Príli? ?asté pozeranie na GPS a zmena poh?adu na displej smartfónu a spä? na cestu doká?e po?as jazdy zbyto?ne odvies? pozornos? vodi?a od dopravnej situácie.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Vä??ina dne?ných GPS navigácií do smartfónov ponúka zaujímavú funkciu, takzvaný Head Up Display, alebo skrátene HUD. V praxi to znamená, ?e sa na displeji zobrazia iba najdôle?itej?ie informácie na podklade s dobrým kontrastom. Následne by sa mal mobil polo?i? pod ?elné sklo, na ktorom sa v noci svetlo z displeja odrá?a ako od zrkadla. Vzniká futuristický efekt ?elného skla, ako pozná? zo sci-fi filmov, kde sa na ?elnom skle v reálnom ?ase zobrazujú informácie.


zdroj fotografie: Banggood.com

Aby do?lo k dostato?ne vidite?nému odrazu, potrebuje? najlep?ie tmu a dostato?ný jas displeja. V?aka tomuto gadgetu v?ak HUD displej zo svojho smartfónu vyu?ije? aj za slne?ného d?a. Obsahuje ?peciálny nastavite?ný panel pokrytý polopriepustnou reflexnou vrstvou. Oproti klasickému ?elnému sklu ponúka výhodu v tom, ?e si sám ur?í?, pod akým uhlom sa ti zobrazujú informácie a tie? je odraz ove?a kontrastnej?í, v?aka ?omu ho uvidí? aj po?as be?ného d?a.

zdroj fotografie: Banggood.com

Kúpi? Bakeey HUD Image Reflector za 9,6 ?

Stojan upevní? kdeko?vek na palubnej doske v aute pomocou obojstrannej montá?nej pásky. Následne vlo?í? mobil a mô?e? sa vybra? na cestu. Pokia? si platí? prémiovú verziou svojej GPS navigácie, tento u?ito?ný gadget s tvojou pe?a?enkou výrazne nepohne a mô?e by? do?ivotne tvoj za 9,6 ?.

zdroj fotografie: Banggood.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
29%
Chcem to
29%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
43%
Neznášam to
0%
O autorovi
Juraj Vasek
Som študent Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Venujem sa výrobe programov a webových stránok. Vlastnil som mobily ako iNew V3, Doogee DG550 a UMI Zero, Elephone P9000 a veľa ďalších. Aktuálne používam Xiaomi Mi5. V prípade akýchkoľvek otázok sa ma nebojte kontaktovať na [email protected]