ikony a tvar ikon

Popri širokom spektre nastavení sa v Nova Launcheri nezabudlo ani na ikony. Ich tvar je možné ľubovoľne prispôsobiť. Stačí prejsť cez Nastavenia na Vzhľad a dojem a kliknúť na Tvar ikony. Vybrať sa dá z rôznych prednastavených tvarov pre systémové aplikácie, ktoré sa dajú rôzne prispôsobovať.

Okrem toho je možné stiahnuť si ľubovoľné set ikon aplikácií a použiť ich cez položku Téma ikon. Pre ikony je následne možné normalizovať ich veľkosť alebo uprednostniť rôzne štýly ikon.

8. Animácie aplikácii a prechodu do katalógu aplikácií

Animácie prostredia vedia efektívne prispieť k celkovému dojmu. Nova Launcher preto umožňuje nastavenie animácií ako pre aplikácií, tak aj pre prechod cez menu. V prvom prípade stačí prejsť k Nastaveniam cez Menu k položke Gestá, kde sa deaktiváciou položky sprístupní Animácia prechodu, ktorá umožní vybrať rôzne animácie prechodu z hlavnej obrazovky do katalógu aplikácií.

V druhom prípade je možné nastaviť rôzne animácie pre aplikácie. Tieto animácie sa tak zobrazia v prípade zapnutia aplikácií z domovskej obrazovky. V tomto prípade stačí prejsť cez Nastavenia na Vzhľad a dojem a položku Animáciá aplikácií, kde je možné vybrať si z viacerých možností.

Poznámka: Prechod jednotlivých animácií je možné prispôsobiť aj rýchlosťou ich prevedenia cez NastaveniaVzhľad a dojemRýchlosť animácie alebo Rýchlosť posúvania

9. Tmavý režim

Tmavý režim patrí medzi veľmi obľúbené preferencie zobrazenia prostredia, ktoré môže vyzerať dobre, šetriť oči či batériu v prípade, že smartfón využíva AMOLED displej. Nova Launcher tmavý režim umožňuje využiť  cez Nastavenia a Nočný režim. V tomto menu je možné ho zapnúť a rovnako tak zvoliť jeho intenzitu farbou pozadia alebo určiť, pre ktoré položky v launcheri bude tmavý režim použitý.

10. Odznaky upozornení

Ide o veľmi šikovnú vymoženosť, ktorá v prípade upozornení danej aplikácii ukáže pri jej ikone malý odznak. V nastaveniach sú prístupné cez položku Odznaky upozornení. V tomto podmenu je možné vybrať rôzne štýly, od žiadnych, cez dynamické, bodky, až po číselné bodky. Zároveň je možné určiť aj ich polohu pri ikonách a veľkosť. V tomto smere sa najefektnejšie ukázali dynamické odznaky.

Bonus

Ak by si si chcel pozrieť rôzne nápady prispôsobenia domácej obrazovky z vizuálneho hľadiska, vrátane odporúčaní pre rôzne miniaplikácie, tapety a sady ikon, odporúčame sledovať Instagramovú stránku @androidoutput. Nájdeš tam skvelé inšpirácie a postupy pre nastavenie jednotlivých setupov.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú