Xiaomi to s gadgetmi jednoducho vie. Práve v?aka tomu ich ponúka na predaj enormné mno?stvo, pri?om svoje portfólio týchto zariadení pravidelne roz?iruje. Dnes ho roz?írili opä?, a to o dizajnovo podarenú varnú kanvicu. Tá vychádza z inteligentnej varnej kanvice, ktorá sa u? nejaký ten ?as predáva, no zaujme hlavne ni??ou cenou.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nízka cena ako najvä??í ?ahák

Tá v?ak priniesla nejaké kompromisy, pri?om tým najvä??ím je fakt, ?e táto novinka inteligentná nie je. Postráda teda mo?nos? spárovania so smartfónom, ?o znamená, ?e ju nie je mo?né ovláda? na dia?ku. Na druhú stranu v?ak stále ide o klasickú varnú kanvicu, ktorá to chce konkurencii natrie? svojím prvotriednym dizajnom, kon?truk?ným spracovaním, ale hlavne poriadne nízkou cenou. Tá v ?íne za?ína na 99 juanoch, ?o je v prepo?te necelých 13 ?. Za túto extrémne nízku sumu pe?azí nový majite? získa prvotriedneho pomocníka do ka?dej kuchyne.

Skvelé spracovanie a dizajn

Tento gadget je vyrobený z matného bieleho plastu, ktorý nielen?e dobre vyzerá, ale je aj príjemný na dotyk. Pod otvárate?ným vekom sa skrýva e?te hodnotnej?í materiál, a to chirurgická oce?. Tá zabezpe?uje prvotriednu ?istotu a sterilitu pri zohrievaní vody. Hoci táto kanvica inteligentná nie je, disponuje aspo? trojicou zabezpe?ovacích prvkov. Tie chránia ?i u? ju samotnú alebo jej majite?a pred znehodnotením, vznikom po?iaru ?i zásahom elektrickým prúdom.

Xiaomi kanvica

zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? star?iu smart varnú Xiaomi kanvicu za 31 ?
Z?avový kupón MIKTHK

V prípade potreby mo?no tento elektrický spotrebi? jednoducho vy?isti? aj zvnútra, nako?ko u? spomínané veko mo?no vyklopi? a? o 75°. Kanvica je mo?né tekutinou naplni? do objemu a? 1,5 L cez otvor s priemerom 130 mm. Celkové rozmery kanvice sú potom 216 × 152 × 252 mm. Ohrev vody zabezpe?uje termostatická podlo?ka s výkonom 1800 W. Po zohratí vody sa nemusí? obáva? toho, ?e by ?a vonkaj?ia kon?trukcia popálila. Medzi plastom a chirurgickou oce?ou sa toti? nachádza ?peciálny izolujúci materiál, ktorý zabra?uje prehriatiu vonkaj?ej ?asti. Tento zaujímavý produkt sa za?ína v ?íne predáva? u? dnes. ?asom ho v?ak ur?ite zaradia do ponuky aj svetové e-shopy.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
17%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
67%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
17%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]