Xiaomi si vytvorilo svoje renomé aj v?aka perfektným gadgetom za nízke ceny so super kvalitou. V dne?nej nádielke kupónov si tak ur?ite príde? na svoje, ke??e tieto ceny sa len tak ?asto nevidia.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Kamera do auta

Cena: 35 ?

zdroj fotografie: Kristián Hru?ovský / FonTech

Kúpi? Xiaomi kameru do auta za 35 ?
Kupón WXIAOYI

V dne?nej dobe je bezpe?nos? na cestách skuto?ne ?asto diskutovanou témou. Aj z tohto dôvodu sú tak mnohí vodi?i nutení siahnu? po bezpe?nostných kamerách do auta. Jednu parádnu má aj Xiaomi. Doká?e nahráva? a? v 2K, respektíve praktickej?ie sa v?ak javí nahrávnie vo FullHD, no a? pri 60 fps. Objektív s clonou f/1.8 potom zabezpe?í, aby si mal kvalitné zábery aj v zhor?ených svetelných podmienkach.

zdroj fotografie: Kristián Hru?ovský / FonTech

K dispozícii v?ak má? aj aplikáciu, ktorá sa spáruje s kamerou cez WiFi a ty tak mô?e? spravova? kameru aj cez smartfón. S pou?itím kupónu WXIAOYI mô?e by? tvoja u? za 35 ?.

Bluetooth my?

Cena: 12 ?

zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? Xiaomi Bluetooth my? za 12 ?
Kupón DSPAS0005S

Druhým gadgetom, ktorý by rozhodne nemal ujs? tvojmu záujmu, je elegantná Bluetooth my?. Tá ponúka luxusný dizajn tvorený hliníkom s celkoviu hmotnos?ou 77,5 g. My?ka s tvojim po?íta?om bude komunikova? prostredníctvom bezdrôtového Bluetooth 4.0 pripojenia alebo USB modulu s rádiovou frekvenciou 2,4 GHz, pri?om sa doká?e pripoji? k dvom zariadeniam sú?asne.

zdroj fotografie: Xiaomi

O napájanie Xiaomi Mouse sa stará 3V batéria, no výrobca neuvádza jej výdr? na jedno nabitie. Xiaomi Mouse je kompatibilná s Windows 7, 8 a 10. Stá? ?a bude pritom len 12 ? s pou?itím kupónu DSPAS0005S.

Tester kvality kvetín

Cena: 9 ?

zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? Xiaomi tester kvality kvetín za 9 ?
Kupón W3850

Ak nevie?, akým gadgetom by si chcel pote?i? svoju polovi?ku, máme výborný tip. Tester kvality kvetín od Xiaomi sa vyzna?uje vlastnos?ami, v?aka ktorým bude? ma? v?dy preh?ad o tom, ako sa darí kvetinám v záhradke. Toto zariadenie doká?e v?aka rôznym senzorom monitorova? mno?stvo dopadajúceho svetla, vlhkos?, mno?stvo ?ivín v pôde ?i teplotu okolo samotnej kvetiny.

Tester jednoducho vlo?í? do zeme ved?a danej kvetiny a následne prepojí? svoj smartfón skrz Bluetooth 4.1 a ?peciálnu aplikáciu. Práve v aplikácií mô?e? pozorova? v?etky namerané hodnoty a optimalizova? tak sadbu kvetov, aby mali ?o najoptimálnej?ie prostredie. S cenou len nie?o má cez 9 ? v?aka kupónu W3850 nemusí? dlho rozmý??a? nad kúpou.

Domáca bezpe?nostná kamera

Cena: 15 ?

zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? domácu bezpe?nostnú kameru za 15 ?
Kupón DSPAC0002

Xiaomi je vo výrobe domácich bezpe?nostných kamier doslova ako ryba vo vode. Najnov?í model sa vyzna?uje moderným a kompaktným dizajnom, ktorý sadne do akejko?vek modernej domácnosti. Doká?e nahráva? vo FullHD rozlí?ení, pri?om nechýba ani no?né videnie. Aplikácia pre smartfóny ti potom poskytne mo?nos? prezera? star?ie záznamy, ?i aktivovat pohybový senzor. Za tento perfektný gadget zaplatí? len 15 ?, a to len v tom prípade, ke? pou?ije? ?peciálny kupón DSPAC0002.

Poznámka redakcie: ?lánky ozna?ené ako ?Sponzorované? a publikované autorom ?Inzercia? sú ur?ené na propagáciu aktuálnych zliav a akcií na produkty predávané ?ínskymi e-shopmi. Za predaj nezodpovedáme, len informujeme o akcii.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Inzercia
Sponzorované články.