Si milovníkom modelov ?elezníc a miniatúrnych meste?iek? V Hamburgu sa nachádza najvä??í model ?elezníc na svete ?Miniatur Wunderland?. Pri poh?ade na? zaplesá nejedno detské srdce ?i oko milovníkov mini modelov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Miniatur Wunderland okrem toho, ?e je najvä??ím modelom ?elezníc na svete, je aj tým najroztomilej?ím a najpodrobnej?ím miniatúrnym modelom, ktoré si mohol vidie?. Navy?e má aj vychytávku, ktorou sa nemô?e pochváli? ?iadna iná stavebnica. Spolo?nos? Google minulý rok postavila miniatúrnu verziu svojho vozidla Street View, aby zachytila zábery krajiny Wunderland. Vyu?itím mno?stva malých kamier mô?e? skuto?ne vidie? v?etky rôzne oblasti Wunderlandu aj na Google Street View.

Google spojil svoje sily so spolo?nos?ou Ubilabs a spolo?ne tak s vyu?itím ich mapovacieho softvéru zachytili roz?ahlý svet Wunderland.


zdroj fotografie: Google

Mini model Street View autí?ka, bohu?ia?, kvôli svojej ve?kosti neobsahuje ?iadnu kameru. Google a Ubilabs preto vyrobili malé mini kamery, ktorými zmapovali celý svet Wunderland.


zdroj fotografie: Google

Tieto mini kamery zmapovali uli?ky a ?eleznice celého modelu. O tom, ?e Wunderland je skuto?né najvä??ím modelom sved?í aj to, ?e celý mini svet má dokopy takmer 13 km ciest a ?elezni?ných tratí.

zdroj fotografie: Google

V?etky trate spájajú jednotlivé oblasti Wunderlandu, ktoré reprezentujú niektoré z najznámej?ích miest celého sveta.


zdroj fotografie: Google

Google autí?ko za?ína svoju cestu pri replike slávneho zámku Neuschwanstein v Bavorsku.


zdroj fotografie: Google

Detaily sú jednoducho úchvatné.


zdroj fotografie: Google

Autí?ko na svojej ceste nav?tívi aj oslavu Oktoberfestu. Celkovo obsahuje Wunderland a? 200 000 ru?ne ma?ovaných obyvate?ov.


zdroj fotografie: Google

Na potulkách mô?e? vidie? aj lunapark známy zo stredného Nemecka.


zdroj fotografie: Google

Takto vyzerá poh?ad na lunapark z perspektívy mini Street View autí?ka.


zdroj fotografie: Google

Táto ?as? modelu je malá verzia Las Vegas v Nevade.

zdroj fotografie: Google

Meste?ko obsahuje mno?stvo svetielkujúcich áut a obyvate?ov, ktorí naozaj hazardujú!


zdroj fotografie: Google

Milióny svetiel a miniatúrne sochy z celého sveta? Pravé Las Vegas.


zdroj fotografie: Google

?o neodmyslite?ne nasleduje za Las Vegas? Áno, Grand Canyon.


zdroj fotografie: Google

Z Grand Canyonu vlakom cez ?vaj?iarsko a? do…


zdroj fotografie: Google

…Hamburgu. Toto Nemecké meste?ko má obrovskú vlakovú stanicu, mohutné mrakodrapy a dokonca aj vodnú cestu pre mini lode.


zdroj fotografie: Google

Mno?stvo obyvate?ov a detailov vlakovej stanice vyrá?a dych.


zdroj fotografie: Google

Model má dokonca aj plne funk?né letisko s príletmi a odletmi.


zdroj fotografie: Google

Lietadlá dokonca aj vzlietajú.


zdroj fotografie: Google

A zmiznú za ?oponou? mra?ien.


zdroj fotografie: Google

?o by to bol za výlet do Hamburgu bez náv?tevy koncertu Dj-a Boba?


zdroj fotografie: Google

21 000 fanú?ikov si u?íva hudbu a atmosféru koncertu.


zdroj fotografie: Google

Nebaví ?a u? hluk ve?komesta? Zájdi si na ly?ova?ku do Álp.


zdroj fotografie: Google

A nakoniec fiktívne meste?ko Knuffingen.


zdroj fotografie: Google

V tomto meste?ku mô?e? dokonca vidie? ako polícia a po?iarnici hasia ohe?, ?i vidie? ?udí tankova? palivá na benzínke, ktorá zobrazuje skuto?né ceny palív v Hamburgu.


zdroj fotografie: Google

Pre?o si neodsko?i? na futbalový zápas?


zdroj fotografie: Google

Je to skuto?ne prekrásny, prepracovaný a hlavne obrovský výtvor. Ak chce? prebáda? celý model sám, mô?e? tak urobi? tu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
71%
Chcem to
29%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.