Vonkaj?ie teploty u? za?ínajú atakova? 30 °C, ?o mnohých z nás núti premý??a? nad plánmi na leto alebo dovolenkami. ?i u? plánuje? opa?ova? sa na plá?i, kúpa? sa v mori, alebo za?íva? adrenalínové dobrodru?stvá, tieto gadgety by si si mal zobra? so sebou.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

FullHD kamera do auta

Cena: 26,67 ?

kamera to autazdroj fotografie: Zapals

Kúpi? FullHD kameru do auta za 26,67 ?

Je prirodzené, ?e na dovolenke bude? ve?a cestova?. Ak plánuje? ís? svojim autom, vybav ho pre istotu touto kamerou. Po?as cesty sa ti mô?e ?oko?vek prihodi? a kamera je v takýchto prípadoch naozaj ve?kou výhodou. Videá sú nahrávané vo FullHD rozlí?ení a pozorovací uhol je 170°. V?aka no?nému videniu doká?e vytvára? pou?ite?né zábery aj v tuneloch ?i zlých svetelných podmienkach. Do kamery si mô?e? vlo?i? 32 GB pamä?ovú kartu, pri?om ak sa pamä? zaplní, staré zábery sú automaticky nahrádzané nov?ími. Videá si potom mô?e? narýchlo pozrie? aj na 4-palcovom HD displeji. Cena ?iní iba 26,67 ? a po?tovné za teba zaplatí e-shop.

Nabíja?ka do auta

Cena: 5,33 ?

nabíja?ka do autazdroj fotografie: Zapals

Kúpi? nabíja?ku do auta za 5,33 ?

Je síce pravda, ?e na dovolenke by si s mobilom nemal trávi? ve?a ?asu, ale na fotky ?i komunikáciu je predsa len potrebný. Ak pri sebe nebude? ma? k dispozícii zásuvku, svojim zariadeniam mô?e? dobi? energiu aj v aute. Poslú?i ti na to táto nabíja?ka, ktorá navy?e priná?a nieko?ko výhod. Prvou je podpora rýchlonabíjacej technológie Quick Charge 3.0. V?aka nej sta?í nieko?ko minútové nabíjanie na ?al?ie hodiny pou?ívania. K dispozícii sú navy?e dva USB porty, tak?e ???avu? mô?e? poskytnú? aj nejakému kamarátovi. Táto kompaktná, no u?ito?ná veci?ka ?a vyjde na prijate?ných 5,33 ?, pri?om dopravu za teba opä? ?zacvaká? e-shop.

Praktická baterka

Cena: 4,89 ?

baterkazdroj fotografie: Zapals

Kúpi? praktickú baterku za 4,89 ?

Gadget vhodný najmä pre milovníkov turistiky a stanova?iek. Táto baterka sa ti v?aka jej malým rozmerom vmestí aj do vrecka alebo si ju mô?e? pripnú? na k?ú?enku. Napriek malej ve?kosti doká?e produkova? svetlo so 45 lumenmi v 100-stup?ovom uhli. Baterku jednoducho zapne? jedným tla?idlom a intenzitu svetla si potom mô?e? pod?a seba prispôsobi?. Výrobca udáva výdr? batérie a? do 48 hodín. Túto praktickú, malú, ?ahkú a u?ito?nú baterku si mô?e? kúpi? za 4,89 ? v piatich farebných prevedeniach.

Slúchadlá Xiami Piston Fresh Edition

Cena: 4,44 ?

xiaomi-piston-freshzdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? slúchadlá Xiaomi Piston – Fresh Editon za 4,44 ?
Kupón XMEAR

Za tieto slúchadlá od Xiaomi zaplatí? iba 4,44 ?, no dostane? lep?iu kvalitu, ne? by si ?akal. Samotnú kon?trukciu slúchadiel tvorí hliník, tak?e sú odolné a navy?e skuto?ne ve?mi dobre vyzerajú. Výrobca vyzdvihuje aj dobrý tlmiaci systém, ergonómiu a pohodlie pri nosení. V?aka vstavanému mikrofónu ich mô?e? pou?íva? aj na hovory a hudbu spú??a?/zastavova? fyzickým tla?idlom.

Termometer

Cena: 7,11 ?

termometerzdroj fotografie: Zapals

Kúpi? termometer za 7,11 ?

Na prvé po?utie mo?no zbyto?ná vec, av?ak v skuto?nosti si nájde vyu?itie. A to najmä v tomto tropickom po?así. Elektronika a extrémne vysoké teploty si nie v?dy rozumejú a svoje zariadenia by si tak ur?ite mal chráni? pred priamym slnkom. K preventívnej kontrole teplôt poslú?i tento termometer. Je toti? bezkontaktný a v?aka laseru zmeria teplotu okam?ite. Hodnoty doká?e zobrazi? ako v stup?och Celzia, tak aj vo Fahrenheitoch. V?aka kompaktným rozmerom ti nebude preká?a? v ?iadnej príru?nej ta?ke. Opä? v?ak pripomíname, ?e tento infra?ervený termometer je vhodný najmä na zariadenia a na ?udskom tele teda pou?ite?ný nie je. Tvoj mô?e by? u? za 7,11 ?.

Poznámka redakcie: ?lánky ozna?ené ako ?Sponzorované? a publikované autorom ?Inzercia? sú ur?ené na propagáciu aktuálnych zliav a akcií na produkty predávané ?ínskymi e-shopmi. Za predaj nezodpovedáme, len informujeme o akcii.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
40%
Páči sa mi to
20%
Chcem to
10%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
30%
Neznášam to
0%
O autorovi
Inzercia
Sponzorované články.