Aj ke? táto sobota na kúpanie v bazéne nie je najvhodnej?ia, existujú ?innosti, ktoré ti ju doká?u spríjemni?. Jednou z nich je aj prezeranie ?al?ích Gadgetov z ?íny. Tentokrát sme do výberu zaradili najmä také, ktoré sa ti zídu v aktuálnej dovolenkovej sezóne. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Univerzálny cestovný adaptér

Cena: 8,89 ?

Povinná výbava pre ka?dého, kto cestuje mimo Európy a v cie?ovej krajine sa nachádzajú odli?né elektrické zásuvky. E?te pred vlo?ením produktu do ko?íka je nutné vybra? typ zásuvky, pri?om na výber je z typov USA, Austrálie, Európy, Spojeného krá?ovstva a ?íny. Potom u? len v?aka univerzálnemu tvaru zapojí? naozaj akýko?vek adaptér. Zo spodnej ?asti navy?e vykúkajú ?tyri USB porty, cez ktoré mô?e prebieha? napríklad nabíjanie smartfónov ?i tabletov.

orico
zdroj fotografie: Orico

Kúpi? univerzálny cestovný adaptér 

Inteligentný náramok

Cena: 6,22 ?

?i u? si ?portovec, alebo ?a iba zaujíma ko?ko krokov spraví? na túre, rie?ením je tento lacný inteligentný náramok. Jeho cena sa v?ak na mno?stve funkcií vôbec neprejavila. Doká?e ráta? kroky, prejdenú vzdialenos?, spálené kalórie, sledova? spánok ?i upozor?ova? na prichádzajúce hovory a iné notifikácie zo smartfónu. Na synchronizáciu so smartfónom slú?i technológia Bluetooth 4.0 a aplikácia Movnow Plus. Na zobrazovanie základných údajov v?ak sta?í aj vstavaný OLED displej.

tw64
zdroj fotografie: Zapals

Kúpi? smart náramok

Lapa? komárov

Cena: 4,00 ?

Prítomnos? komárov je jedna z najvä??ích nevýhod leta. Ur?ite to pozná?. Len tak si s kamarátmi sedí? ve?er na terase a za?nú sa k tebe zlieta? komáre. Aj proti tomuto ne?iadanému hmyzu sa v?ak dá bojova?. Jednou z metód je napríklad kúpa tohto jedine?ného lapa?a komárov. Jedná sa v podstate o 15 W ?iarovku, ktorá má vo vrchnej ?asti elektrický lapa?. Sta?í teda iba zapnú? svetlo a po?ka?, kým na? sadnú komáre. ?iarovku navy?e nie je potrebné zaka?dým odmontováva? a vyprázd?ova?, nako?ko jej povrch je vyrie?ený tak, aby po nej komáre samé sk?zli.

?iarovka
zdroj fotografie: Zapals

Kúpi? ?iarovku/lapa? komárov

Nabíja?ka do auta

Cena: 6,22 ?

Táto nabíja?ka je vhodná nielen na dovolenky, ale na akéko?vek dlhé cesty autom. Dne?né smartfóny predsa nevydr?ia ve?nos? a je ich vä??inou potrebné nabíja? aspo? ka?dé dva dni alebo ka?dý de?. V aute to pritom mô?e by? bez powerbanky ve?ký problém. Ur?ite je lep?ie si zaobstara? túto nabíja?ku do auta, ktorá disponuje dvomi USB portami, pri?om jeden z nich podporuje aj technológiu rýchleho nabíjania Quick Charge 3.0.

nabíja?ka do auta
zdroj fotografie: Zapals

Kúpi? nabíja?ku do auta

Praktická ta?ka do auta

Cena: 7,11 ?

Dlhé cesty autom sú síce skvelé pre oddych a spoznávanie nových miest, no po výstúpení z auta na odpo?ívadle si zrazu v?imne?, ?e po sedadlách sa v?ade pova?ujú rôzne nápoje, sladkosti ?i dokonca desiate. Perfektnou pomôckou pri takýchto dlhých cestách je ta?ka, ktorá sa zavesí na predné sedadlo a dajú sa do nej odlo?i? f?a?e, ob?erstvenie, utierky a iné drobnosti.

ta?ka do auta
zdroj fotografie: Zapals

Kúpi? praktickú ta?ku do auta

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.