V dne?nej dobe sa vä??ina výrobcov smartfónov neustále sústre?uje na zvä??ovanie uhloprie?ok displejov. ?tandardom je ve?kos? okolo 5.5-palcov. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Aj ke? sa zariadenia s takýmto displejom predávajú ako teplé ro?ky, stále sa nájde mno?stvo pou?ívate?ov, ktorí preferujú ove?a men?ie displeje. Výrobcovia týchto pou?ívate?ov viacmenej ignorujú a sú tak nútení siaha? po hor?ie vybavených alebo star?ích smartfónoch. Ve?kou výnimkou je výrobca Unihertz. Ten na crowdfundingovom portáli Kickstarter ?oskoro predvedie sná? najmen?í smartfón na svete. Volá sa Jelly a jeho hlavnou prednos?ou je naozaj malý, len 2.45-palcový TFT displej.

jelly
zdroj fotografie: Screenshot/OGadget/Vimeo

nenechaj si ujs?
Zabudni na slovník ?i Google Preklada?. Tieto revolu?né slúchadlá doká?u v reálnom ?ase prelo?i? re? a? do 37 jazykov

Jeho vý?ka ?iní 91 mm a ?írka 43 mm, ?i?e ho mô?e? bez problémov ovláda? aj v jednej ruke ?i str?i? do malého vrecka. Odhliadnuc od malých rozmerov sa stále jedná o plnohodnotný smartfón. Ukrýva sa v ?om ?tvorjadrový 1.1 GHz procesor, 1 GB RAM, 8 GB interné úlo?isko a Android 7.0 Nougat. Na prednej aj zadnej strane nájde? príru?né fotoaparáty a pote?í aj výbava po stránke konektivity. Do smartfónu toti? mô?e? vlo?i? dve SIM karty a nechýba ani podpora 4G sietí. Jelly sa do?ká premiéry na Kickstarteri u? 2. mája a bude stá? 59 dolárov (54 ?). Zatia? si pozri zopár fotografií a zaujímavostí.

Jelly nie je ove?a vä??í ne? tvoja dla?…

jelly
zdroj fotografie: Screenshot/OGadget/Vimeo

…a je len trochu vy??í ne? tvoje prsty.

jelly
zdroj fotografie: Screenshot/OGadget/Vimeo

Funguje v?ak rovnako ako be?né Android smartfóny, tak?e na ?om spustí? v?etky svoje ob?úbené aplikácie. 

jelly
zdroj fotografie: Screenshot/OGadget/Vimeo

Ak ?a tento projekt zaujal, ur?ite nepreme?kaj za?iatok kampane na Kickstarteri, ktorý sa uskuto?ní u? 2. mája.

jelly
zdroj fotografie: Screenshot/OGadget/Vimeo

Celé video: 

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
33%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.