Dnes, 28. júna, poriadala dcérska spolo?nos? ?ínskeho Xiaomi ve?kú konferenciu, kde predstavili obrovské novinky. Portfólio inteligentných zariadení MIJIA sa tak rozrástlo o ?al?ie nadupané kúsky.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Konferencia zna?ky MIJIA za?ala ?tatistikami. Hlavný predstavite? zna?ky oznámil, ?e do mája 2017 bolo po celom svete aktivovaných neuverite?ných 60 miliónov inteligentných MIIJA zariadení. V?aka tomuto ?íslu sa MIJIA stáva najvä??ou platformou inteligentných zariadení na svete! Po?et aktívnych pou?ívate?ov smart zariadení od Xiaomi rastie nielen v Ázii, ale aj Európe a Amerike. Prejdime u? k samotným novinkám.

Celé portfólio produktov zna?ky MIJIA

zdroj fotografie: MIJIA/Weibo

Doposia? najdrah?í produkt od Xiaomi ? laserový projektor

Jednou z dne?ných najvä??ích a zárove? aj najdrah?ích noviniek je Xiaomi Mi Laser Projector. S cenou 9999 ?ínskych juanov alebo 1295 ? ide o doposia? najdrah?í produkt v portfóliu Xiaomi. Oproti konkuren?ným laserovým projektorom prichádza ten od Xiaomi s priaznivou cenovkou (Sony má podobný za 2000 ?).


zdroj fotografie: Xiaomi

Xiaomi Mi Laser Projector doká?e premieta? obraz o uhloprie?ke 80 a? 150″, pri?om jeho maximálna svietivos? je 5000 luménov. Pre dosiahnutie 150″ obrazu mô?e by? projektor od steny/plátna vzdialený maximálne 50 cm. Projektor dokonca automaticky doká?e zaostri? premietaný obraz. Xiaomi Mi Laser Projector si nájde uplatnenie nielen v domácich, ale aj v men?ích profesionálnych kinách.


zdroj fotografie: Xiaomi

Objektív projektora je vyrábaný spolo?nos?ou Yorker, ktorá sa v optických technológiách pohybuje u? dlhé roky. Obraz doká?e premieta? v 4K rozlí?ení a u?i? si mô?e? aj 3D filmy. Projektor disponuje kontrastným pomerom 3000 : 1 a pre vysokú presnos? farieb bol vybavený aj ALPD 3.0 technológiou. Výrobcom udávaná ?ivotnos? je neuverite?ných 34 rokov pri 2-hodinovom dennom premietaní. Xiaomi v?ak myslelo aj na perfektný audio zá?itok, ktorý poskytnú 4 zabudované HiFi reproduktory, ale aj optický zvukový výstup SPDIF.

Celý projektor je pohá?aný ?tvorjadrovým 64-bitovým procesorom Amlogic T968, ktorého Cortex-A53 sú taktované na 1,8 GHz. Procesoru dopomáha 2 GB RAM DDR3 pamä? a pre prípadné ukladanie súborov je k dispozícii aj 16 GB internej pamäte. Prostredníkom medzi hardvérom a pou?ívate?om je opera?ný systém Android 6.0 prekrytý ?peciálne prispôsobenou nadstavbou MITV UI. ?o sa konektivity týka, k dispozícii je dual-band WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0  a USB 2.0 konektory, Ethernet port, 1 x HDMI2.0/ARC a 2 x HDMI2.0.

Ninebot Plus a Ninebot Plus Camera


zdroj fotografie: Xiaomi

Xiaomi sa u? dlh?ie anga?uje aj v oblasti men?ích elektrických prepravných prostriedkov. Elektrickú kolobe?ku a bicykel teraz dop??a nová verzia známeho segwayu Ninebot. Najnov?í Ninebot Plus v?ak nie je len takým oby?ajným segwayom. Medzi prvými na svete vo svojej kategórii prichádza s prepracovanou umelou inteligenciou, ktorá sa postupne u?í, ako na Ninebot Plus jazdí?.

Zaznamenáva rýchlos?, rovnováhu, obratnos? aj brzdenie. ?peciálny algoritmus následne tieto parametre upraví tak, aby boli ?o najvhodnej?ie pre daného pou?ívate?a. Nová verzia Ninebot Plus sa tie? vyzna?uje lep?ou stabilitou, doká?e ?ah?ie zdoláva? preká?ky ako retardér alebo výmole a priná?a aj jednoduch?ie ovládanie.


zdroj fotografie: Xiaomi

Ninebot Plus disponuje tie? vä??ími ná??apmi, vy??ím podvozkom, 11″ kolesami, výkonom 800 W, nosnos?ou 100 kg, jasnej?ím predným svetlom, dojazdom 35 km a dokonca aj úlo?ným priestorom. Predná strana dostala tie? významný upgrade v podobe smeroviek. Vodi?i oprotiidúcich vozidiel tak ?ah?ie rozoznajú, akým smerom sa chce? vyda?.


zdroj fotografie: Xiaomi

Nový segway ?a teraz doká?e aj sledova?. Sta?í aktivova? funkciu ?inteligentné sledovanie? a Ninebot Plus za?ne nasledova? tvoje kroky. Pýta? sa, ako by si toto mohol vyu?i?? Výrobca poskytol perfektný príklad ? Ninebot Plus ti napríklad mô?e odvies? men?í nákup. Novinka je dodávaná spolu s dia?kovým ovláda?om, pomocou ktorého túto aj iné funkcie aktivuje?. Cena Ninebot Plus bola stanovená na 3499 yuanov, ?o je v prepo?te necelých 453 ?.

Spolu so segwayom Ninebot Plus bola predstavená aj kamera Ninebot Plus Camera, ktorá sa upev?uje na vrch primárneho ovládacieho prvku segwayu ? medzi nohy. Kamera je vybavená 3-osovou optickou stabilizáciou, FullHD videom so 140-stup?ovým uhlom záberu a schopnos?ou v reálnom ?ase odosiela? fotky aj videá. V podstate ide o úplne rovnakú kameru, akou je vybavený aj Xiaomi Mi Drone.

MIJIA smart zubná kefka


zdroj fotografie: Xiaomi

Poslednou novinkou dne?ného d?a od MIJIA je nová elektrická zubná kefka. Samozrejme, opä? ide o inteligentné zariadenie, ktoré je mo?né prepoji? so smartfónom. Aj ke? Xiaomi u? smart zubné kefky predáva, toto je vôbec ich prvá, vlastnej výroby. Aj v?aka tomu stojí MIJIA kefka ove?a menej ako u? predávaná Soocas X3. MIJIA smart zubná kefka prichádza s certifikátom IPX7, ktorý zabezpe?uje odolnos? vo?i ?iasto?nému ponoreniu do vody. Jej dizajn ve?mi jednoduchý a uhladený. Na prednej strane obsahuje tla?idlo, ktorým sa aktivuje ultrazvukové ?istenie pri 31 000 vibráciách za minútu. V?aka tomu je efekt ?istenia zubov naozaj vysoký.


zdroj fotografie: Xiaomi

Kefka disponuje tromi re?imami ?istenia ? ?tandardný, jemný a personalizovaný. V prípade posledného z nich si pou?ívate? sám zvolí, aké ?istenie zubov bude prebieha?. Samotná hlava kefky je flexibilná aj oto?ná, aby bolo ?istenie e?te dokonalej?ie. Kefka je napájaná 700 mAh batériou, pri?om výrobca s?ubuje výdr? 18 dní. Nabíjanie prebieha prostredníctvom magnetického doku a kefku mô?e? dobi? aj cez powerbanku. Oficiálna ?ínska cena MIJIA smart zubnej kefky je 199 juanov alebo 26 ?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
33%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
50%
Mám to
17%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Kristián Hrušovský
Zakladateľ portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli či dobrým jedlom. Kontaktovať ma môžete na [email protected]