Ak práve ty patrí? k tým ?u?om, ktorí preferujú men?í displej telefónu, tento ?lánok je práve pre teba. Vybrali sme 6 najlep?ích kompaktných smartfónov v tomto roku.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pri sú?asnom trende smartfónov s displejmi 5 palcov a viac u? mô?eme pova?ova? za kompaktný smartfón také zariadenie, ktoré má ve?kos? uhloprie?ky práve do 5 palcov. No aj takýchto kúskov je na aktuálnom trhu ve?mi málo. Obzvlá?? tých, ktoré poskytujú majite?ovi aj dostato?ný výkon. I napriek zna?nému nedostatku kvalitných kompaktných smartfónov na trhu máme e?te stále z ?oho vybera?.

1. Apple iPhone 7/ iPhone 6s/ iPhone SE

Spolo?nos? Apple si ako jedna z mála dr?í stále miesto na poli kompaktných zariadení. Do tejto kategórie asi najlep?ie zapadá iPhone SE so 4-palcovou obrazovkou, ale miesto tu ur?ite má aj 4.7 palcová „sedmi?ka“ a 6-eska. Výrobcovia nedávno pri modeli SE nastavili pamä? v základnej verzii na 32 GB a pre tých, ktorí jej potrebujú skuto?ne ve?a, je tu aj verzia so 128 GB vnútornej pamäte. Z tejto trojice je iPhone SE aj cenovo najdostupnej?í, kúpi? ho za pribli?ne 350 ?. Za 419 ? mô?e? ma? iPhone 6S, ktorý má 4.7-palcový displej a podporu 4K videa. Ak ti ani toto nesta?í a má? e?te pár eur navy?e, tak za cca 630 ? kúpi? najnov?í model, iPhone 7, s vylep?enou batériou, kamerou a najlep?ím procesorom v Apple smartfóne.

Zdroj fotografie: Apple

Cena iPhone SE

Cena iPhone 6S

Cena iPhone 7

2. Google Pixel

Google Pixel má síce displej o ve?kosti 5-palcov, ktorý u? nie je tak kompaktný ako telefóny od Apple. Av?ak, ide o ?pi?kové zariadenie a ur?ite si zaslú?i svoje miesto v tomto rebrí?ku. Google Pixel je toti?to Android smartfón, na ktorom be?í tento OS asi najlep?ie spomedzi v?etkých Android zariadení. Smartfón z dielne tohto technologického giganta má taktie? vynikajúci fotoaparát, ktorý v kombinácii s bezkonkuren?nou optimalizáciou systému robí z Google Pixel najlep?iu vo?bu, pokia? h?adá? kompaktnej?ie zariadenie s Androidom. Azda jedinou nevýhodou Google Pixel je jeho vy??ia cenovka, ktorá sa na Slovensku pohybuje na úrovni 850 ?.

Cena Google Pixel

Zdroj fotografie: Google

3. Samsung Galaxy A3 (2017)

Aj spolo?nos? Samsung má na trhu s kompaktnými smartfónmi jedného svojho zástupcu. Galaxy A3 2017 ponúka 4.7-palcový displej, ktorý je umiestnený v nádhernom tele z kovu a skla, taktie? ponúka odolnos? vo?i vode a na nabíjanie poslú?i USB Type-C konektor. Ak teda h?adá? zariadenie so 4.7-palcovým displejom a Androidom, siahni po Galaxy A3, ktorý ?a vyjde na pribli?ne 245 ?.

Cena Samsung Galaxy A3 2017

Zdroj fotografie: Samsung

4. Xiaomi Redmi 4 Pro

Za kompaktný smartfón mô?eme ozna?i? aj Xiaomi Redmi 4 Pro, ktoré jednozna?ne pote?í tvoju pe?a?enku. Redmi 4 Pro má displej ve?ký 5-palcov, ktorý je napájaný aj ve?kou batériou s kapacitou a? 4100 mAh. Vä??ia batéria síce pridáva na vy??ej hrúbke, no za to o?arí svojou výdr?ou. Medzi ?al?ou hardvérovou výbavou nájdeme aj úsporný, no pritom dostato?ne výkonný Snapdragon 625, 3 GB RAM ?i perfektne optimalizovaný systém MIUI. Aktuálna cena 137 ? robí z neho hotový bestseller.

Cena Xiaomi Redmi 4 Pro

Zdroj fotografie: Dávid Igaz/FonTech

5. ZUK Z2

Medzi smartfóny s displejom o ve?kosti maximálne 5-palcov jednodzna?ne patrí aj ZUK Z2. V sú?asnosti sa jedná o vôbec najlacnej?í smartfón s výkonným procesorom Snapdragon 820. Za cenu 192 ? (kupón CICWEBFE) priamo z Európy v?ak ponúka napríklad aj 4 GB RAM, sníma? odtla?kov prstov, sklenenú kon?trukciu ?i rýchly systém.

Cena ZUK Z2 v Európe

A ?o ty? Preferuje? smartfóny s displejmi nad alebo pod 5 palcov?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
8%
Páči sa mi to
69%
Chcem to
8%
Mám to
8%
Nepáči sa mi to
8%
Neznášam to
0%
O autorovi
Mário Šimovič
Som mladý chalan, predovšetkým sa venujem aplikovanej informatike a programovaniu, ale taktiež sa zaujímam o technické novinky zo sveta a hudbu. Takisto rád skúšam nové zariadenia a značky z čínskeho trhu.