Optiku s rýchlos?ou 1 Gbit/s ?oskoro zaradí do ponuky ?al?í slovenský operátor. Tentokrát sa jedná o men?ieho poskytovate?a, ktorý pôsobí preva?ne na strednom Slovensku.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Na jazyku máme operátora DSi Data, ktorý slu?by pre domácnosti poskytuje pod zna?kou Flexi. Informácie pre ?ivé.sk prezradil spolumajite? spolo?nosti Rastislav Dravecký. Zatia? v?ak presne nevieme, v ktorých konkrétnych mestách bude gigabitová optika spustená. Dravecký uviedol, ?e medzi prvými lokalitami budú mestá s najvä??ou konkurenciou, teda napríklad ?ilina a Prievidza. Poskytovate? pôsobí aj v severných mestách, ako je Námestovo, Trstená ?i Dolný Kubín. Najmä prvé dve mestá sa mô?u te?i? na nekompromisný 1 Gb/s internet u? v najbli??ích mesiacoch.

optika
zdroj fotografie: Pixabay

nenechaj si ujs?
Ve?ký preh?ad pau?álov na?ich operátorov s mobilným internetom. Ktorý je pre teba najvýhodnej?í?

Ceny za takúto rýchlos? taktie? zatia? nepoznáme. Nako?ko chce DSi Data konkurova? ostatným poskytovate?om, bude ich musie? nastavi? podobne alebo ni??ie. Pre lep?iu predstavu sa pozrime na ponuky konkurentov. Napríklad taký Antik ponúka balík s 1 Gbit/s internetom, televíziou a pevnou linkou za 17,92 ?. Bratislavský Isper zas ponúka ?isto len 1 Gb/s internet za 19,99 ?. Gigabitová optika je na Slovensku stále málo známy pojem, ke??e z vä??ích operátorov ju neponúka ani jeden. No a akú rýchlos? internetu dosahuje? doma ty? Pochvá? sa v komentároch.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
11%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
67%
Mám to
11%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
11%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.