Ka?dý z nás si chce vychutna? útulný a pohodlný domov, kde si mô?e po ?a?kom dni patri?ne oddýchnu?. So vzrastajúcim záujmom o inteligentné domáce gagdety sme sa v?ak aj my rozhodli, ?e ti pomô?eme vylep?i? byt alebo dom. Ni??ie tak nájde? perfektné produkty, ktoré by si rozhodne mal kúpi?, ak to myslí? s vylep?ovaním vá?ne. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Smart zásuvka, ktorú mô?e? ovláda? aj hlasom

Cena: 11 ?

zdroj fotografie: Zapals

Kúpi? smart zásuvku s podporu hlasového ovládania

Ako inak, za?a? sme museli s pravdepodobne najvyu?ívanej?ím prvkom v ka?dej domácnosti. Zásuvky u? dávno nie sú len oby?ajné plastové krabice, do ktorých pychá? zariadenia. Po novom sú aj tieto gadgety nabité parádnymi technológiami, ktoré ti u?ah?ujú ?ivot. Rozhodne musíme spomnú? WiFi, ktoré slú?i na ovládanie cez príslu?nú aplikáciu, no aj jednu zaujímavos?, ktorou je podpora pre Amazon Alexu, teda hlasového ovládania. USB port na tele tejto zásuvky navy?e podporuje rýchlonabíjanie.

Xiaomi senzory na dvere / okná

Cena: 8 ?

zdroj fotografie: Zapals

Kúpi? Xiaomi senzory na dvere / okná

Rozmanitos? portfólia Xiaomi je skuto?ne neuverite?ná. Tento ?ínsky gigant vyrába doslova v?etko, ?o má nejaký potenciál na ve?ký úspech medzi pou?ívate?mi. Do kategórie praktických gadgetov sa zara?ujú aj senzory na dvere, respektíve okná. Tie spolupracujú s centrálou Mi Gateway, ktorá doká?e riadi? napríklad aj teplomer ?i pohybový senzor. V prípade týchto senzorov na okná a dvere dostane? notifikáciu, ke? zaznamenajú pohyb, ?i im mô?e? nastavi?, aby po otvorení dvier sa automaticky zapli inteligentné svetlá. Mo?ností je hne? nieko?ko, a to len za 8 ?.

Bezdrôtová klávesnica pre Xbox ovláda?

Cena: 9 ?

Roz?írenos? Xboxu vo svete alebo na Slovensku je skuto?ne markatná. Klasický ovláda? v?ak mô?e? ve?mi ?ahko vylep?i?. Máme na mysli túto bezdrôtovú klávesnicu, ktorá razom zvý?i funkcionalitu zariadenia. Vyu?i? ju mô?e? napríklad pri ?etovaní s priate?mi v multiplayeri alebo pri prezeraní videí na YouTube. Cena je taktie? skuto?ne lákavá.

zdroj fotografie: Zapals

Kúpi? bezdrôtovú klávesnicu pre Xbox ovláda? 

Dymový senzor Xiaomi

Cena: 26 ? 

zdroj fotografie: Zapals

Kúpi? dymový senzor Xiaomi

Aby si mal svoj domov dostato?ne bezpe?ný, nie je nad inteligentné senzory. K tým najdôle?itej?ím sa zara?uje aj dymový senzor od Xiaomi, ktorý v spolupráci s aplikáciou Mi Home doká?e poskytnú? komplexné zabezpe?enie vo?i po?iarom. Nestrácaj ?as a za?ni jedna? ihne?!

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
20%
Páči sa mi to
80%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]