?ínske e-shopy vo svojich skladoch skrývajú mnoho zaujímavých zariadení. V dne?nej ponuke si pre nás pripravili 3 zaujímavé gadgety, ktoré si ?a hne? získajú svojou cenou.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

?oraz viac zákazníkov sa pri kúpe smartfónu ?i nového gadgetu obracia na internetové obchody v ?alekej ?íne. Dôvodom je kvalitné spracovanie produktov a najmä ich nízka cena, ktorá doká?e v?dy príjemne pote?i?. Neraz sa v?ak mnohé zariadenia dostanú aj do rôznych akcií, kde sú poskytované cenové z?avy, v?aka ktorým mô?u nakupujúci u?etri?. Dne?ný výber priná?a ?tvoricu gadgetov, ktoré mô?e? vyu?i? nielen v kancelárii, ale aj na cestách ?i pre ukladanie svojich súborov.

MicroSD pamä?ová karta SanDisk 32/64 GB

Cena: 8 ? (32 GB), 15 ? (64 GB)

zdroj fotografie: Cafago

Kúpi? microSD kartu SanDisk 32 GB za 8 ?
Kupón: C2894S

Kúpi? microSD kartu SanDisk 64 GB za 15 ?
Kupón: C2894J

Mnohých pou?ívate?ov trápi problém s nedostatkom vnútornej pamäte v smartfóne, ak?nej kamere ?i inom zariadení, v ktorom potrebujú ulo?i? desiatky gigabajtov dát. S pamä?ovými kartami od známej spolo?nosti SanDisk si ka?dá pesni?ka, fotografia ?i video nájde svoje miesto. Sta?í si len vybra? niektorú z dvojice týchto microSD pamä?ových kariet, pri?om sú dostupné 2 ve?kostné verzie. Zále?í tak len na preferenciách zákazníka a na tom, ko?ko miesta pre svoje dáta bude potrebova?. Pri kopírovaní rozhodne ocení aj rýchlos? zápisu a? 80 MB/s. Navy?e sú obidve pamä?ové karty v slu?nej z?ave, no v?aka na?im kupónom C2894S (32 GB) a C2894J (64 GB) klesne ich cena len na 8 ? pri 32 GB verzii a 15 ? pri karte s dvojnásobnou kapacitou.

Ultra-lacná ak?ná kamera s FullHD videom a Wi-Fi

Cena: 16 ?

zdroj fotografie: Cafago

 

Kúpi? ak?nú kameru s FullHD rozlí?ením za 16 ?

Pre cestovate?ov, ktorí radi zachytávajú svoje zá?itky na videozázname ?i fotografiách máme k dispozícii aj skvelú ak?nú kameru, ktorá doká?e pracova? nielen na sú?i, ale aj pod vodou. Krásne zábery doká?e sníma? v?aka 12 MPx CMOS sníma?u s maximálnym rozlí?ením 1920 x 1080 pixelov pri 30 fps a ?irokým záberom a? 140°. V?etky snímky je mo?né prezera? na 2″ LCD displeji alebo sa pomocou Wi-Fi spoji? so svojim smartfónom, ktorý be?í na opera?nom systéme Android ?i iOS. Okrem klasických záberov doká?e táto ak?ná kamera v ?tyroch farebných verziách vytvori? aj ?asovú slu?ku ?i skomprimova? video do formátu H.264. Pre ukladanie videí a fotiek je dostupný slot pre microSD kartu s kapacitou viac ako 32 GB. ?ia?, tá nie je v balení zahrnutá, no mô?e? vyu?i? na?u akciu a zaobstara? si jednu z vy??ie spomenutých kúskov.

Bezdrôtová my? Xiaomi

Cena: 10 ?

zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? bezdrôtovú my? Xiaomi za 10 ?
Kupón: PAS05A

Pri prácach v kancelárii alebo aj surfovaní po webe je v?dy ma? dobré v ruke kvalitnú my?. Tá od Xiaomi poskytne moderný a ergonomický dizajn spojený s kvalitnou kon?trukciou z hliníka a mäkkého plastu. Tento ?ínsky gigant si dal na jej návrhu skuto?ne zále?a? a vlo?il do nej bezdrôtovú technológiu Bluetooth 4.0, prostredníctvom ktorej sa mô?e spárova? s opera?ným systémom Windows 7/8/10 v po?íta?i. Jej napájanie zabezpe?ujú 2 AAA batérie, ktoré výrobca prikladá aj do balenia. Pri práci so Xiaomi my?ou bude pohyb kurzoru v?aka citlivosti 1200 dpi naozaj presný a vo svojej ruke ju v?aka nízkej hmotnosti len 77,5 g takmer ani nepocíti?. S 28 % z?avou a na?im kupónom PAS05A ju teraz mô?e? ma? aj ty za skvelých 10 ?.

Kupóny v ko?íku aplikuje? nasledovne:

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
83%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
17%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]