Nositeľné zariadenia sú dobrým a silným pomocníkom, ak sa využívajú rozumne. Podľa novej štúdie publikovanej v žurnále Nature Metabolism sa zdá, že tím výskumníkov z ETH Zürich skutočne vie, ako využiť ich plný potenciál. Na tému upozornil portál ScienceAlert.

Ovládali ľudské gény

Výsledky zmieňovanej štúdie naznačujú, že v budúcnosti nebudú nositeľné zariadenia slúžiť len na monitorovanie rôznych funkcií, ale priamo posilňovať zdravie svojho majiteľa.

Ukázalo sa totiž, že ľudské gény možno ovládať elektrickou energiou, čo je prielom, ktorý má potenciál otvoriť dvere nositeľným zariadeniam, ktoré priamo programujú gény, píše portál Vice.

Odborníci z ETH Zürich dokázali prostredníctvom vysielania elektrických signálov cez „elektrogenetické“ rozhranie slúžiace na aktivovanie cieľových génov, spustiť produkciu inzulínu v ľudských bunkách. Budúce aplikácie tohto rozhrania by mohli dodávať terapeutické dávky na liečbu rôznych chorôb a to ovládaním ľudskej DNA pomocou elektrickej energie.

Huang et al., Nature Metabolism, 2023

Čo dokáže nová technológia?

Presnejšie prostredníctvom tejto experimentálnej technológie a elektrickej energie spustili produkciu inzulínu u laboratórnych myší, ktorým boli implantované ľudské pankreatické bunky s diabetom 1. typu. Stimulácia prebiehala prostredníctvom jednosmerného prúdu prechádzajúceho cez akupunktúrne ihly.

Elektrická energia spôsobila vytvorenie netoxického množstva energetických molekúl nazývaných ROS (reactive oxygen species –  vysoko reaktívne molekuly alebo atómy kyslíka, ktoré majú tendenciu interagovať s inými molekulami vo vnútri buniek). Vytvorené ROS spustili proces s následnou aktivaciou bunky, ktoré boli geneticky modifikované, aby reagovali na chemické zmeny v tele.

Výsledky teda ukázali, že prostredníctvom „elektrogenetického“ rozhrania a elektrickej energie je možné ovplyvňovať, ako sú bunky regulované a aktivované, čo je užitočné pri liečbe rôznych zdravotných problémov ovplyvňovaných genetickými faktormi.

DART

Celé rozhranie dostalo názov DART (direct current (DC)-actuated regulation technology) a podľa autorov štúdie ide o zariadenie, ktoré spája digitálnu technológiu našich prístrojov a analógovú technológiu našich biologických tiel.

Bing Image Creator

Hlavný autor štúdie Jinbo Huang opísal toto zariadenie ako „skok vpred, ktorý predstavuje chýbajúci článok, ktorý v nie tak vzdialenej budúcnosti umožní nositeľným zariadeniam ovládať gény. Elektronické a biologické systémy fungujú radikálne odlišnými spôsobmi a sú do značnej miery nekompatibilné kvôli nedostatku funkčného komunikačného rozhrania. Zatiaľ čo biologické systémy sú analógové, naprogramované genetikou, aktualizované pomaly evolúciou a riadené iónmi prúdiacimi cez izolované membrány, elektronické systémy sú digitálne, programované ľahko aktualizovateľným softvérom a riadené elektrónmi prúdiacimi cez izolované drôty.“

Hoci sme sa narodili s určitým súborom génov, pričom tento genetický kód zostáva počas nášho života do značnej miery nezmenený, spôsob, akým sú gény vyjadrené/ aktivované, sa v priebehu rokov môže zmeniť.

DART má potenciál poskytnúť spôsob ako niektoré z týchto zmien zvrátiť. Vo výskume DART dokázal zmeniť hladinu cukru v krvi u myší s diabetom do normálne rozsahu.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú