Počítač je skvelý pomocník, ktorý dokáže ušetriť množstvo času. Pre mnohých z nás ide o neodmysliteľnú súčasť každodenného života, ktorá je zdrojom práce, ale aj zábavy.

Zvládať jednotlivé úlohy na ňom je čoraz dôležitejšie a nie je nič výnimočné, ak to od zamestnanca vyžaduje aj samotný zamestnávateľ. Počas piatich dielov tohto seriálu ti preto priblížime základné počítačové zručnosti, ktoré potrebuješ k tomu, aby ti práca na počítači nerobila žiadny problém.

FonTech

Práca s OS Windows 10

Orientácia v systéme

Orientácia v systéme Windows 10 nie je vôbec náročná a jednotlivé položky, nastavenia a funkcie sú veľmi intuitívne a používateľsky orientované. Základ tvorí spodná lišta, ktorá obsahuje tlačidlo Štart, panel úloh a na pravej dolnej strane sa nachádza panel s nástrojmi. Najdôležitejším prvkom je tlačidlo Štart, prostredníctvom ktorého sa dostaneš nielen k jednotlivým aplikáciám, ale aj ďalším funkciám, ako sú nastavenia či najpoužívanejšie aplikácie.

FonTech

Nemenej dôležitý je aj panel s nástrojmi, kde sa nachádza aktuálny čas a jazyk systému (ktorý sa môže v prípade nainštalovania viacerých prepínať). Taktiež sa tam nachádza ikona pripojenia k internetu. Ak by si chcel zobraziť kalendár, môžeš to jednoducho spraviť kliknutím na aktuálny čas.

FonTech

Základné nastavenia systému

Systém Windows 10 patrí medzi najviac používané operačné systémy na svete, preto sa mu budem prioritne venovať. Nemusíš sa však obávať, nakoľko väčšina úkonov je rovnaká aj v iných verziách. Windows 10 v podstate na začiatku nevyžaduje žiadne nastavenia a je pripravený na používanie. Jednotlivé základné programy sú už priamo v systéme.

Samozrejme, ak sa v tom človek začne vŕtať, môže si toho prispôsobiť veľmi veľa, avšak pre naše potreby bude stačiť, ak si osvojíš len tieto úkony. Nastavenie obrazovky a jej prispôsobenie.

FonTech

Do Nastavení by si sa mal dostať teraz už bez problémov. Najjednoduchšia cesta vedie prostredníctvom tlačidla Štart. Ak si už v nich, môžeš vidieť množstvo vecí, ktoré môžeš upravovať. Zatiaľ si vystačíme s prvou dlaždicou Systém a Prispôsobenie. V prvej môžeš nastavovať rozlíšenie obrazovky a veľkosť zobrazovaného textu. Každému vyhovuje niečo iné a ak máš veľký monitor s veľkým rozlíšením, pravdepodobne si budeš musieť zobrazovaný text o čosi viac zväčšiť.

FonTech

Zároveň v tejto karte nájdeš aj základné informácie o systéme. Pri kliknutí na kartu Prispôsobenie si môžeš nastavovať pozadie, systémové farby, rôzne motívy či písma. Ide o úplne základné nastavenia, ktorými nič nepokazíš.

FonTech

Bezpečné vypnutie

Po ukončení činnosti na počítači je tiež dôležité jeho správne vypnutie. Určite sa to nerobí vytiahnutím zo zásuvky či pridržaním tlačidla zapínania. Správne vypnutie prebieha znova kliknutím na ikonu Štart a následne vyberieš možnosť vypnutia, kde zvolíš vypnúť.

FonTech

Práca so súbormi a externými médiami

Prehliadanie súborov

Práca so súbormi patrí k ďalším základným zručnostiam, ktoré by mal každý používateľ ovládať. Nie je to nič náročné. V spodnej lište sa nachádza ikona Prieskumníka, ktorý je hlavnou cestou k tvojim súborom v počítači. Po jeho otvorení môžeš na pravej strane vidieť niekoľko umiestnení ako Dokumenty, Hudba či Obrázky.

Dôležitou časťou je však Tento počítač, ktorý ti zobrazí všetky tieto umiestnenia a pripojené disky či externé média ako USB kľúč či CD-ROM. Taktiež môžeš vidieť množstvo využitého miesta. Dvojitým kliknutím vstúpiš do daného priečinka, kde už následne môžeš obdobným spôsobom prechádzať ďalšími priečinkami.

FonTech

Vytváranie priečinkov, súborov a práca s USB

Vytváranie priečinkov a súborov nie je nič náročné. Stačí kliknúť pravým tlačidlom myši na prázdne miesto v určitom umiestnení (napríklad pri otvorení USB kľúča), premiestniť kurzor na Nový a následne zvoliť typ súboru, ktorý chceš vytvoriť, prípadne samotný priečinok, v ktorom rovnakým spôsobom môžeš vytvárať ďalšie súbory.

FonTech

Kliknutím pravým tlačidlom myši na dané umiestnenie sa môžeš dozvedieť množstvo ďalších informácií a vykonať ďalšie akcie. Medzi základné zručnosti patrí otvorenie, premenovanie či vlastnosti, kde môžeš vidieť aktuálne využitie daného umiestnenia.

FonTech

Plynule sa presunieme ku kopírovaniu súborov z jedného miesta na druhé. V tomto prípade budeme kopírovať z umiestnenia v počítači (z pevného disku), na externé úložisko, ktorým je USB kľúč. Existuje hneď niekoľko spôsobov, ako to môžeš urobiť.

Najjednoduchším je označiť súbor ktorý chceme preniesť, kliknúť naň pravým tlačidlom myši a zvoliť možnosť Odoslať kam a zvoliť cieľové miesto. V tomto prípade sa síce súbor presunie, avšak nie je možné určiť, kam presne (napríklad do špecifického priečinka na USB).

FonTech

Druhým spôsobom je kopírovanie prostredníctvom na to určených funkcií. Znovu označíš požadovaný súbor, klikneš naň pravým tlačidlom myši a zvolíš možnosť kopírovať. Následne otvoríš cieľovú lokalitu, do ktorej chceš súbor skopírovať, klikneš na prázdne miesto pravým tlačidlom myši a zvolíš možnosť prilepiť.

Posledným a tiež veľmi jednoduchým spôsobom kopírovania je otvoriť si dve okná vedľa seba, kde v jednom budeš mať súbor ktorý chceš kopírovať a v tom druhom okne zas cieľovú destináciu. Kliknutím a podržaním ľavého tlačidla myši a následným ťahaní po obrazovke môže súbor rýchlo a jednoducho premiestniť presne tam, kam ho potrebuješ.

FonTech

Na záver, keď už dokončíš všetky operácie s externým úložiskom je dôležité jeho bezpečné odstránenie, aby nedošlo k prípadnému vymazaniu údajov. Spraviť tak môžeš prostredníctvom panela nástrojov v pravom dolnom rohu (pri hodinách), kliknutím na šípku hore a zvoliť možnosť bezpečného vysunutia zariadenia. Ak je toto pre teba príliš komplikované, môžeš využiť aj druhú možnosť. Stačí v Prieskumníkovi kliknúť pravým tlačidlom myši na dané médium a zvoliť možnosť vysunúť.

FonTech

Prehliadanie internetu

Navigácia v prehliadači

Práca na počítači úzko súvisí aj s prehliadaním internetu, ktorý je zdrojom cenných informácií a pre niekoho aj ideálnym miestom oddychu. Dôležité je však zvládnuť základnú navigáciu v prehliadači, ktoré nie je vôbec náročná. Pre potreby článku sme využili prehliadač Google Chrome, ktorý zastáva majoritné postavenie na poli prehliadačov. Hlavným prvkom je navigačná lišta na vrchnej strane okna. Jednotlivé objekty a aký je ich význam môžeš vidieť na obrázku nižšie.

FonTech

Vyhľadávanie na webe

Ak ti už ovládanie prehliadača nerobí žiadny problém, môžme sa presunúť na vyhľadávanie na internete. K tomu skvelo poslúži niektorých z vyhľadávacích nástrojov, napríklad Google. Stačí zadať kľúčové slovo, stlačiť enter a vyhľadávač ti už sám ponúkne niekoľko tisíc výsledkov, ktoré sú s kľúčovým slovom spojené. Následne už len stačí kliknúť na ktorýkoľvek odkaz.

FonTech

Záložky

Ak sa ti niektorá zo stránok zapáčila a chceš k nej mať okamžitý prístup, je vhodné si ju vložiť medzi záložky. To spravíš jednoducho kliknutím na symbol hviezdy v hornej navigačnej lište, kde sa nachádza aj priestor pre zadávanie URL adresy. Všetky záložky si následne môžeš prezrieť po kliknutí na tri zvislé bodky a presunutím kurzora na záložky.

FonTech

História a režim inkognito

V rovnakom vysúvacom menu ako záložky nájdeš aj históriu prehliadania. Ak z nejakého dôvodu nechceš, aby niekto sledoval navštívené stránky a čo všetko si na internete robil, tak môžeš využiť dva spôsoby. Prvým je odstránenie histórie prehliadania, kde v rovnakom menu klikneš na históriu a následne si zvolíš čo všetko chceš vymazať a za aké časové obdobie.

FonTech

Druhým spôsobom je využiť režim Inkognito, ktorý sa spúšťa znovu z toho istého miesta. Jeho výhodou je, že neukladá žiadne informácie o prehliadaní, čo však o čosi znižuje komfort pri ďalšom využívaní prehliadača.

FonTech

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom