Elektrické autá sú v sú?asnosti ?oraz populárnej?ie. Úplne novú éru automobilov s nulovými emisiami na?tartovala známa Tesla, ktorej chce konkurova? ve?mi mladý americký startup Lucid Motors zalo?ený jedným z bývalých hlavných pracovníkov Tesly.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

S Lucid Motors a ich prvým elektrickým automobilom Lucid Air sme sa stretli u? na CES 2017 za?iatkom januára. Vtedy nám v?ak novo vzniknutý startup ukázal len prvý prototyp automobilu a zverejnil len informáciu o výkone. Po pribli?ne dvoch mesiacoch sa Lucid Motors s vývojom Air posunuli o nieko?ko levelov ?alej a verejnosti tak oznamujú aj detailnej?ie informácie.

Lucid AirZdroj fotografie: Lucid Motors

Lucid Air príde na trh v dvoch verziách s rozdielnym výkonom elektrického motora, a teda aj odli?nými cenami. ?Lacnej?í? model bude stá? 52 500 americký dolárov, pri?om jeho elektrický motor s pohonom zadných kolies bude dosahova? výkon 400 konských síl. Ka?dý jeden kô? bude napájaný výkonnými batériami vyrábanými Samsungom, ktoré poskytnú dojazd slu?ných 240 mí?, ?o je pribli?ne 385 km. Pre porovnanie, Tesla Model S vo verzii 75 má dojazd len o 14 km dlh?í, no stojí o takmer 18 000 dolárov viac. Aj ke? Lucid Air ur?ite nebude auto pre masy, v porovnaní s Teslou vychádza cenovo výhodnej?ie.


Zdroj fotografie: Lucid Motors

Lucid Air v?ak nebude Tesle konkurova? len dojazdom a cenou, ale aj schopnos?ami pre autonómne riadenie. To bude mo?né v?aka ?pi?kovému hardvéru, medzi ktorým nájdeme radar, nieko?ko kamier, ale aj LIDAR, ?o je zariadenie merajúce vzdialenos? za pomoci laserového lú?u. Touto technológiou sa Tesla chváli? nemô?e. Zatia? v?ak nie je presne známe, aké v?etky autonómne funkcie Lucid Air ponúkne, a tak je na porovnávanie s Teslou priskoro.


Zdroj fotografie: Lucid Motors

?o sa ostatnej výbavy Lucid Air týka, sú?as?ou budú aj samo-nastavite?né LED svetlomety ?i audio systém zlo?ený z 10-tich reproduktorov. Za príplatok ti v?ak výrobca do auta namontuje e?te vymakanej?ie audio s 29 reproduktormi a aktívnym potla?ením ?umu. Ke? u? je re? o príplatkoch, Lucid si pre záujemcov pripravilo aj výkonnej?ie batérie s dojazdom 505 km (315 mí?) a a? 640 km (400 mí?). V ponuke bude aj model s neskuto?ným 1000-ko?ovým elektrickým motorom. Cena tohto modelu sa má vy?plha? nad 100 tisíc dolárov. Výroba Lucid Air by mala naplno od?tartova? v roku 2018, pri?om spolo?nos? plánuje doda? 10 000 kusov za prvých 12 mesiacov výroby.


Zdroj fotografie: Lucid Motors


Zdroj fotografie: Lucid Motors


Zdroj fotografie: Lucid Motors

Lucid AirZdroj fotografie: Lucid Motors

Lucid AirZdroj fotografie: Lucid Motors


Zdroj fotografie: Lucid Motors


Zdroj fotografie: Lucid Motors

Lucid AirZdroj fotografie: Lucid Motors


Zdroj fotografie: Lucid Motors


Zdroj fotografie: Lucid Motors

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
20%
Páči sa mi to
52%
Chcem to
26%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Kristián Hrušovský
Zakladateľ portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli či dobrým jedlom. Kontaktovať ma môžete na [email protected]