Samsung Galaxy S8 je momentálne naj?astej?ie sklo?ovaným smartfónom medzi technologickými portálmi. Niet sa ?omu ?udova?, ve? ?nekone?ný? displej, skvelá výbava a ?al?ie u?ito?né funkcie mu predur?ujú skvelú budúcnos?. Nájdu sa v?ak aj také funkcie, ktoré Samsung a? tak nepropaguje, no mnoho pou?ívate?ov v nich nájde vyu?itie. Toto je osem z nich.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

1. Rýchle bezdrôtové nabíjanie

Prvou funkciou, o ktorej sa hovorí pomenej, je RÝCHLE bezdrôtové nabíjanie. Samotné bezdrôtové nabíjanie pou?íva Sasmung u? dlho, ale pri najnov?ej vlajkovej lodi ho zrýchlilo. Kým vä??ina bezdrôtových nabíja?iek pou?íva prúd 1.5 A, novinka od Samsungu doká?e nabíja? S8-?ku a? 2.4 A prúdom. Nabíjanie síce stále nie je také rýchle ako napríklad cez kábel s technológiou Quick Charge, no aspo? je o nie?o pou?ite?nej?ie.

Samsung Galaxy S8 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

samsung galaxy s8zdroj fotografie: Samsung

2. Prispôsobite?né softvérové tla?idlá

Samsung sa kapacitných tla?idiel pod displejom zbavil naozaj ?týlovo. Vybra? si mô?e? nielen farbu pozadia, ale aj ich poradie (nedávne-domov-spä? alebo spä?-domov-nedávne). Nastavi? je mo?né aj to, ko?ko tlaku je potrebné vyvinú? pre zareagovanie virtuálneho domovského tla?idla.

galaxy s8
zdroj fotografie: Androidcentral

nenechaj si ujs?
Ko?ko toho znesie inovatívny displej Samsungu Galaxy S8? Napovie ti toto video

3. V?dy dostupné domovské tla?idlo

Domovské tla?idlo na S8-?ke je dostupné v?dy. Dokonca aj vtedy, ke? displej nesvieti. Sta?í silnej?ie stla?i? miesto, kde sa tla?idlo ukrýva, a displej sa rozsvieti.

galaxy s8
zdroj fotografie: Twitter/Joshua Bauder

4. Menej rozmazané fotky

Samsung vyvinul nový algoritmus pre spracovávanie fotografií. Fotoaparát vytvorí namiesto jednej fotografie v?dy tri a vyberie tú najlep?iu. Ostatné potom pou?ije na redukciu rozmazania. Tento proces v?ak prebehne ve?mi rýchlo a ty si ho ani nestihne? v?imnú?.

galaxy s8zdroj fotografie: Samsung

5. Aplikácia fotoaparátu ovládate?ná jednou rukou

Namiesto pridania samostatného re?imu pre ovládanie jednou rukou výrobca pri?iel s ove?a intuitívnej?ím rie?ením. Aplikácia fotoaparátu sa dá jednoducho ovláda? jednou rukou u? v základe. Posúvaním prstov mô?e? prepína? medzi re?imom fotografovania, predným/zadným fotoaparátom ?i dokonca pribli?ova?.

galaxy s8zdroj fotografie: Samsung

6. Dlh?ia ?ivotnos? batérie

Pokroky v technológiách umo?nili Samsungu výrazne pred??i? ?ivotnos? batérie v najnov?ej vlajkovej lodi. Minuloro?ná S7-?ka bola schopná po?as typického roka udr?a? 80 % kapacity. Batéria v novom Samsungu Galaxy S8 v?ak za jeden rok nestratí takmer ni?, teda udr?í si a? 95 % kapacity. ?ivotnos? batérie ale závisí aj od toho, ako ?asto svoj smartfón vybíja? a nabíja?.

galaxy s8zdroj fotografie: Samsung

7. Gigabitový LTE model

Galaxy S8 je úplne prvým smartfónom s gigabitvým LTE modemom. V praxi túto technológiu zatia? ve?mi nevyu?ije?, no Samsung si tým získava malé plus.

galaxy s8
zdroj fotografie: PC Advisor

8. Displej s vysokou saturáciou

O ?nekone?nom displeji? s pomerom strán 18:9 sa toho popísalo u? ve?a. Málokto v?ak vie, ?e displej ponúka aj sýtej?ie farby. ?Deep Red? OLED panel sa postaral o farebnú ?kálu 113 % DCI-P3 a 142 % sRGB farebných ?tandardov. Prvý menovaný je predvolený pre filmy a druhý sa pou?íva na monitoroch, tla?iar?ach a na internete. V?aka ?al?ím vylep?eniam si pou?ívatelia ?oskoro budú môc? vychutna? HDR obsah z Amazonu ?i Netflixu.

galaxy s8
zdroj fotografie: PCOnline

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
29%
Chcem to
59%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
12%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.