Nie je to tak dávno, ?o sme ?a informovali o tom, ?e Xiaomi sa pripravuje 26. júla ukáza? zbrusu nový smartfón Mi5 X. Okrem nich v?ak na rados? v?etkých fanú?ikov Xiaomi predstaví v poradí u? 9-tu verziu svojej ob?úbenej nadstavby MIUI. Tá prinesie nieko?ko nových funkcií, pri?om niektoré z nich poznáme u? teraz, pred predstavením.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Multitasking s rozdelenou obrazovkou

Áno, aj táto skvelá funkcia sa kone?ne dostane do nového MIUI 9. Táto funkcia bola predstavená u? s príchodom Androidu 7.0 Nougat, no z nejakého dôvodu a? doteraz v MIUI absentovala. Spolo?nos? túto funkciu u? implementovala do modelu Mi Max 2 a pred nieko?kými d?ami ju dostalo aj najnov?ie Xiaomi Mi6.

zdroj fotografie: Miuios.cz

Nakoniec sa ale fanú?ikovia Xiaomi po zd?havom naliehaní kone?ne do?kali. V sú?asnosti Xiaomi oficiálne funkciu multitaskingu s rozdelenou obrazovkou potvrdilo pre smartfóny Mi 6, Mi MIX, Mi Note 2, Mi Max, Mi Max 2, Mi 5, Redmi Note 4X. ?al?ie smartfóny s touto novinkou budú odhalené a? po oficiálnom predstavení MIUI 9.

Nové skratky na uzamknutej obrazovke

MIUI 9 prinesie aj nové skratky na uzamknutej obrazovke. Tie si pou?ívate? vie zobrazi? potiahnutím prsta doprava. V sú?asnosti mô?eme vidie?, ?e budú k dispozícii skratky pre funkcie Mi Home, Mi Remote, Mi Pay, Transport Card a taktie? skratka pre zadné LED svetlo. Postupom ?asu pribudnú nové a dúfajme, ?e tieto skratky sa budú da? prispôsobi?, nako?ko nie v?etky budú pou?ite?né mimo domáceho Ázijského trhu.

zdroj fotografie: miui.comNové témy

Práve témy boli jednou z mnohých funkcií, v?aka ktorým si MIUI nadstavbu za?úbili mnohí fanú?ikovia po celom svete. Xiaomi preto v novej verzii MIUI 9 na témy nezanevrelo a ukázalo trojicu nových tém. Tie budú sú?as?ou vstavanej MIUI aplikácie a nájde? ich pod názvom Cool Black, No Boundary a Color Fantasy. Pod?a oficiálneho MIUI fóra tieto názvy mo?no e?te nie sú kone?né, no to nemení fakt, ?e vyzerajú ú?asne! Ur?ite stojí za zmienku aj to, ?e Xiaomi odstránilo ?títky a text pod ikonkami v spodnej li?te, aby sa tak dosiahol ?istej?í vzh?ad domácej obrazovky.

1. Základná téma

zdroj fotografie: miui.com

2. Cool Black

zdroj fotografie: miui.com

3. No Boundary

zdroj fotografie: miui.com

4. Color Fantasy

zdroj fotografie: miui.com

Lep?ia optimalizácia a výdr? batérie

Azda najvä??ou novinkou MIUI 9, ktorú síce nebude fyzicky vidno, je práve vylep?ená optimalizácia. Vývojári spolo?nosti poriadne zapracovali aj na jadre samotného systému, v?aka ?omu sa do?káme e?te rýchlej?ieho a plynulej?ieho systému. Práve optimalizácia je tým najvä??ím plusom systému MIUI. Vylep?ená bude nielen rýchlos?, ale aj výdr? batérie. Jednozna?ne sa tak máme na ?o te?i?.

zdroj fotografie: MIUI

Kúpi? Xiaomi Redmi Note 4X s 3 GB RAM za 98 ?
Z?avový kupón FONTECH

Xiaomi plánuje aktualizácie na novú verziu MIUI 9 vypú??a? postupne. Medzi prvými smartfónmi, ktorých majitelia sa budú te?i? z nového MIUI budú Mi 6, Redmi Note 4 (Snapdragon 625) / Redmi Note 4X. Hne? potom budú nasledova? ?al?ie populárne a nedávno vydané smartfóny ?ínskeho giganta. Nám u? teda nezostáva ni? iné ako e?te chví?u ?aka?. Te?í? sa na tieto novinky v MIUI 9?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
56%
Páči sa mi to
38%
Chcem to
6%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.