Xiaomi je suverénne jeden z najvä??ích a najlep?ích producentov spotrebnej elektroniky na svete. U? to nie je len ?ínsky trh a vývoz zariadení do celého sveta zabezpe?il gigantovi fantastické renomé. Neverí?? Potom si naozaj dobre pre?ítaj o tejto trojici produktov, ktorá je skuto?ne ?pi?ka priemyslu, av?ak stoja len pár ?drobných?. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Xiaomi Mi Notebook Air 13

Cena: 587 ?

xiaomizdroj fotografie: Kristián Hru?ovský / FonTech

Kúpi? Xiaomi Mi Notebook Air 13 za 587 ?

13,3″ verzia Xiaomi Mi Notebook Air ponúka slu?ný Intel Core i5-6200U procesor s taktom a? 2,7 GHz, ktorému dopomáha 8 GB DDR4 RAM pamä?, 256 GB SSD disk a grafická karta NVIDIA GeForce 940MX s 1 GB pamä?ou. Notebook sa mô?e pochváli? FullHD IPS displejom s perfektnými pozorovacími uhlami a sýtymi farbami. V?etko hardvér je zabalený do tenkej a ?ahkej kon?trukcie, ktorá svojím dizajnom mierne pripomína konkuren?né notebooky z Ameriky.

zdroj fotografie: Kristián Hru?ovský / FonTech

Pre dokonalý hudobný zá?itok je k dispozícii Dolby Digital Premium Audio a duálne AKG reproduktory. Viac sa o prvom Xiaomi notebooku do?íta? v na?ej podrobnej recenzii. Aktuálna cena 587 ? za tento skvelý notebook je teda historicky najni??ia a mô?e? si ho dokonca kúpi? lacnej?ie ako domáci ?í?ania. Musí? v?ak ráta? aj s prípadnou platbou DPH, ktorá v tomto prípade ?iní 117 ?.

Huami Amazfit

Cena: 95 ?

zdroj fotografie: tjfer

Kúpi? Huami Amazfit v ?iernom prevední za 95 ?

Názov Huami ti mo?no známy nie je, no ich produkty patria medzi tie najpopulárnej?ie. Toto je toti?to výrobca známych fitness náramkov Mi Band a Mi Band 2, ktoré pod sebou predáva ?ínske Xiaomi. Spolo?nosti spolupracujú aj na?alej a u? nejaký ten piatok predávajú aj plnohodnotné smartwatch. Inteligentné hodinky Huami Amazfit zaujmú u? na prvý poh?ad svojím dizajnom, v?aka ktorému sú vhodné nielen pre ?portovcov, ale aj ako elegantný doplnok pre ka?dodenné pou?ívanie. V?etky informácie doká?u hodinky zobrazova? na okrúhlom displeji ve?kom 1,34″ s rozlí?ením 320 x 300 pixelov. Odolnos? vo?i prípadným ?krabancom dosiahol výrobca pou?itím rámu z keramického skla.

zdroj fotografie: tjfer

Samozrejmos?ou je aj 22 mm ?iroký gumený náramok, no ten si v prípade potreby mô?e? jednoducho vymeni? za akýko?vek iný. Výpo?tové procesy má na staros? dvojjadrový procesor s pracovnou frekvenciou 1,2 GHz. Ten spolupracuje s opera?nou pamä?ou RAM, ktorej ve?kos? dosahuje 512 MB. Be?ci si rozhodne zamilujú GPS systém s ur?ovaním polohy v reálnom ?ase. Celý hardvér pohá?a batéria s kapacitou 280 mAh a výdr?ou a? 5 dní. Tvoje mô?u by? u? za 95 ?, no musí? sa poponáh?a?, ke??e akcia kon?í u? o 3 dni.

Kamera do auta druhej generácie

Cena: 48 ?

zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? ?pi?kovú kameru do auta

Xiaomi je známe aj svojou aktivitu v segmente bezpe?nostných kamier do áut. Z radov ?ínskeho giganta tak vy?lo hne? nieko?ko modelov a ani tento najnov?í rozhodne nezaostáva za vysokým ?tandardom. U? na prvý poh?ad zaujme krásny dizajn tvorený kombináciou zlato-?iernych elementov. Prioritou je v?ak záznam, ktorý doká?e táto kamera produkova? vo FullHD rozlí?ení, s clonou f/1.8 a v 160-stup?ovom uhle v?aka sníma?u Sony IMX323.

zdroj fotografie: Xiaomi

Na zadnej strane potom nájde? 3-palcový displej, cez ktorý uvidí? aktuálne nahrávaný obraz a vie? si taktie? nastavi? rôzne aspekty kamery. K dispozícii je ale aj WiFi a príslu?ná aplikácia. Táto skvelá výbava ?a pritom nebude stá? celý majland a z pe?a?enky bude musie? vytiahnu? len 48 ?. Opä? ale platí, ?e akcia kon?í u? o 3 dni.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
83%
Páči sa mi to
17%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]