gadgety

Gadgety z Číny #121


Ani sme sa nenazdali a ?al?í letný tý?de? sa postupne chýli ku koncu. Nepriaznivé po?asie z jeho za?iatku v?era kone?ne vystriedalo vytú?ené teplo, ktoré mô?e? trávi? jednoduchým ni?nerobením, ale aj nakupovaním z pohodlia svojho domova.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Antistresová hra?ka Flip-N-Roll

Cena: 2,22 ?

zdroj fotografie: DHgate

Práve spomínané ni?nerobenie ti doká?e spríjemni? táto zaujímavá hra?ka s názvom Flip-N-Roll, ktorá sa chce zvies? na úspechu fidget spinnerov. Tie nájde? u? doslova v?ade a celkom mo?no ?a u? bezcielne otá?anie touto antistresovou pomôckou prestalo bavi?. Ak je tomu tak, práve Flip-N-Roll ti poslú?i ako skvelá alternatíva, ktorá ?a navy?e mô?e zabavi? na omnoho dlh?í ?as ako spinnery.

Kúpi? Flip-N-Roll

Wi-Fi repeater

Cena: 8,89 ?

zdroj fotografie: Lamonbest

O tomto gadgete nepí?eme po prvýkrát. Jeho jedinou úlohou je roz?írenie bezdrôtového WiFi pripojenia na miesta, kde tradi?ný router jednoducho nedosiahne. Po jednoduchom pripojení do zásuvky v?ak tvoja Wi-Fi naberie druhý dych a bez vä??ích ?a?kostí si ju bude? môc? u?íva? vo v?etkých kútoch domácnosti. Ak tohto ?ikovného pomocníka umiestni? na správne miesto, pomô?e ti s internetom dokonca aj na terase, v záhrade ?i v bazéne.

Kúpi? Wi-Fi Repeater

Mini kamera s no?ným videním

Cena: 28,41 ?

zdroj fotografie: Banggood.com

Ur?ite vie?, ?e sa v?etko neskuto?ne rýchlo vyvíja, pri?om tento vývoj rovnako ovplyv?uje rozmery v?etkých technologických hra?iek. Dôkazom mô?e by? napríklad aj táto mini kamera, ktorá nie je vä??ia od zápalkovej ?katu?ky, no napriek tomu zvláda nahráva? FullHD video nielen cez de?, ale i v noci. Okrem iného toti? disponuje dvojicou infra?ervených svetiel, ktoré zaru?ia kvalitné video aj v zlých svetelných podmienkach. ?ere?ni?kou na torte je bezpe?nostná funkcia, kedy sa nahrávanie automaticky spustí po zaznamenaní pohybu.

Kúpi? mini kameru s no?ným videním

Teleobjektív Panda

Cena: 8,51 ?

zdroj fotografie: Compari

?oraz viac nových smartfónov ponúka na svojej zadnej strane nie jeden, ale hne? dva objektívy. Tie mô?u fungova? na viacerých princípoch, no doposia? najlep?ie sa javí ten, ktorý vyu?íva napríklad iPhone 7 Plus. Ten toti? disponuje teleobjektívom, ktorý doká?e vytvára? zábery s dvojnásobným zvä??ením bez straty kvality. V?aka tomuto prídavnému teleobjektívu mô?e? takéto priblí?ené zábery vytvára? aj ty so svojim star?ím smartfónom.

Kúpi? teleobjektív Panda

Grafénové slúchadlá BlitzWolf

Cena: 10,33 ?

zdroj fotografie: BlitzWolf

Kúpi? grafénové Blitzwolf slúchadlá

Materiál zvaný grafén sa kvôli svojím skvelým vlastnostiam ?oraz vä??mi za?ína vyu?íva? v technológiách. U? dlh?iu dobu ho mô?eme nájs? napríklad v kvalitných reproduktoroch, ktoré sa v?aka nemu vyzna?ujú skvelým podaním zvuku. Spolo?nos? BlitzWolf sa v?ak rozhodla, ?e tento materiál rovnako skvelo poslú?i aj pri slúchadlách. Netrvalo to teda dlho a svetlo sveta uzreli prvé grafénové ?tup?ové slúchadlá, ktoré ponúkajú nielen excelentný zvuk, ale aj integrovaný mikrofón. A rovnako aj cena patrí k najlákavej?ím vlastnostiam tohto gadgetu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
22%
Páči sa mi to
78%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]