?ínske Xiaomi poznáme ako spolo?nos?, ktorá doká?e zákazníkovi ponúknu? kvalitné smartfóny za ve?mi lákavé ceny. V jeho domovskej krajine sa v?ak nachádza viacero výrobcov, ktorí mu svojimi zariadeniami ?liapu na päty. Medzi nich patrí spolo?nos? Leagoo, ktorá modelom T5 tromfla najlacnej?í Xiaomi smartfón so 4 GB RAM a 64 GB ROM.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Výrobcovia smartfónov v posledných rokoch dokázali prinies? na trh modely, ktoré mnohých zaujali nielen svojou kvalitnou výbavou, ale najmä cenou. Tá je oproti ich ?ne?ínskym? konkurentom pre zákazníka omnoho prijate?nej?ia, no teraz sa u? aj tieto spolo?nosti sna?ia jedna druhú ?oraz viac prekonáva?.

Redmi 4X bol pokorený

Xiaomi stále patrí medzi popredných výrobcov ?ínskych smartfónov, no na mu?ku si ho zobralo tamoj?ie Leagoo, ktoré prinieslo najnov?í model Leagoo T5. Ten v útrobách skrýva ve?kú 4 GB opera?nú RAM pamä? v kombinácii so 64 GB interným úlo?iskom. Takúto kombináciu má v jednom zo svojich najlacnej?ích smartfónov aj Xiaomi, konkrétne Redmi 4X, no nová T5-ka od Leagoo ho teraz pokorila svojou nízkou cenou.

Leagoo T5zdroj fotografie: Leagoo

Výbava, ktorá rozhodne zaujme

Za neodolate?nú sumu priná?a Leagoo T5 zákazníkovi nádherný 5,5″ FullHD IPS displej s hustotou pixelov a? 400 ppi. Ten svoje farby nestráca ani pri 178° pozorovacom uhle. Okrem toho priná?a skvelý vizuálny zá?itok a parádny dynamický rozsah farieb v?aka technológii od spolo?nosti Sharp. Pre e?te vä??iu dokonalos? sú jeho hrany po okrajoch zaoblené v 2,5D tvare.

Leagoo T5zdroj fotografie: Leagoo

Pod ním u? ale nájdeme sníma? odtla?kov prstov vyrobený z keramiky, ktorý prístup do systému zabezpe?í u? za 0,1 sekundy. V?aka funkcii Smart Touch doká?e dokonale rozozna? ka?dý odtla?ok prsta pou?ívate?a. Tieto pozitívne vlastnosti pokra?ujú aj pri sníma?och fotoaparátov. Selfie sníma? o ve?kosti 1/3.06″ nad obrazovkou nesie a? 13 MPx rozlí?enie, pri?om mu nechýba clona f/2.0.

Leagoo T5zdroj fotografie: Leagoo

Ve?kos? pixelov dosahuje iba 1,12 µm, pri?om ?svojky? budú e?te dokonalej?ie v?aka ?irokému uhlu záberu 77,9° a softvérovým úpravám pomocou Selfie Softlight. Mnohých v?ak skôr zaujme duálny fotoaparát na zadnej stene, ktorý priná?a dva sníma?e s rozlí?ením 13+5 MPx a clonou f/2.0. V?aka rýchlemu 0,1 sekundovému zaostreniu tak Leagoo T5 doká?e zachyti? ka?dý moment vo vysokej kvalite. Jeho schopnosti za konkurenciou nezaostávajú ani v hor?ích svetelných podmienkach, kde mu pomáha prisvet?ovacia LED dióda.


zdroj fotografie: Leagoo

Po?me sa ale pozrie?, ?o tento ?ínsky konkurent pre Xiaomi skrýva pod kapotou. V prvom rade je to osemjadrový procesor MediaTek MT6750T s taktom 1,5 GHz dostatkom výkonu, ktorý zabezpe?uje aj grafický akcelerátor Mali-T860. Kvalitný multitasking T5-ka dosahuje tie? v?aka spomínanej 4 GB opera?nej pamäti RAM od Samsungu. Touto kombináciou doká?e poskytnú? slu?ný výkon aj pri náro?nej?ích operáciách, tak?e za protivníkmi v nijakom smere nezaostáva. Napájanie zabezpe?uje 3000 mAh batéria, ktorú je mo?né dobi? ove?a rýchlej?ie v?aka rýchlemu nabíjaniu Vcharge.


zdroj fotografie: Leagoo

Nechýba ani poriadna konektivita

To platí aj pre stránku konektivity, kde priná?a poriadne nadupanú výbavu. Za zmienku stojí rýchly LTE modul Cat.6, ktorý umo?ní dosiahnu? rýchlos? s?ahovania a? 300 Mbps a podporuje tie? technológiu VoLTE. V?aka podpore LTE pásma B20 (800 MHz) si pou?ívate? u?ije volania s kri?tá?ovo ?istým hlasom aj rýchly mobilný internet kdeko?vek v Európe. Výrobca v?ak, samozrejme, nezabudol ani na bezdrôtové Wi-Fi pripojenie v ?tandarde 802.11b/g/n, GPS modul ?i Bluetooth vo verzii 4.0.

Leagoo T5zdroj fotografie: Leagoo

Najlacnej?í smartfón so 4 GB RAM a 64 GB pamä?ou na trhu

Aby toho nebolo málo, tak teraz sa záujemcom naskytá jedine?ná príle?itos? získa? Leagoo T5 v skvelej z?ave. Po?as akcie od 17. júla a? do 23. júla si smartfón Leagoo T5 mô?e zákazník uchmatnú? v predpredaji len za 115 ?. Za takúto cenu je k dispozícii len 100 kusov denne, a to v?aka kupónu bgt520. Neskôr bude k dispozícii za stále skvelých 133 ? bez obmedzeného po?tu kusov.

Predobjedna? Leagoo T5 so 4 GB RAM/64 GB ROM za 115 ?
Z?avový kupón bgt520

Spolo?nos? si navy?e pripravila prekvapenie v podobe dar?ekového balenia, ktoré obsahuje slúchadlá a ochranný kryt. Po uvedení do predaja sa v?ak maloobchodná cena zdvihne na 176 ?, tak?e s nákupom dlho ne?akaj. Ve? Leagoo T5 má pou?ívate?ovi skuto?ne ?o ponúknu?, a to dokonca za e?te ni??iu sumu ako jeho konkurent od Xiaomi. Pri dodaní ale treba po?íta? aj s prípadnými poplatkami DPH vo vý?ke 20 % z ceny smartfónu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
25%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
25%
Neznášam to
0%
O autorovi
Inzercia
Sponzorované články.