Známa dvojica vystupujúca na YouTube pod názvom The Slow Mo Guys si tentokrát pripravila bláznivý skok na trampolínu. To by nebolo ni? nezvy?ajné, pokia? by na ?u nerozlo?ili 1000 pascí na my?i.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Kanál The Slow Mo Guys mô?e? predov?etkým pozna? v?aka skvelým spomaleným videám, ktoré divákom ponúkajú. S vy?e 9 miliónmi odberate?ov sa jedná o naozaj ve?mi úspe?ný kanál. Medzi videami nájde? naj?astej?ie tie s de?truktívnou tematikou. Tentokrát si ale pripravili video, v ktorom jeden z nich sko?il na trampolínu, ktorá obsahovala 1000 pascí na my?i. Ulo?i? im to trvalo vy?e 4 hodiny a v?etko to nato?ili 4K kamerou v slow-motion móde pri 1000 fps. ?o sa následne stalo si mô?e? pozrie? v prilo?enom videu ni??ie. Schválne, odvá?il by si sa spravi? nie?o podobné aj ty?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Martin Lajčák
Volám sa Maťo a momentálne som študentom vysokej školy. Medzi moje záľuby patria nové technológie, športovanie a nepohrdnem ani dobrou knihou. Môžeš ma sledovať aj na Instagrame - @matolajcak