S ve?kou pravdepodobnos?ou sa aj po tvojej domácnosti pova?uje ve?ké mno?stvo gadgetov, ktoré nedokázali naplni? tvoje o?akávania. Mnohé z nich si teda pravdepodobne pou?il len jediný raz a teraz úspe?ne zapadajú prachom. Teraz ti v?ak predstavíme trojicu z?avnených gadgetov, ktoré podobný osud ur?ite nepostihne.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Xiaomi powerbanka s kapacitou 10 000 mAh

Cena: 10 ?

zdroj fotografie: Kristián Hru?ovský / FonTech

Kúpi? Xiaomi powerbanku 10 000 mAh za 10 ?
Kupón  PA2412RSJ

Ak si po pre?ítaní ceny tohto produktu len neveriacky vy?púlil o?i na obrazovku, tak vedz, ?e nie si sám. Aj my sme z nej toti?to zostali v nemom ú?ase. Za nie?o málo cez 10 ? si toti?to mô?e? zakúpi? powerbanku s kapacitou a? 10 000 mAh. Aby toho nebolo málo, výrobcom tejto externej batérie nie je nik iný ako ob?úbená spolo?nos? Xiaomi. Tá je známa vysokou kvalitou svojich výrobkov po celom svete. Samotná powerbanka ponúka okrem vysokej kapacity lákavú hliníkovú kon?trukciu, klasický USB konektor a microUSB konektor. Pre uplatnenie z?avy nezabudni vyu?i? kupón PA2412RSJ. Balík ti pricestuje z európskeho skladu v priebehu nieko?kých dní a za po?tovné zaplatí? 4 ?.

Takto aplikuje? kupón

Dr?iak smartfónu s podporou bezdrôtového nabíjania

Cena: 11 ?

zdroj fotografie: Zegapain

Kúpi? dr?iak na smartfón za 11 ?
Kupón  PA1799SJ

Druhý gadget z dne?ného zoznamu je taktie? ur?ený na nabíjanie na?ich smartfónov. K tomuto zariadeniu v?ak narozdiel od vy??ie zmienenej powerbanky nepotrebuje? ?iaden kábel. Energia je toti?to do zariadenia prená?aná bezdrôtovo v?aka Qi ?tandardu. Táto zaujímavá technológia je implementovaná v dr?iaku, ktorý si mô?e? jednoducho pripevni? na palubnú dosku automobilu. Bezdrôtové nabíjanie v?ak, nane??astie, momentálne podporuje len h?stka zariadení. Ak ale vlastní? jedno z nich a rád by si si u?ah?il jeho nabíjanie na cestách, tak je pre teba tento dr?iak priam stvorený. Jeho cena po zadaní kupónu PA1799SJ ?iní len 11 ? a opä? si nezabudni prichysta? aj 4 ? za doru?enie.

Navigácia a multimediálny prehráva? v jednom

Cena: 36 ?

zdroj fotografie: Kmoon

Kúpi? navigáciu KKMOON za 36 ?
Kupón K31523SSJ

V prípade, ?e na cestách trávi? viac ?asu ako be?ný smrte?ník, sám musí? uzna?, ?e niet nad klasickú navigáciu. Smartfóny v?aka GPS modulu a prepracovaným aplikáciám síce doká?u takýto prístroj nahradi?, no pri ?astom vyu?ívaní sa to mô?e rapídne podpísa? na zdraví a výdr?i ich batérie. Práve preto sme sa rozhodli venova? pozornos? navigácii s názvom KKMOON, ktorá ponúka 7-palcový displej s rozlí?ením 800 x 480 pixelov. Okrem toho, ?e ?a tento gadget doká?e spo?ahlivo navigova? po celej Európe, mô?e  ti poslú?i? aj pri zd?havých a nudných kolónach. Obsahuje toti?to systém Windows CE 6.0, cez ktorý si mô?e? prezrie? filmy alebo si zahra? jednoduché hry. Toto v?etko stojí s kupónom K31523SSJ len 36 ?. Po?tovné ?a vyjde na necelých 6 ?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
88%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
13%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]