Inovatívne projekty šiestich slovenských vedeckých tímov získali podporu 375 000 dolárov v rámci spolupráce s Massachusetts Institute of Technology. MIRRI SR navýšilo podporu do MIT fondu o sumu 150 000 USD a umožnilo tak realizáciu všetkých kvalitných projektov.

„Teší ma pozitívna spätná väzba k vysokej kvalite našich vedeckých tímov zo strany samotnej univerzity. Spolupráca s MIT je pre slovenských vedcov atraktívnou príležitosťou. Vďaka nej sa našim vedcom otvorila možnosť získať skúsenosti na pôde jednej z najprestížnejších univerzít sveta. Ak chceme patriť medzi úspešných, musíme investovať do inovácií, nových odvetví, odvážnych projektov. Inovačné riešenia, a nielen technologické, chceme dostať do regiónov, aby priamo tam ľudia vďaka nim získali pracovnú perspektívu hodnú 21. storočia, vyššie mzdy a lepšiu kvalitu života,“ povedala vicepremiérka a ministerka Veronika Remišová, pod ktorej rezort patrí aj inovačná diplomacia.

Vedecké akademické tímy zo Slovenska prejavili záujem o spoluprácu s Massachusettskou univerzitou a zaslali vysoko kvalitné projekty. Do prvej výzvy sa prihlásili 4 univerzity a SAV – Ekonomická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Komenského univerzita v Bratislave, Slovenská akadémia vied. Na hodnotenie predložili šesť projektov.

Odborným hodnotením prešlo všetkých šesť projektov, keď MIT komisia vyhodnotila zaslané projekty ako vysoko kvalitné. Slovenské vedecké tímy chcú v spolupráci s americkými kolegami riešiť projekty v oblasti predĺženia životnosti polovodičových batérií, či monitoringu odpadových vôd.

Skúmať chcú aj dôsledky automatizácie na trh práce v USA a EÚ, ale aj hľadať nové matematické metódy pri modelovaní správania a vlastností mnohých prírodných a umelo vyrobených materiálov. Zamerajú sa však i na výskum a zmenu štruktúry materiálov a zmeny ich vlastností na úrovni atómov, či vzťahy medzi biomateriálmi a ich schopnosť pôsobiť na životné prostredie.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR uzatvorilo v decembri 2021 dohodu s Massachusetts Institute of Technology a zriadili fond s cieľom financovať spoločné projekty a výskumnú spoluprácu. Slovensko vložilo do fondu jednorazový vklad z rozpočtu inovačnej diplomacie vo výške 225 000 amerických dolárov.

MIRRI sa rozhodlo navýšiť zdroje do fondu o sumu 150 000 USD, aby mohli byť podporené všetky kvalitné a prihlásené projekty. Navýšenie zdrojov tak umožnilo podporiť viac projektov už v tejto prvej výzve. Zároveň sa tým umožní navýšenie balíka zdrojov aj pre ďalšiu výzvu, ktorá prebehne v závere roka 2022, prípadne na výzvu v roku 2023, ak nedôjde k vyčerpaniu týchto zdrojov v roku 2022.

„Podpora do vedy, výskumu a inovácií je pre Slovensko kľúčová. Kvalitné vedecké projekty podporujeme priamo spoluprácou s jednou z najprestížnejších univerzít sveta, ktorá vychovala takmer 100 laureátov Nobelovej ceny či 41 astronautov. Ale aj v rámci nového eurofondového obdobia – z Programu Slovensko. V rámci neho sme alokovali na podporu vedy, výskumu a inovácií takmer 1,8 miliardy. Na podporu slovenských vedcov a zlepšovanie kvality ich práce pôjde suma 160 000 miliónov eur,“ priblížila podporu pre slovenskú vedu vicepremiérka Remišová.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP