Cestovanie je pre mno?stvo ?udí odjak?iva perfektná forma odreagovania sa a vypadnutia z be?ného ?ivota. Ak aj ty patrí? medzi vá?nivých cestovate?ov alebo si len rád spraví? spontánny výlet s kamarátmi alebo rodinou, v tvojej cestovate?skej výbave by nemala chýba? skvelá kamera, ktorá ti v?etky tvoje výpravy nato?í v tom najvy??om rozlí?ení a kvalite.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ka?dému správnemu cestovate?ovi nesmie vo výbave chýba? kamera, ktorou zaznamená najlep?ie zá?itky so svojich ?tripov?. My ti tak priná?ame výber tých najlep?ích ?portových kamier do akýchko?vek podmienok v rôznych cenových kategóriách. Na svoje si prídu ako za?iato?níci, tak aj tí najnáro?nej?í cestovatelia.

Pre cestovate?a za?iato?níka

4K kamera Q6 z EU skladu


zdroj fotografie: Screenshot/YouTube

Kúpi? 4K ak?nú kameru Q6 z EU skladu

Ak patrí? medzi menej náro?ných pou?ívate?ov a vysta?í? si aj s úplne základnou kamerou, v tom prípade ti ur?ite odporú?ame ak?nú 4K kameru s názvom Q6. Túto kúpi? dokonca aj priamo v Európe, tak?e svoje cesty si ?ou bude? môc? natá?a? len pár dní po objednaní. A ?o viac, aktuálne sa radí medzi tie najlacnej?ie 4K kamery na trhu! Stojí len 28 eur.

ak?ná kamera
zdroj fotografie: Screenshot/YouTube

Zaujme ?a najmä podporou nahrávania videa v 4K rozlí?ení pri 30 fps, no pri zachovaní ve?mi nízkej ceny. ?alej je podporované FullHD video pri 60 snímkoch za sekundu a HD video pri 90 fps. V?etko to má na starosti 16-megapixelový sníma? Sony IMX179. Videá si potom mô?e? prezera? na 2-palcovom LCD displeji. Výhodou tejto kamery je aj vodeodolné puzdro ako sú?as? balenia. V?aka nemu mô?e? kameru bez obáv ponori? do h?bky 30 metrov. Videá si mô?e? uklada? na pamä?ovú kartu do ve?kosti 64 GB (nie je v?ak sú?as?ou balenia). Sú?as?ou kamery je aj HDMI konektor a batéria s kapacitou 900 mAh, ktorá doká?e kameru udr?a? pri ?ivote okolo dvoch hodín pri nahrávaní FullHD videa.

Pre pokro?ilých

2K kamera Xiaomi Yi


zdroj fotografie: Kristián Hru?ovský/FonTech

Kúpi? 2K kameru Xiaomi Yi Action Camera

V prípade, ?e sa pova?uje? za vá?nivej?ieho cestovate?a a náro?nej?ieho pou?ívate?a, je tu pre teba kamera Xiaomi Yi Action Camera. Táto doká?e tvoje cesty zaznamena? v maximálnom 2K rozlí?ení pri 30 fps. Objektív s clonovým ?íslom f/2.8 má ?iroký zorný uhol a? 155°. Kameru je mo?né ovláda? pomocou WiFi na vzdialenos? a? 100 m.

Nenechaj si ujs?
Recenzia | Xiaomi Yi Action Camera: Lacný konkurent pre GoPro z ?íny


zdroj fotografie: Kristián Hru?ovský/FonTech

Energiu dodáva vymenite?ná 1010 mAh batéria, ktorej nabíjanie prebieha klasickým microUSB portom 5 V pri 1 A, tak?e v teréne ?a ni? nezastaví a pre nabite mô?e? pou?i? aj power banku. Oficiálnu európsku verziu tejto kamery kúpi? za 75 ? u autorizovaného predajcu originálnych Yi kamier.

Pre tých najnáro?nejích

Xiaomi Yi 4K a Yi 4K+


zdroj fotografie: Pevly

Kúpi? 4K Xiaomi Yi kameru

Xiaomi Yi 4K Action kamera priná?a oproti predchodcovi sériu vylep?ení. Hne? na prvý poh?ad je to zadný 2,19 palcový displej, kde si mô?e? bez problémov overi?, ?i vidí? správnu scénu. Inovácie zasiahli aj zvy?ok hardvéru, ktorý po novom doká?e nahráva? plynulé 4K videá s 30 snímkami za sekundu. Pri tradi?nom FHD rozlí?ení si kamera poradí aj so 120 snímkovým videom. Výhodou je aj 6-osová optická stabilizácia.


zdroj fotografie: Pcpop

Aby výdr? 2 hodiny nahrávania 4K videa ostala nezmenená, kamera prichádza s vä??ou 1 400 mAh batériou. Kvalitnej?í hardvér a zaznamenaný obraz v?ak nie?o stoja. Túto kamerku kúpi? aj v Európe, pri?om ?a vyjde na finálnych 229 ?. Pri dodaní tak zaniká hrozba dodato?ným colným poplatkom.

Yi 4K+

To v?ak nie je v?etko. Spolo?nos? Yi Technology má vo svojej ponuke kameru, ktorá nesie významné svetové prvenstvo. Je ním nahrávanie 4K videa pri neskuto?ných 60 fps! Ide tak o kameru, ktorá kvalitou obrazu prekonáva aj známe a nieko?konásobne drah?ie GoPro kamery. V kvalitnom tele je v prvom rade osadený sníma? Sony IMX377 s 12 MPx rozlí?ením a 165-stup?ovým záberom.


zdroj fotografie: Pcpop

Kúpi? kameru Yi 4K+

Výpo?tový výkon zas obstaráva ?ipset so ?tyrmi jadrami Cortex-A53. Spracovanie obrazu má na starosti pokro?ilý obrazový ?ip Ambarella H2. Pri pou?ívaní sa nesmierne hodí aj 2,19-palcový dotykový displej, v?aka ktorému vie? sledova? v?etky dôle?ité údaje pri nahrávaní, ale aj aplikova? nastavenia. Aby bol obraz bez zbyto?ných otrasov a e?te plynulej?í, výrobca integroval elektronickú stabilizáciu obrazu.

Ak?ná kamera Yi 4K+ je tie? vybavená USB Type-C konektorom, 1400 mAh batériou, WiFi pripojením a vlastnou aplikáciou pre Android a iOS. V prípade Yi je taktie? dostupná mo?nos? fotografovania do bezstratového formátu RAW, respektíve profesionálnej?í pou?ívatelia ur?ite ocenia mo?nos? manuálneho nastavenia vyvá?enia bielej ?i hodnoty ISO. Cena tejto kamery je 301 ?, pri?om k nej dostane? aj vode odolný kryt.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Kristián Hrušovský
Zakladateľ portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli či dobrým jedlom. Kontaktovať ma môžete na [email protected]