Trh s ?ínskymi smartfónmi sa neustále roz?iruje o nov?ie a nov?ie modely a pre be?ného ?loveka, ktorý chce ve?a muziky za málo pe?azí, je výber ?oraz ?a??í. Ja v?ak viem o jednom smartfóne, ktorý svojimi ?pecifikáciami mo?no a? tak nevy?nieva z davu, no v realite je naozaj ?pi?kový. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Smartfóny z ?alekej ?íny v posledných rokoch pre?li markantným vývojom. U? to nie sú len lacné kópie Samsungov alebo iPhonov, ale plnohodnotné pracovné stroje, ktoré v mnohých prípadoch spomínané zna?kové smartfóny prekonávajú. A nielen cenou. Ich azda najvä??ím nepriate?om sú modely spolo?nosti Xiaomi, ktoré sa te?ia ?oraz vä??ej ob?ube. Ve?mi populárnym sa stal rad cenovo dostupných Xiaomi Redmi smartfónov, ktoré majú na predajných ?íslach spolo?nosti najvä??í podiel. Niet sa ?omu ?udova?, ke? v cenových hladinách do 200 ? ?astokrát ponúkajú výkon a kvalitu ako dvakrát drah?ie modely s logom známej zna?ky.

Xiaomi Redmi Note 4X

Doposia? najob?úbenej?ím smartfónom z radu Redmi bol nepochybne Xiaomi Redmi Note 3 Pro, ktorý neskôr pri?iel aj vo verzii s plnohodnotným slovenským LTE pripojením, ?ím sa stal predajným trhákom. Ke? Xiaomi pri?lo s nástupcom, modelom Redmi Note 4, mnoho fanú?ikov spolo?nosti ostalo sklamaných. Oproti star?iemu modelu ve?a nového toti?to nepriniesol. Mnohí tak ?akali na vylep?enú verziu 4. generácie Redmi Note smartfónu, ktorá si po predstavení ale opä? ve?a slávy nevyslú?ila.

Xiaomi Redmi Note 4X

Nará?am na Xiaomi Redmi Note 4X, ktorého výkon v benchmarkoch sklamal mnohých ?akajúcich záujemcov. Redmi Note 4X je v?ak asi najlep?ím dôkazom toho, ?e výsledné ?ísla v benchmarkoch nie sú smerodajné. Ve?ké percento pou?ívate?ov pri výbere nového smartfónu ?asto pozerá na výsledok z AnTuTu, ?o v?ak nie je práve najrozumnej?ie. Dôle?ité je, ako si smartfón vedie v reálnych podmienkach, ktoré Redmi Note 4X zvláda bravúrne.

Akonáhle som smartfón vybalil z krabice a prvýkrát uchopil do dlane, moje receptory dotyku zaznamenali naozaj ?pi?kové spracovanie kon?trukcie. A nebol to len prvotný dojem. Pocit prémiovosti príde v?dy, ke? Redmi Note 4X chytím do ruky. Vonkaj?í obal je v?ak len zlomok z toho, ?o tento smartfón robí tak perfektným.

Procesor Qualcomm Snapdragon 625 síce neláme benchmarkové rekordy, no to ani nie jeho úlohou. Tento ?ipset je o poskytnutí dostato?ného výkonu na ka?dý be?ný alebo náro?nej?í úkon, ktorý pou?ívate? od smartfónu vy?aduje. Skladá sa z ôsmich Cortex-A53 jadier, ktoré nie sú rozdelené do dvoch clusterov, ako to je pri vä??ine procesorov, a ich maximálny takt je a? 2,0 GHz. Najlep?ie na tomto procesore v?ak je, ?e jeho jadrá sú vyrobené moderným 14 nm výrobným procesom, ?ím Qualcomm dosiahol nielen dostato?ný výkon, ale aj bravúrnu energetickú efektivitu.

Spojením technologicky perfektne zvládnutého procesoru, ve?kej 4100 mAh batérie a nadstavby MIUI 8 od Xiaomi s výbornou optimalizáciou, vznikol Xiaomi Redmi Note 4X, ktorého primárnou prednos?ou je výdr? batérie. Na trhu existuje len málo smartfónov, ktoré na jedno nabitie vydr?ia 4 dni náro?ného pou?ívania pri zapnutom displeji po dobu a? 7 a pol hodiny. Mô?em sa prizna?, ?e mojimi rukami pre?lo u? mno?stvo smartfónov, no ani Oukitel K10000 s 10 000 mAh batériou nedosiahol takúto, priam brutálnu výdr?.

Xiaomi Redmi Note 4X v sebe skrýva aj ?al?í slu?ný hardvér. Jeho 5,5″ displej s FullHD rozlí?ením zobrazuje reálne farby, zatia? ?o 3 GB RAM pamä? sa stará o plynulé prepínanie medzi spustenými aplikáciami. Do 32 GB vnútornej pamäte sa budú uklada? aj fotky vytvorené 13 MPx zadným fotoaparátom, ktorý za dobrých svetelných podmienok vytvára naozaj kvalitné zábery. Nechýba ani 5 MPx predný fotoaparát, slot pre microSD karty do 256 GB ?i DualSIM funkcionalita. Perfektnou správou je, ?e v e-shopoch sa predáva aj verzia so slovenskými LTE sie?ami, a teda aj s najvyu?ívanej?ím 800 MHz pásmom.

Kúpi? Xiaomi Redmi Note 4X s plným LTE za 127 ?
Z?avový kupón GDNote4

Xiaomi Redmi Note 4X s plným LTE a 4 GB RAM za 157 ?

Mo?no ti tento ?lánok pripadá ako platená reklama, no mô?em ti s?úbi?, ?e som ho vypracoval nezi?tne a chcel som ním poukáza?, aký dokonalý mô?e by? smartfón za tak málo pe?azí. Aj ke? sa pova?ujem za náro?ného pou?ívate?a a osobne preferujem vlajkové lode, nemal by som problém vymeni? môj pôvodne 400-eurový ZUK Z2 Pro za ani nie 130-eurový Redmi Note 4X od Xiaomi. Osobne si myslím, ?e Redmi Note 4X je zo strany pou?ívate?ov ve?mi nedocenený smartfón, ke??e papierovo mo?no tak zaujímavý nie je. ?aro tohto zariadenia sa naplno prejaví po tom, ako ho prvýkrát vybalí? z krabice. Redmi Note 4X aktívne testujem u? nieko?ko dní a ?oskoro sa mô?e? te?i? na plnohodnotnú slovenskú recenziu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
24%
Páči sa mi to
61%
Chcem to
10%
Mám to
3%
Nepáči sa mi to
1%
Neznášam to
1%
O autorovi
Kristián Hrušovský
Zakladateľ portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli či dobrým jedlom. Kontaktovať ma môžete na [email protected]