Prehľad
Mobilná sieť

GSM (2G): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
WCDMA (3G): 900 / 2100 MHz
4G LTE: pásma B1 (2100 MHz), B3 (1800 MHz), B7 (2600 MHz), B20 (800 MHz)

Rozmery a hmotnosť

152 x 75,6 x 9.3mm, 188 gramov

Displej

5,5", kapacitná LCD obrazovka s rozlíšením 2560 x 1440 pixelov (2K), 538 ppi

Čipset

MediaTek Helio X25
Dve jadrá Cortex-A72 2.5 GHz & štyri jadrá Cortex-A53 2.0 GHz & štyri jadrá Cortex-A53 1.55 GHz
GPU: Mali-T880 MP4

RAM

4 GB LPDDR3

Operačný systém

Android 6.0.1 (Marshmallow)

Pamäť

64 GB eMMC 5.1 (pre užívateľa dostupných 53,82 GB)

Fotoaparát

Zadný: 21 MPx, Snímač Sony IMX230, clona f/2.2, fázové zaostrovanie, HDR
Predný: 8 MPx, Snímač Sony IMX219, clona f/2.4
Video kamera: 4K (3840 x 2160) @ 30 fps, 1080p @ 30 fps

Konektivita

WiFi 802.11 a/b/g/n, hotspot, Bluetooth 4.0, USB Type-C v2.0, GPS s AGPS, elektronický kompas, DualSIM (microSIM & nanoSIM / microSD, dual stand-by)

Batéria

3180 mAh Li-pol s podporou rýchleho nabíjania Vcharge

Ostatné

Minimalizácia aplikácií, Akcelerometer, Gyroskop, Snímač odtlačkov prstov, FM rádio, OTG, Farebná LED dióda upozornení

Plusy

+ Pevná konštrukcia
+ Balenie obohatené o VR headset
+ Skvelá výdrž batérie a rýchle nabíjanie
+ Slovenské LTE
+ Hybridná DualSIM funkcionalita
+ Aktuálna cena

Mínusy

- Neodladený systém
- Zastaraná aplikačná výbava
- Slabé výkony fotoaparátu v horších svetelných podmienkach

Hodnotenie redakcie
Užívateľské hodnotenie
Hodnotiť tu
Konštrukcia
9.3
6.8
Displej
9.0
6.6
Výkon
7.5
5.6
Operačný systém
6.0
5.4
Fotoaparát
7.2
5.2
Výdrž batérie
8.5
5.7
Zhodnotenie

Vernee Apollo malo dvihnúť latku po svojom o niečo staršom a menej výkonnejšom súrodencovi s prívlastkom Lite, no nestalo sa tak. Aj keď reálny výkon a systém sú pre Apollo najväčšie zádrhely, prekvapí výdrž batérie, kvalita fotografí pri dobrých svetlných podmienkach a tiež cena.

7.9
Hodnotenie redakcie
5.9
Užívateľské hodnotenie
26 HODNOTENÍ
Hodnotili ste

Výraz high-end je v dne?nej dobe ?asto spájaný s priam nezmyselnou porciou výkonu. Mnohým z nás na ?om zále?í nato?ko, ?e si svoje nové zariadenia vyberáme výhradne na základe vysokých hodnôt z benchmarkových aplikácií. Výsledky z týchto aplikácií v?ak pri drvivej vä??ine vykonávaných úkonov nezohrávajú ?iadnu významnú úlohu a sú tak iba marketingovým ?ahákom výrobcu. Preto sa treba zamera? aj na iné dôle?ité aspekty, ktoré pri reálnom vyu?ití pou?ívate? skuto?ne cíti a doká?e ich plnohodnotne oceni?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Spolo?nos? Vernee sa o tomto fakte sna?í presved?i? verejnos? prostredníctvom svojich zariadení, pri?om sa jej to zatia? darí na výbornú. Dopomôc? v tomto úspe?nom ?a?ení má novinka Vernee Apollo, od ktorej si táto ambiciózna spolo?nos? ve?a s?ubuje. Niet sa ?omu ?udova?, nako?ko sa jedná o jej plnohodnotnú vlajkovú lo?, ktorá by v ideálnom prípade mohla vynies? tohto výrobcu a? na smartfónový vrchol. Nie v?dy sa ale o?akávania a prognózy naplnia a sklamanie tak mô?e postihnú? nielen spolo?nos?, ale aj jej zákazníkov. Tí sa v?ak v?aka riadkom písaným ni??ie mô?u sklamaniu z kúpy vyvarova?.

Zobrazi? aktuálnu cenu Vernee Apollo

Vernee Apollo dostupný aj v EU sklade

Balenie

Jedna ?hra?ka? naviac

  • Vernee Apollo
  • Headset na virtuálnu realitu
  • USB Type-C kábel
  • Nabíjací adaptér
  • Spinka na otvorenie ?uplíka pre SIM karty
  • Návody vo viacerých jazykoch, av?ak bez sloven?iny

Kon?trukcia a dizajn

Robustný, ale krásny

Na kon?trukciu a dizajn smartfónov je v poslednej dobe kladený ?oraz vä??í dôraz. Výrobcovia, ktorí kedysi pou?ívali len lacné a nepekné plasty, sú dnes doslova nútení siaha? po hodnotnej?ích materiáloch. V?aka tomuto trendu sa nám tak dostáva stále kvalitnej?ích prístrojov, ktoré by, v teoretickej rovine, mohli vydr?a? aj nejaký ten pád. Spolo?nos? Vernee i?la u? od za?iatku svojej púte na istotu a takmer v?etky jej doposia? predstavené zariadenia boli vyrobené z prémiového hliníka. Ten sa tak, samozrejme, dostal aj do vlajkovej lode, ktorá je po kon?truk?nej stránke spracovaná naozaj dobre.

Vernee Apollo

Mierne výhrady v?ak mám vo?i dvojici slotov na SIM karty, ktoré s kon?trukciou dokonale nelícujú. Popri prudkých pohyboch tak nará?ajú do stien otvorov, v ktorých sú umiestnené. Tento men?í nedostatok sa ale nijakým spôsobom nepodpísal na úchyte spomínaných slotov a ich neúmyselného uvo?nenia sa obáva? nemusí?. V ruke sa Vernee Apollo dr?í vynikajúco a pod?a môjho názoru by novinka pre?ila bez ujmy aj hrub?ie zaobchádzanie. Po prvom úchope ma prekvapila pomerne vy??ia hmotnos? 188 g a taktie? hrúbka 9,3 mm, ktorá sa v dne?nej dobe pri smartfónoch u? tak ?asto nevidí. Po?as ?al?ieho testovania som v?ak tieto hodnoty viacej nevnímal a tým pádom ich nepova?ujem za vyslovené negatíva.

Vernee Apollo

K podarenej kon?trukcii sa pridáva aj podarený dizajn, ktorý ni?ím výrazným nenadchne, no zárove? ani neurazí. Do prednej strany je osadený 5,5-palcový displej, ktorý obklopujú vcelku výrazné rámiky. Ten vrchný je tradi?ne vyu?itý hovorovým reproduktorom, selfie fotoaparátom, farebnou LED diódou upozornení a svetelnými senzormi. Spodný, nane??astie, zostal napriek svojej ve?kosti prázdny a naviga?né tla?idlá si tak ukrajujú spodný kúsok z obrazovky. Osobne sa mi toto rie?enie príli? nepozdávalo a naviga?ný panel by som ocenil len v tom prípade, keby sú rozmery rámikov o ?osi men?ie.

Celú prednú stranu ?alej prekrýva odolné sklo so zaoblením hrán, pri?om toto zaoblenie nie je a? také výrazné, ?o sa mô?e pozitívne prejavi? pri pohodlnej?om lepení tvrdeného skla. Spodná hrana Apolla sa pý?i USB Type-C konektorom, ktorému po ?avej strane robí spolo?nos? primárny mikrofón a po pravej strane zasa hlasitý reproduktor. Hrana vrchná, na??astie, ponúka klasický 3,5 mm audio jack, ktorý ti poslú?i pri po?úvaní tvojej ob?úbenej hudby. Na pravej strane sa nachádzajú dve uká?kovo spracované hardvérové tla?idlá, konkrétne ide o vypínacie tla?idlo a dvojtla?idlo na reguláciu hlasitosti. Obvod prístroja uzatvára hrana ?avá, ktorá nesie dva SIM sloty. Zadná strana upúta zrejme najviac, pri?om sa v jej vertikálnej stredovej ose nachádza skener odtla?kov prstov a nad okolitý povrch vystupujúci fotoaparát s dvojtónovým LED bleskom.

Kon?trukcia VR headsetu

Ob?írnej?ie predajné balenie si ?iada ob?írnej?ie testovanie kon?trukcie, ktoré som obohatil o podrobnej?ie skúmanie náhlavnej súpravy na virtuálnu realitu. Tá je vyrobená z ?ierneho kvalitne spracovaného plastu, ktorý nikde nev?zga a jediným jeho postihom je mierne prehýbanie. Ve?mi kladne hodnotím jeho nízku hmotnos? a taktie? silikónový materiál, ktorý je v kontakte s tvárou pri pou?ívaní.

Smartfón sa k súprave pripevní pomocou stredového popruhu zakon?eného suchým zipsom a mô?em poveda?, ?e dr?í skuto?ne bez problémov. To isté platí aj pri ?nosení? headsetu, nako?ko ho pri vhodnom nastavení na hlave takmer necíti?. Azda najvä??ím nedostatkom tohto gadgetu je absencia magnetu, respektíve tla?idla, ktoré by umo??ovalo interakciu po?as pou?ívania. Na základné zoznámenie s virtuálnou realitou a sledovanie 360° videí v?ak tento headset rozhodne posta?í.

Displej

Rozlí?enie o kvalite nerozhoduje

S prilo?enou náhlavnou súpravou úzko súvisí aj pou?itý zobrazovací panel. Ten je, hlavne pre zaistenie lep?ieho zá?itku z VR, vybavený jemným rozlí?ením 2560 x 1440 pixelov, ktoré sa rozprestiera na 5,5-palcovej uhloprie?ke. Výsledná jemnos? ?iní senza?ných 538 pixelov na jediný palec, v?aka ?omu som sa do?kal dokonale ostrého obrazu za ka?dých okolností. Úprimne povedané, rozdiel medzi zobrazovacím panelom s klasickým FullHD rozlí?ením pri be?nom pou?ívaní cíti? nie je. Iná pesni?ka sa ale odohráva pri vyu?ívaní headsetu, kde 2K rozlí?enie ukazuje svoju pravú silu. Pou?itý displej je typu LCD, pri?om sa mô?e pochváli? skvelými pozorovacími uhlami. Naopak, miernym sklamaním je pre m?a maximálna a rovnako aj minimálna hodnota jasu, ktoré na tom mohli by? rozhodne o ?osi lep?ie.

Najmä maximálna hodnota jasu nemusí plnohodnotne posta?ova? pri slne?ných letných d?och a vyh?adávaniu tie?ov sa zrejme nevyhne?. Ak sa ti pri minimálnom jase bude zda? displej stále prijasný, mô?e? vyu?i? funkciu s názvom BluLight Defender, ktorá eliminuje zobrazovanie ?kodlivej modrej farby a zobrazova? sa v?aka tomu zdá by? v tme o ?osi menej ru?ivý. Prednastavené nastavenia displeja nemusia vyhovova? ka?dému, av?ak Vernee Apollo ponúka v nastaveniach starú známu aplikáciu MiraVision, ktorá umo??uje pozmeni? jeho základné vlastnosti pod?a potreby. Po aplikovaní dodato?ných úprav v Pou?ívate?skom re?ime tak displej, ako aj jeho farebné podanie, hodnotím kladne. ?ierna v?ak predsa len mohla by? o ?osi viac ?ierna a farby o málinko ?iv?ie, no to je o osobnej preferencii.

Výkon a pamä?

Teória verzus prax

Ako som na?rtol u? v samotnom úvode, vysoké hodnoty dosiahnuté v benchmarkových aplikáciách síce pohladia du?u ka?dého technologického nad?enca, no to je asi tak v?etko. Zásadnej?ie je to, ?i obsiahnutý procesor spolu s grafickým akcelerátorom doká?u zvláda? vypäté situácie. Vernee Apollo má k dispozícii 10-jadrový procesor Helio X25 od spolo?nosti MediaTek, ktorému asistuje grafická jednotka Mali-T880. Táto dvojka by pod?a papierových predpokladov mala zvláda? v?etky operácie bez najmen?ích problémov, no bohu?ia?, nie v?dy tomu tak aj skuto?ne je. Graficky náro?nej?ie hry dajú v?aka jemnému 2K displeju tomuto smartfónu poriadne zabra?. Zá?itky vo VR teda taktie? nie sú stopercentne plynulé.

V spomínaných benchmarkoch sa v?ak tieto problémy neprejavujú a Apollo v nich podáva vcelku solídne výsledky. Po stránke opera?nej pamäte sa dostalo na 4 GB RAM typu LPDDR3, v?aka ?omu by mal by? multitasking úplne bezproblémový. Opä? tomu tak ale nie je a pri spustení vä??ieho mno?stva aplikácií smartfón nespolupracuje pod?a o?akávaní. Za?il som aj situáciu, kedy sa smartfón po opätovnom otvorení aplikácie spustenej na pozadí samovo?ne re?tartoval. Z interného 64 GB úlo?iska typu eMMC 5.1 si ?o-to zoberie systém a pre potreby u?ívate?a je dostupných presne 53,82 GB. V prípade, ?e by sa niekomu málilo, tak si mô?e pamä? roz?íri? pomocou microSD kariet. K tomu v?etkému je mo?né vyu?i? aj klasické USB pamä?ové médiá v?aka podpore OTG funkcionality.

Opera?ný systém

Hlavný kame? úrazu

Nie v?etky svetové technologické spolo?nosti si dajú patri?ne zále?a? na odladení opera?ného systému Android, pou?ívaného v drvivej vä??ine aktívnych smartfónov. Mnohokrát sme sa tak pri na?ich recenziách stretli s problémami, ktoré degradovali zá?itok z pou?ívania práve kvôli nedostato?nej optimalizácii. Na??astie, Vernee Apollo Lite, ktorý som testoval minulý rok, priestor na podobné problémy neponúkol, v?aka ?omu boli moje o?akávania smerované k jeho vybavenej?ej verzii poriadne vysoké. Ihne? po jeho príchode som sa tak pustil do podrobného skúmania stability implementovaného systému Android vo verzii 6.0 Marshmallow, s pris?úbenou aktualizáciou na verziu 7.0 Nougat.

Vernee Apollo

Po?as testovacej púte ma ale prekvapilo viacero men?ích, no i vä??ích problémov. Za?nem v?ak z?ahka. Po ka?dom rozsvietení obrazovky sa v dolnej ?asti zamykacej plochy spustí otravná animácia, pri ktorej sa skrýva naviga?ný panel. To je v?ak len ?isto estetický problém. Hor?ie je, ?e nie v?dy sa obrazovku rozsvieti? aj skuto?ne podarí, nako?ko sa mi pri vä??ej zá?a?i a? trikrát prihodilo, ?e smartfón nijakým spôsobom nereagoval na stla?enie odomykacieho tla?idla. Tento problém pritom trval aj nieko?ko desiatok sekúnd. Okrem iného som bol pri práci so zariadením svedkom rôznych zásekov a celkový chod zariadenia teda nemo?no ozna?i? za úplne plynulý. Pravdou je, ?e problémov bolo e?te o ?osi viac, no niektoré z nich vyrie?ili OTA aktualizácie. Preto nám zostáva len dúfa?, ?e tie zvy?né budú ?oskoro vyrie?ené ?al?ím updatom.

Po stránke grafického rozhrania vyu?íva Vernee Apollo takmer ?istú verziu opera?ného systému vyvíjaného spolo?nos?ou Google. Prostredie tak nie je obalené do ?iadnej pou?ívate?skej nadstavby, no napriek tomu isté zmeny prítomné sú. Uzamykacia obrazovka okrem zobrazenia dátumu a ?asu ponúka dvojicu rýchlych skratiek, pomocou ktorých sa pou?ívate? mô?e dosta? k aplikácii Telefónu alebo Fotoaparátu. Integrovaný launcher má po dizajnovej stránke svoje najlep?ie ?asy dávno za sebou. Jeho vzh?ad toti?to znehodnocujú nevkusné ikony, ktoré pochádzajú e?te zo staru?kej verzie Androidu 4.2 Jelly Bean. Po funk?nej stránke v?ak výrazné zmeny nenastali a k dispozícii sú klasické domovské obrazovky, pri?om sa nezabudlo ani na menu aplikácii. Rozhodne v?ak odporú?am vyu?itie alternatívneho launcheru z Obchodu Play.

Li?ta zoskupujúca rýchle prepína?e, na??astie, ponúka dizajn aktuálny. Poradie prepína?ov, ako aj ich po?et, mo?no meni? pod?a vlastného uvá?enia. K tejto úprave sa dopracuje? po podr?aní ikony ozubeného kolesa umiestnenej na samom vrchu notifika?ného prostredia. Nastavenia systému ?alej skrývajú zopár u?ito?ných funkcií, ktoré doká?u pou?ívanie tohto prístroja zna?ne spríjemni?. Za zmienku rozhodne stojí S?ahovanie Turbo, ktoré sú?asne vyu?íva Wi-Fi pripojenie a 3G / 4G mobilný internet na s?ahovanie vä??ích súborov omnoho vy??ou rýchlos?ou. Ako u? názov napovedá, funkcia Plánované zapnutie a vypnutie v prípade potreby zautomatizuje úkon vypnutia a opätovného zapnutia prístroja, pri?om mô?e by? pravidelne vypnutý presne v tom ?ase, v ktorom ho nepotrebuje? pou?íva?. Okrem toho mô?e? pokojne pozmeni? poradie tla?idiel v naviga?nom panely.

Predin?talované aplikácie

Ponuka predin?talovaných aplikácií nie je nijako obzvlá?? bohatá a vzh?adom na existenciu Obchodu Play, v ktorom sa nachádza nespo?etné mno?stvo rôznorodých titulov, to v zásade nepova?ujem za negatívum. Sklamalo ma v?ak, ?e tie, ktoré v systéme implementované sú, sa vysokou kvalitou, bohatými funkciami alebo aspo? príjemným dizajnom chváli? rozhodne nemô?u. Práve naopak. Dostalo sa toti?to na nevkusné a zastarané aplikácie, z ktorých  ti drvivú vä??inu v ?iadnom prípade neodporú?am pou?íva?. Ako-tak pou?ite?ná je sná? len Kalkula?ka, Záznam zvuku ?i Rádio FM. Vstavaný Prehliada?, Vyh?adáva?, Správca súborov a rovnako aj Kalendár opä? ponúkajú vzh?ad, ktorý sme mohli vída? dobré ?tyri roky dozadu pri Androide vo verzii 4.2. Jelly Bean.

Sníma? odtla?kov prstov

Vernee Apollo

Takmer ka?dý novo predstavený smartfón ponúka na svojom tele skener odtla?kov prstov. Ten v mnohých prípadoch doká?e poslú?i? ako skvelý bezpe?nostný prvok, no taktie? doká?e neraz poriadne potrápi?. Nie ka?dý skener toti?to funguje tak ako by fungova? mal. Nane??astie, Vernee Apollo toto moje tvrdenie naplno potvrdzuje. Úspe?nos? integrovaného skenera bola zo za?iatku môjho testovania doslova stra?ná, pri?om sa mi prístroj podarilo odomknú? v priemere a? po troch pokusoch. Neskôr som v?ak dal skeneru ?al?iu ?ancu a odtla?ok som si zaznamenal opä? od za?iatku. Následne sa jeho úspe?nos? zna?ne zvý?ila, a tak nesmierne zále?í nad spôsobom pridávania nového odtla?ku. Aby v?ak nebolo v?etko len negatívne, ke? u? skener tvoj prst úspe?ne zaznamená, zariadenie na to reaguje skuto?ne rýchlo. V rýchlosti snímania sa dokonca nebojím Apollo prirovnáva? ku svojej OnePlus 3-ke, ktorá je známa mo?no najrýchlej?ím skenerom zo v?etkých dodnes predstavených smartfónov.

Výdr? batérie

Znesie toho ve?a

Napriek tomu, ?e je telo tohto smartfónu hrubé viac ako 9 milimetrov, do jeho útrob sa výrobcovi podarilo vtesna? na dne?nú dobu len priemerný akumulátor o kapacite 3180 mAh. Táto kapacita sa dokonca v spojitosti s jemným 2K displejom a nie práve úsporným 10-jadrovým procesorom mô?e zda? zna?ne nedostato?ná. Na moje prekvapenie tomu tak pri reálnom vyu?ívaní nebolo a po?as testovania som sa na výdr? tohto zariadenia s?a?ova? jednoducho nemohol.

Napokon to v?ak dokazujú prilo?ené screenshoty, ktoré som vykonal po jednom be?nom testovacom dni. Po?as tohto d?a som uskuto?nil tri krátke hovory, komunikoval cez sociálne siete, prehliadal internet, zhruba 30 minút prezeral videá na YouTube, ?alej som hodnú chví?u strávil po?úvaním hudby, ?ím som svoj de? ukon?il a na druhý de? ráno som si zapol hru Real Racing 3. Kone?ný výsledok pritom vôbec nie je zlý, nako?ko som mal displej rozsvietený takmer 7 hodín pri celkovej výdr?i 22 hodín a 51 minút.

Prekvapujúce je, ?e ?iadna z pou?ívaných aplikácií sa vo vyu?ití od posledného dobitia neukázala. ?tandardizované benchmarky výdr?e batérie mi taktie? spôsobili men?í ?ok, nako?ko pozitívne výsledky vstavaného akumulátora nepotvrdili. Vlajková lo? ambicióznej ?ínskej spolo?nosti v nich pohorela na plnej ?iare, za ?o mô?e s najvä??ou pravdepodobnos?ou nejaká softvérová chyba. V?aka podpore rýchleho nabíjania sa Vernee Apollo dobije z 15 % kapacity na 90 % u? za 53 minút.

Fotoaparát

Sony IMX230 tak, ako ho poznáme

Zopár rokov dozadu sme smartfóny vyu?ívali pri fotografovaní len zriedka a ich sníma?e nám tak slú?ili len pri núdzových situáciách, kedy nebol ?iaden kvalitnej?í fotoaparát po ruke. Dnes je v?ak situácia úplne iná a mnohí z nás nahradili svoje kompakty práve smartfónmi, ktoré v kvalite záberov u?li za posledné obdobie poriadny kus cesty. Týmto pokrokom je in?pirovaný aj Vernee Apollo, ktorý nesie na svojej zadnej strane sníma? IMX230 od spolo?nosti Sony s rozlí?ením 21 MPx, PDAF zaostrovaním, clonou f/2.2 a duálnym LED bleskom. Tento fotografický sníma? bol predstavený viac ako dva roky dozadu a po?as svojej existencie bol pou?itý vo ve?kom po?te prístrojov ?ínskych, ale i svetových spolo?ností. S jeho pomocou vytvorené zábery sa mô?u pochváli? slu?nou kvalitou a inak tomu nie je ani v tomto prípade.

Apollo toti?to podáva pri fotografovaní nadpriemerné výkony, pri?om výsledné snímky v ideálnych svetelných podmienkach prekvapia pou?ívate?a svojimi detailmi. Ani po viacnásobnom priblí?ení nedochádza k rozmazaniu a jednotlivé pixely sa h?adajú len ve?mi ?a?ko. O nie?o hor?ie sú na tom farby, ktoré nepekne splývajú dohromady. Okrem toho sú vyblednuté a rozhodne by im pristála vy??ia miera saturácie. Rozdiel vo farebnom podaní bada? najmä pri porovnávacích záberoch, ktoré boli vytvárané smartfónom OnePlus 3. Výrazné zlep?enie nastáva pri zapnutom HDR re?ime, ktorý vnesie do fotografií potrebnú dávku ?ivota.

OnePlus 3 vs Apollo Lite

Originál vs HDR

Snímky z makro sveta v?aka obrovskému po?tu pixelov vyzerajú skvelo a v popredí sú ideálne zaostrené. Vysoké rozlí?enie si v?ak zobralo svoju da? pri no?ných fotografiách, respektíve fotografiách zhotovených za hor?ích svetelných podmienok. Tie sú doslova preplnené ?umom a kvalitou zjavne neprekypujú. Pre obstojné no?né zábery tak odporú?am fotografova? výhradne v miestach, kde sa nachádza silný umelý zdroj svetla.

Makro

No?né

Pre zobrazenie v?etkých fotografií v plnom rozlí?ení klikaj sem.

Ak by som mal nie?o skuto?ne vyzdvihnú? tak s ur?itos?ou spomeniem kvalitu videa, ktoré doká?e vlajková lo? spolo?nosti Vernee nahráva? a? v 4K rozlí?ení pri 30 fps. Hoci fotoaparát neponúka optickú stabilizáciu obrazu, prítomná je aspo? tá systémová, ktorá pracuje vynikajúco. Záchvevy síce v?aka nej úplne nezmiznú, no v?imne si ich len ve?mi pozorné oko. Miernym nedostatkom je absencia videa spomaleného, ktoré by ur?ite ocenilo ve?ké percento pou?ívate?ov, vrátane m?a.

Aplikácia fotoaparátu svojim dizajnom ve?kú dieru do sveta neurobí, no svoj ú?el jednozna?ne sp??a. V spodnej ?asti obrazovky ponúka dve tla?idlá, ktoré slú?ia k okam?itému vytvoreniu fotografie, prípadne zaznamenaniu videa. V ?avom dolnom roku sa nachádza ozubené koliesko rozsiahlych nastavení, kde je mo?né meni? rozlí?enie, pomer, expozíciu, vyvá?enie bielej a mnoho ?al?ieho. ?ípka v strednej ?asti ?avého okraja zoskupuje 15 fotografických filtrov a nad ?ou je umiestnená ikona, ktorá slú?i na prepnutie do re?imu panorámy. Pravý okraj skrýva ?tyri rýchle prepína?e a náh?ad naposledy vytvorenej fotografie, cez ktorú sa mo?no dosta? do galérie.

Konektivita

Men?ie výhrady

Konektivita je výrobcami ?asto zanedbávaná a mnohokrát sa k nám dostanú zariadenia, ktoré majú poriadne problémy so signálom. Vernee Apollo k nim, na??astie, nepatrí a s rados?ou tak mô?em prehlási?, ?e príjem signálu bol z oboch SIM kariet po?as celého testovania uká?kový. To isté platí aj o kvalite hovoru, ktorú si druhá strana pochva?ovala. Hoci sú procesory MediaTek spájané s nekvalitným príjmom GPS signálu, mnou testovaný prístroj, ?o sa tohto týka, ?iadne problémy neponúkol. Fix stabilných satelitov bol otázkou nieko?kých sekúnd a hoci presnos? nebola práve stopercentná, rozhodne sa nejedná o prepadák.

Uká?kový signál je navy?e vy?perkovaný aj ?al?ou bohatou konektivitou, ktorá zah??a Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot Bluetooth v4.0, GPS s AGPS a GLONASS. Nezabudlo ani na u? spomínané FM rádio ?i OTG funkcionalitu, ktorá s príslu?nou redukciou umo??uje pripojenie klasických USB periférnych zariadení. Aby toho nebolo málo, vlajková lo? spolo?nosti Vernee ponúka plnú podporu LTE sietí, ktorú som aj aktívne vyu?íval. Pri teste v aplikácii Speedtest som v?ak spozoroval men?í problém. Rýchlos? uploadovania bola toti?to a? desa?násobne ni??ia ne? pri testovaní iného smartfónu s tou istou SIM kartou. Niekomu by ?alej mohol chýba? NFC ?ip, no osobne jeho absenciu nepova?ujem za negatívum. Treba v?ak ráta? s tým, ?e bezkontaktné platby len pomocou Apolla vykonáva? mo?né nie je.

Multimédiá

Opä? tie aplikácie

?ínski výrobcovia smartfónov sa minimálne po multimediálnej stránke rozde?ujú do dvoch skupín. Najprv sú tu takí, ktorí si dajú nesmierne zále?a? na prepracovaných multimediálnych aplikáciách a kvalitnom podaní zvuku. Na druhú stranu sú tu v?ak aj takí, ktorí si s multimediálnou výbavou ve?kú hlavu nerobia a to sa následne pri ich prehrávaní, bohu?ia?, plne prejaví. Zariadenia od ambicióznej spolo?nosti Vernee mô?em, be? dlh?ieho váhania, zaradi? do tejto druhej skupiny. Samotný Vernee Apollo slú?i ako výborný príklad. Obsahuje toti?to klasický mono reproduktor, ktorý síce hrá hlasno, ale jeho zvuk nie je práve naj?istej?í a zna?ne mu chýba basová zlo?ka. Výstup do slúchadiel ale sklamania nepriniesol a ozna?ujem ho za slu?ný nadpriemer, no sú k nemu, samozrejme, potrebné aj kvalitné slúchadlá.

Vstavaná aplikácia na prehrávanie Hudby doká?e poslú?i? pri sporadickom po?úvaní, av?ak neohúri ani dizajnom a ani funkciami. Hudba je v nej rozdelená do ?tyroch rôznych kariet pod?a interpretov, albumov, názvu samotných skladieb a nakoniec pod?a zoznamov, ktoré mô?e? sám vytvára?. Vlastnosti hlavného reproduktora doká?e o nie?o vylep?i? integrovaný ekvalizér, no ?iadny výrazný pokrok po úprave nenastane. Displej s 2K rozlí?ením je doslova skvelým nástrojom na prezeranie videí ?i filmov. K pohodlnému sledovaniu je ale potrebný skvelý prehráva? videa, ktorý Apollo nemá. Ten, ktorý sa v novinke nachádza je sú?as?ou galérie a neponúka ?iadne pridané funkcie. V podstate celá galéria je na funkcie chudobná a jedinou pridanou hodnotou je základný re?im úprav fotografií. Inak sa v?ak jedná o klasickú galériu, v ktorej sú obrázky rozdelené pod?a jednotlivých albumov. Opä? sa tak neubránim odporú?aniu k stiahnutiu alternatívnych multimediálnych aplikácií.

Záver

Vernee Apollo: Smartfón plný rozporov

Rozpory, rozpory, v?ade samé rozpory. Po?as dvoch tý?d?ov intenzívneho skúmania som ich na smartfóne Vernee Apollo na?iel naozaj mnoho. Za ve?kou vä??inou z nich ale stojí nie práve najlep?ie odladený systém, ktorý sa celkom ur?ite ?asom podarí výrobcovi zlep?i? formou aktualizácií. S odhliadnutím od týchto problémov sa tak po kon?truk?nej a dizajnovej stránke jedná o výborne spracované zariadenie, o ktoré sa pri tvrd?om zaobchádzaní netreba bá?. Jemný 2K displej slú?i uká?kovo, a to aj napriek tomu, ?e jeho men?ím nepriate?om mô?e by? priame slnko.

Zobrazi? aktuálnu cenu Vernee Apollo

Vernee Apollo dostupný aj v EU sklade

Na druhú stranu v?ak slne?né lú?e doká?e ka?dý majite? tohto prístroja oceni? pri vytváraní nadpriemerných fotografií a videí. Batéria pri reálnom pou?ívaní slú?i presne tak, ako slú?i? má a rýchle nabíjanie skráti zd?havé chvíle, kedy sa smartfóny stávajú pevnou linkou. Mnou ?asto kritizovaná aplika?ná výbava taktie? nemusí preká?a? v?etkým, a ak aj náhodou áno, v?dy je mo?né vyu?i? Obchod Play, ktorý je najvä??ou zbra?ou systému Android. Po men?ej rekapitulácii sa tak dostávam k finálnemu verdiktu. Vernee Apollo nie je zlý smartfón, av?ak pri?iel na trh v nevhodnom ?ase a s nevhodne odladeným systémom, ktorý ho ?ahá ku dnu a túto skuto?nos?, bohu?ia?, nezachráni ani prilo?ený ?dar?ek? v podobe headsetu na virtuálnu realitu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
5%
Páči sa mi to
47%
Chcem to
11%
Mám to
11%
Nepáči sa mi to
26%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]