Gadgety z Číny #99

U? len jeden jediný diel nás delí od magickej stovky. Gadgety z ?íny sa stali skvelým spolo?níkom pre mnohých nad?encov technológií a sme naozaj ve?mi radi, ?e sme dostali a? na takúto vskutku unikátnu métu. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

MECO XM-L

Cena: 12,52 ?

Nielen pre aktívne zalo?ených milovníkov turistiky, ale aj pre oby?ajné príle?itosti sa baterka zíde v?dy. Prvým gadetom na dne?nom zozoname je tak táto ?ikovná baterka, ktorá ponúka napríklad kavlitnú hliníkovú kon?trukciu, odolnos? vo?i vode a v neposlednom rade aj mo?nos? nastavenia rozptylu svetla. Nesmie chýba?, samozrejme, ani nízka cena.

zdroj fotografie: Banggood

Kúpi? v Banggood.com

BlitzWolf BW-VOX1

Cena: 22,54 ? (Kupón 12blitzw)

Kvalitných slúchadiel nikdy nie je dos? a toto isté si povedala aj známa ?ínska spolo?nos? BlitzWolf. Tá opä? roz?írila svoje portfólio o tieto parádne ?tup?ové slúchadlá. U? na prvý poh?ad ti udrie to o?í luxusný vzh?ad z prémiových materiálov, pozlatený 3.5 mm jack konektor, bohaté balenie v hodnotnom prevedení a v neposlednom rade kvalitný audio zá?itok. Ten je docielený najmä v?aka impedancii 16 ohmov ?i frekven?nému rozsahu 20 Hz – 40 kHz.

zdroj fotografie: Banggood

Kúpi? v Banggood.com
Kupón 12blitzw

16 GB SSD

Cena: 12,81 ?

Ak má? doma starý notebook ?i po?íta? a nedoká?e spusti? ani základné rozhranie bez toho, aby sa ti trikrát nezasekol, SSD je tým správnym rie?ením. Na výber má? nieko?ko mo?ností, no pri obmedzenom rozpo?te sa dá zohna? aj takýto disk so 16 GB kapacitou od spolo?nosti KingDian. Samozrejme, nemô?e? o?akáva? úplne ?pi?kové výsledky, no svoju prácu si odvedie dobre.


zdroj fotografie: GearBest

Kúpi? v GearBest.com

Broadlink SP3

Cena: 18,08 ?

Inteligentná domácnos? je v dne?nej dobe k?ú?om k úspore na energiách. Nemusí? v?ak vyhadzova? stovky eur, aby si dokázal aspo? v minimálnej miere o?ivi? byt alebo dom. V?aka tejto inteligentnej zásuvke, ktorú ovláda? cez smartfón a je pripojená na WiFi mô?e? nastavova? rôzne ?asova?e, kontrolova? spotrebu a vymyslie? tak spôsob, ako zefektívni? pou?ívanie zariadení.

zdroj fotografie: GearBest

 Kúpi? v GearBest.com

VR 3D okuliare

Cena: 5,48 ?

Virtuálna realita je pre mnohých e?te len hudbou budúcnosti a zatia? jej nepripisujú ve?kú vá?nos?. Av?ak ?ínsky technologický priemysel toho ponúka naozaj hojne, vrátane rôznych VR okuliarov. Za necelých 6 ? teda dostane? relatívne slu?ne vyzerajúci kúsok, ktorý podporuje smartfóny s uhloprie?kou displeja v rozmedzí 4,7 a? 5,5-palcov.

zdroj fotografie: GearBest

Kúpi? v GearBest.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
25%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]