Projektory pre domácnosti nie sú na Slovensku a? tak roz?írené, av?ak ponúkajú zaujímavú alternatívu k televízorom. Svoje o tom vie aj Xiaomi a jeho partnerská spolo?nos? XGIMI, ktorá sa ?pecializuje na výrobu kvalitných projektorov pre domácnosti a firmy.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Xiaomi u? dávno nie je len výrobcom kvalitných smartfónov a v portfóliu nájdeme naozaj rôzne produkty. Tie, o ktorých si zrejme nevedel, sú práve projektory. A nie sú hocijaké. Xiaomi v spolupráci s XGIMI predáva projektory tej najvy??ej úrovne. Ve?, presved? sa sám.

XGIMI H1

zdroj fotografie: XGIMI

XGIMI H1 je najpokro?ilej?í projektor tohto výrobcu. Srdcom projektora je vysokovýkonná bezúdr?bová LED lampa so ?ivotnos?ou 30 000 hodín, ktorá ponúka svietivos? a? 900 lumenov a kontrast 10000:1. V?aka vysokej svietivosti je mo?né premieta? obraz s uhloprie?kou a? 300″. ?pecialitou je pripojenie pomocou Wi-Fi (AirPlay, Miracast, DLNA), integrovaný Android 5.1.1 a tie? premietanie 3D obrazu v?aka systému aktívnej uzávierky.

zdroj fotografie: XGIMI

Kúpi? projektor XGIMI H1

Výkon dodáva ?ipset Mstar 6A928 so 4 jadrami Cortex-A17 a taktom 1,75 GHz. V praxi doká?e dekódova? UltraHD obraz a? pri 60 fps. Výsledný obraz má FullHD rozlí?enie a projektor doká?e vyrovna? horizontálne skreslenie +- 30° a vertikálne skreslenie v rozsahu -+ 35°. Projektor podporuje vstup s USB 2.0, USB 3.0, 2x HDMI 2.0 a Ethernet. Ovládanie je mo?né pomocou smartfónu alebo ?týlového dia?kového Bluetooth ovláda?a. Výbava zah??a aj výkonné reproduktory od spolo?nosti Harman/Kardon. Cena tohto elitného projektora sa pohybuje od 727 ? po 793 ? v závislosti od po?tu pribalených 3D okuliarov.

zdroj fotografie: XGIMI

XGIMI Z4 Aurora

zdroj fotografie: XGIMI

Kúpi? projektor XGIMI Z4 Aurora za 545 ?

Lacnej?ou variantou ku H1 je projektor XGIMI Z4. Aurora prichádza s o nie?o slab?ou lampou ako projektor H1 s výkonom 600 Lumenov. To sa prejavilo aj zní?ením kontrastu na 5000:1 a projektor má aj ni??ie rozlí?enie (1280 x 800). Namiesto toho ponúka ove?a ten?ie telo s rozmermi 20 cm x 20 cm x 5 cm a hmotnos?ou iba 1,2 kg. Ovládanie prebieha pomocou smarfónu, dia?kového Bluetooth ovláda?a a ?peciálneho ?ierneho disku na vrchnej strane zariadenia.

zdroj fotografií: XGIMI

Po?as sledovania filmového maratónu ?a nebude svojou prevádzkou tento projektor ur?ite vyru?ova?, nako?ko chladiaci systém je extrémne tichý a celková hlu?nos? nepresiahne 30 dB. Vo vnútri projektora pracuje 4 jadrový ?ipset MStar 6A928 s taktom 1,5 GHz. Ten má k dispozícii 2 GB pamäte RAM a 16 GB interného eMMC úlo?iska. Ako pri XGIMI H1, tak ani tu nechyba podpora 3D. Model Z4 Aurora je zárove? ove?a cenovo dostupnej?í a bude ?a stá? 545 ?.

zdroj fotografie: XGIMI

Existuje tie? model XGIMI Z4X, ktorý ponúka identické vlastnosti v bielom farebnom prevedení a lampou so svietivos?ou 580 lumenov a o 26 ? ni??ou cenou.

Kúpi? projektor XGIMI Z4X za 519 ?

zdroj fotografie: XGIMI

XGIMI Z4 Air

zdroj fotografie: XGIMI

Nenechaj sa zmias? ozna?ením Z4. Z4 Air je výrazne odli?nej?í ne? Z4 Aurora. V prvom rade je men?í a ?ah?í. Ako si si mohol v?imnú? pod?a fotografie, je ve?ký asi ako ruka. Jeho konkrétne rozmery sú 114 mm x 214 mm x 24 mm a hmotnos? 650 g. To ho predur?uje ako super prenosný projektor, ktorý mô?e? dokonca pou?íva? 2,5 hodiny na vstavanú batériu. V prípade ECO re?imu a? 5 hodín. Tento malý projektor ti tak pomô?e vytvori?  obraz s rozlí?ením 1280 x 700 pixelov o uhloprie?ke a? 180-palcov kdeko?vek si to bude? ?ela?.

zdroj fotografie: XGIMI

Pohon zabezpe?uje ?ipset MStar 6A628, 1 GB pamäte RAM a 16 GB internetového úlo?iska. Fungovanie mimo elektrickej siete má na starosti 13 600 mAh batéria. Projektor mô?e v prípade potreby slú?i? aj ako power banka pre smartfón. Ak h?adá? prenosného spolo?níka na cesty, tento projektor je ur?ite tou správnou vo?bou. Slu?ná je aj jeho cena, 378 ? a? 414 ?,pod?a toho, aké príslu?enstvo si vyberie?.

Kúpi? prenosný projektor XGIMI Z4 Air

zdroj fotografie: XGIMI

XGIMI CC

zdroj fotografie: XGIMI

Pri prenosných projektoroch e?te ostaneme. ?al?ím z nich je XGIMI CC, ktorý vznikol v spolupráci so spolo?nos?ou JBL, ktorá je známa ako výrobca ?pi?kovej zvukotechniky. V?aka nej obsahuje tento projektor a? nieko?ko reproduktorov, ktoré sa postarajú o kvalitné podanie stereo zvuku i v priestore. Celý projektor je v tvare kocky s rozmermi 138 mm x 135 mm x 119 mm a hmotnos?ou 1,6 kg. Pre ?ah?ie prená?anie je pridaný praktický reme?. Pou?itá LED lampa má 350 Lumenov a ponúka tak kontrastný pomer 5000:1. Výsledné rozlí?enie obrazu je 1280 x 720 pixelov.

zdroj fotografií: XGIMI

V jeho vnútri sa nachádza 64 bitový ?ipset MStar 6A638, ktorému asistuje 1 GB pamäte RAM a 16 GB interného úlo?iska. Vybavený je a? 20 000 mAh batériou, ktorá by mala dodáva? dostatok pre viac ne? 2 hodiny premietania. Ani v tomto prípade nechýba podpora 3D obrazu v?aka pou?itiu ?peciálnych 3D okuliarov a ovládania pomocou Bluetooth dia?kového ovláda?a, ktorý vie? nahradi? aj svojim smarfónom. XGIMI CC mô?e by? tvoj od 455 a? po 482 ? pod?a prítomnosti 3D okuliarov.

Kúpi? projektor XGIMI CC

zdroj fotografií: Aliexpres

V?etky z týchto vy??ie uvedených projektorov sú vybavené opera?ným systémom Android s grafickou nadstavbou GMUI. GMUI si bez problémov poradí s be?nými formátmi súborov, dokonca aj kancelárskych aplikácií. Okrem projektora XGIMI CC je v?ade prelo?ená aj do anglického jazyka. Podporujú tie? zrkadlenie tvojej obrazovky smarfónu, notebooku, MacBooku bezdrôtovo pomocou WiFi pripojenia a technológií AirPlay, Miracast a DLNA.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
17%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
33%
O autorovi
Juraj Vasek
Som študent Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Venujem sa výrobe programov a webových stránok. Vlastnil som mobily ako iNew V3, Doogee DG550 a UMI Zero, Elephone P9000 a veľa ďalších. Aktuálne používam Xiaomi Mi5. V prípade akýchkoľvek otázok sa ma nebojte kontaktovať na [email protected]